U bevindt zich hier: Afdelingen » Noord » Stimulering

Basketballstimulering. 

Groei.

Binnen het project Leven Lang Sporten van het NOC*NSF en het Olympisch Plan 2028 willen we dat het aantal georganiseerde sporters binnen basketball per jaar met 2 % groeit. 

We gaan de komende jaren meer doen aan promotie: o.a. materiaal ontwikkelen, promotie van nieuwe vormen van basketball, waaronder 3 tegen 3, topbasketballers(sters) als rolmodellen inzetten bj activiteiten, het opzetten van een systeem van basketballondersteuning.

Maatschappelijke betrokkenheid.

De NBB stimuleert verenigingen die dat willen en kunnen om - naast hun zorg voor de competitiegerelateerde taken - ook oog te hebben voor de maatschappelijke rol die verenigingen hebben. Hiermee kan de basketballvereniging een volwaardige maatschappelijke partner worden voor gemeentelijke instellingen, onderwijs en andere maatschappelijke organisaties. En daarmee groeit de zichtbaarheid en importantie van de basketballsport, zowel op lokaal als op landelijk niveau.

We kennen in Noord 3 terreinen waarop we redelijk actief zijn:

  • Clinics: de beide eredivisie organisaties verzorgen honderden clinics per jaar.
  • Scholenprogramma's: vaak gecombineerd met de aangeboden clinics.
  • Peanutbasketbal/ dunkerbasketbal: veel verenigingen nemen hieraan: zie facebook.

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF