U bevindt zich hier: Algemeen » Opleidingen » Lesmateriaal BT2/BT3/BT4

Lesmateriaal BT2/BT3/BT4

Op deze pagina staan een aantal belangrijke documenten die de cursist gedurende zijn leertraject kan gebruiken. Het lesmateriaal voor BT1 en RBT2 is nog in ontwikkeling.

BT2/BT3

Allereerst zijn er de Handleidingen Workshops, waarin alle workshops van de BT2, respectievelijk de BT3-opleiding staan beschreven. Deze documenten geven een overzicht van de inhoud van de workshops die aangeboden worden ter ondersteuning van het leertraject voor de opleiding tot Basketball Trainer niveau 2 en 3. De cursist krijgt in de workshops de handvaten aangereikt, waarmee hij in de praktijk aan de slag kan. Daarnaast zijn in dit document de opdrachten beschreven die schriftelijk moeten worden uitgewerkt en een belangrijk onderdeel van het leertraject vormen (en aansluiten bij de eindtermen van de Proeven van Bekwaamheid). Alle opdrachten moeten worden opgenomen in het portfolio.

Handleiding Workshops BT2

Handleiding Workshops BT3

Readers BT2

In de handleiding BT2 wordt verwezen naar diverse bronnen. Belangrijkste zijn de Readers BT2. Deze bevatten grotendeels de lesstof vanuit het oude JTB-boek, maar voorzien van een nieuwe lay-out, een inhoudelijke screening en update en tevens gecategoriseerd per workshop-thema.

- Reader Leidinggeven

- Reader Sportgezondheidsleer

- Reader Basisfundamentals

- Reader Coaching

- Reader Offense

- Reader Defense

Readers BT3

Ook binnen de BT3 wordt verwezen naar literatuur die is opgedeeld in diverse readers. De Readers BT3 bevatten grotendeels de lesstof vanuit het oude TA-boek, maar zijn voorzien van een nieuwe lay-out, een inhoudelijke screening en update en ook gecategoriseerd per workshop-thema.

- Reader Lesgeven

- Reader Defense

- Reader Coaching

- Reader Sportgezondheid- en conditieleer

Nog niet alle readers zijn af. Binnenkort volgt meer...bv de reader offense.

Het opstellen van het Portfolio is één van de twee examenonderdelen. Daarnaast zal de cursist een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP), en hieraan gekoppeld een Persoonlijk Actieplan (PAP), op moeten stellen. Alle drie de documenten zijn noodzakelijk om tot een goede afronding van je opleiding voor Basketball Trainer 2 of 3 te komen. Onderstaand document kan als format dienen van hoe dergelijke documenten kunnen worden opgesteld. Tevens zit in dit document een checklist verwerkt, zodat de cursist weet welke bewijsstukken minimaal in het portfolio moeten zijn opgenomen, alvorens men een PvB-aanvraag indient.

Portfolio + POP-document

Naast bovenstaande documenten is nog ontwikkeld voor niveau 2 de scorelijst praktijkbegeleider, waarmee de praktijkbegeleider gedurende het leertraject de cursist kan 'beoordelen' op de diverse competenties en kan bijsturen in het leerproces. Bij voorkeur worden de lijsten op meerdere momenten in het leertraject ingevuld. Ze dienen toegevoegd te worden aan het portfolio.

Verder kan het lesgeefformulier gebruikt worden om trainingen voor te bereiden en deze dienen ook in het portfolio te worden toegevoegd (zie voor de aantal de workshopbeschrijvingen).

Indien een cursist op wil voor zijn PvB, zal de leercoach een give and go verklaring moeten afgeven. Klik hier voor het document.

Tijdens de informatiebijeenkomst van BT2 en BT3 wordt een algemene presentatie gegeven door een NBB-opleider. Deze kunt u downloaden via deze link

Lesmateriaal BT4

Allereerst zijn er de workshopbeschrijvingen, waarin kort alle workshops van de BT4-opleiding staan beschreven. Dit document geeft een overzicht van de inhoud van de workshops die aangeboden worden ter ondersteuning van het leertraject voor de opleiding tot Basketball Trainer niveau 4. De cursist krijgt in de workshops de handvaten aangereikt, waarmee hij in de praktijk aan de slag kan. Daarnaast vormen de opdrachten een belangrijk onderdeel van het leertraject (en deze sluiten 1 op 1 aan bij de eindtermen van de Proeven van Bekwaamheid). Alle opdrachten moeten worden opgenomen in het portfolio en zijn opgenomen in het opdrachtenboek.

Daarnaast zijn er diverse formulieren die gedurende het leertraject kunnen worden gebruikt, te weten:

- Blanco trainingsformulier

- Competentiescan BT4

- Presentieformulier BT4

- Matrixx give and go

De mogelijkheid bestaat dat je voor één van de PvB-onderdelen een vrijstelling kunt aanvragen. Bijvoorbeeld omdat je, misschien in je vorige opleiding of andere cursus, al eens een programma hebt gevolgd en hebt afgesloten met een certificaat/diploma dat vergelijkbaar is met één van de onderdelen van het programma van de opleiding. We spreken dan over een Eerder Verworven Kwalificatie (EVK). Ook kan het zijn dat je op basis van een Eerder Verworven Competenties (EVC) kennis hebt op een bepaald onderwerp en daarom niet het gehele opleidingsprogramma hoeft te volgen. Bepaalde workshops en/of opdrachten kunnen dan worden overgeslagen. Voor de uitgebreide procedure klik hier. U dient via het aanvraagformulier een EVC/EVK verzoek in te dienen.

Voor meer procedures en inhoudelijke informatie over de BT4, zie ook de studiegids.

Voor een uitgebreide beschrijving van de diverse opleidersrollen klik hier./media/algemeen/opleidingen/ReaderCoaching_versie130110-1.pdf

De NBB is lidorganisatie van
FIBA, IWBF, en NOC*NSF

FIBA IWBF NOC*NSF