U bevindt zich hier: Afdelingen » Noord » Procedure slecht weer

Afdeling Noord

Welkom op de site van de afdeling Noord

Hier vind je alle specifieke informatie voor onze afdeling. Kun je iets niet vinden, stuur dan een mail naar afdeling.noord@basketball.nl.

Terug naar overzicht

Procedure slecht weer

24 januari 2019 15:24:00

Onderstaaande tekst is verzonden naar de wedstrijdsecretariaten, scheidsrechterscoördinatoren, voorzitters en secretariaten  van alle clubs in afdeling Noord:


De weersomstandigheden worden langzaamaan  winterachtig. Het is daarom misschien nuttig om weer even te herinneren aan de procedure die van kracht is wanneer U bij slechte weersomstandigheden besluit om niet af te reizen naar een wedstrijd.

a. Laat de tegenstander weten dat uw ploeg niet komt, op het moment dat duidelijk is dat de omstandigheden dit niet toelaten, zodat zij niet tevergeefs naar de sporthal afreizen.

b. In geval van door de NBB of afdeling aangeschreven scheidsrechters: stel hen óók tijdig op de hoogte, zodat ook zij niet voor niets naar de sporthal afreizen.
Wanneer U de scheidsrechters niet kunt bereiken: stel dan hun club op de hoogte.

c. Beide verenigingsbesturen lichten direct via e-mail (dus niet telefonisch) het afdelingsbureau in welke ploeg niet zal gaan spelen en geven de reden op.

d. Er moet gewoon een (papieren of digitaal) scoreformulier worden verzonden, net als in de situatie dat de wedstrijd gewoon is gespeeld.

Achteraf wordt dan door de competitie organiserende instantie (COI) op basis van de beschikbare informatie beslist of er inderdaad sprake is geweest van overmacht, en over de consequenties van het niet doorgaan van de wedstrijd.
Daarbij wordt allereerst nagegaan, of de wegblijver(s) zich heeft/hebben gehouden aan de bovenstaande 4 punten:

  • wanneer men zich niet daaraan heeft gehouden, dan kan niet-opkomen worden aangerekend;
  • wanneer men zich wel daaraan heeft gehouden, dan zal een inhoudelijke beoordeling volgen.

De uitkomst daarvan *kan* zijn, dat alsnog niet-opkomen zal worden aangerekend. Zich houden aan de bovengenoemde 4 punten is
dus niet automatisch voldoende om een beroep op slechte weersomstandigheden gehonoreerd te zien.

Zie ook het gestelde in paragraaf 4.5 (Weersomstandigheden (D.16))  van het Handboek Competities (dat heette vroeger het Competitieboek)  op de website van de NBB:

https://www.basketball.nl/media/algemeen/competities/HandboekCompetities2018-2019_v9.pdf

(daar waar in het Handboek Competities wordt gesproken over “de scheidsrechtersherplanner (voor de afdelingen)” of “de COI” moet worden gelezen: “het afdelingskantoor in Groningen” (uitsluitend via email)).

Of er een ”code oranje” of zelfs een “code rood” wordt verwacht in de regio (en zo ja: gedurende welke periode) is per provincie eenvoudig na te gaan op de website van het KNMI:

https://knmi.nl/waarschuwingen
(op deze KNMI-webpagina kan in het kaartje op de  juiste provincie worden geklikt)

Deze webpagina van het KNMI wordt gedurende de dag geregeld bijgewerkt (datum van publicatie staat telkens bij het kaartje vermeld).

Op het moment van versturen van dit bericht (donderdag 24 januari, 15 uur) wordt daar voor het gehele land een “code geel” (dus géén “code oranje” of “code rood”) aangegeven tot zaterdag 26 januari, 00:00 uur.
Voor zaterdag 26 januari zelf wordt voor het gehele land een “code groen” aangegeven.

Evenementen kalender

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF