U bevindt zich hier: Afdelingen » Noord » Talentontwikkeling /-herkenning

Talentontwikkeling / - herkenning.

Er wordt in Nederland hard gewerkt aan de ontwikkeling van basketballtalent  Op meerdere plaatsen in Nederland  zijn óf worden initiatieven genomen om het niveau van het Nederlandse basketball omhoog te brengen door de talentenontwikkeling / - herkenning t.a.v. spelers(sters), scheidsrechters,functionarissen en trainers. De NBB Basketball Academy Noord/RTC Noord biedt in het seizoen 2018/2019 talenten volop trainingsmogelijkheden, zodat ze de kans krijgen om zich zo optimaal mogelijk  te ontwikkelen en hun ambities waar te maken.

Nauwe samenwerking met de verenigingen in Noord

Met ingang van het nieuwe basketballseizoen werkt de NBB Basketball Academy Noord nauw samen met de vereniging(en), waar het talent zal blijven spelen. Samen met de trainers/coaches van de verenigingen wordt er naar gestreefd het beste in de spelers en speelsters naar boven te halen. Op de website (talentontwikkeling/selectie) staat meer informatie over de nieuwe trainingsmogelijkheden bij het regionaal trainingscentrum.

Basketballers(sters) 

Jongens en meisjes die de ambitie hebben om topbasketbalster of topbasketballer te worden, kunnen terecht op een academie. In samenwerking met vele partijen probeert men de leeromgeving op een dusdanige manier te organiseren, dat er voor getalenteerde spelers en speelsters een klimaat ontstaat, waarbij zij hun talent maximaal kunnen ontplooien in combinatie met het reguliere onderwijs.

Talentvolle spelers en speelsters bij de verenigingen, die niet op een academie hun opleiding volgen, zien wij graag doorstromen naar de basketbalscholen, de afdeling- c.q. regioteams om eventueel uiteindelijk geselecteerd te worden voor de nationale teams. Af en toe worden er selectiedagen door de BA georganiseerd..
 

De afdeling Noord kent 1 gecertificeerde  basketbal academie: RTC Noord Verder zijn er op verschillende plaatsen basketbalscholen waar extra getraind kan worden

Scheidsrechters / tafelfunctionarissen / bestuursleden

Voor Scheidsrechters, tafelfunctionarissen en bestuurlijk kader is ook zeer belangrijk om zich te ontwikkelen.  Door de verenigingen en de afdeling Noord worden ook voor deze groepen bijscholingen georganiseerd,PI groep scheidsrechters.

Talenten bij de scheisrechters worden geplaatst in de PI groep en opgeleid voor de landelijke competities. Aanmeldingen lopen via de leden van de werkgroepen arbitrage /opleiding arbitrage Noord

Trainers / coaches.

Talentvolle caches / trainers worden gestimuleerd om een opleiding / bijscholing te volgen die past bij hun niveau.

Evenementen kalender

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF