U bevindt zich hier: NBB Organisatie » Nieuws » Nieuws » Update Meerjarenbeleidsplan 2017+: stand van zaken

Terug naar overzicht

Update Meerjarenbeleidsplan 2017+: stand van zaken

31 mei 2018 15:23:00

Basketball, de passie van ons allemaal en tegelijkertijd een sport die in Nederland nog veel te klein is. De komende jaren zetten we ons in om de mooiste sport ter wereld en haar omgeving nog leuker, beter en groter te maken. Dat doen we met elkaar en aan de hand van het meerjarenbeleidsplan (MJBP) 2017+. Dit plan is aangenomen op de Algemene Vergadering (AV) in november 2016, samen met het jaarplan 2017. Een jaar later is op de AV het jaarplan 2018 met de verenigingen gedeeld. Hierbij informeren we u over de voortgang van dit jaarplan, aan de hand van de zes thema’s van het MJBP. Per thema richten we ons op enkele onderwerpen, waar reeds resultaten of ontwikkelingen te melden zijn. De andere onderwerpen hebben uiteraard ook onze aandacht.

Binding
In het kader van Week van het Sportplezier 2018 zijn verenigingen opgeroepen hun 'sportplezier-activiteit' aan te melden via de website. Als beloning ontvangt elke vereniging een STAR-pakket, zodat ze hun volgende activiteiten via de STAR-filosofie kunnen uitvoeren. De actie loopt het gehele jaar. Op dit moment hebben zo’n 30 verenigingen een pakket ontvangen.

Er is een pilot voor een 3x3 competitie gestart in afdeling Noord. De insteek is voorkoming van uitstroom vanwege te weinig spelers/speelsters in bepaalde leeftijdscategorieën en niveaus, en het vergroten van het spelplezier van de spelers/speelsters. De eerste geluiden zijn erg positief, zie ook het artikel op de website.

Als vervolg op de kwantitatieve onderzoeken die in het najaar van 2017 door marktonderzoeksbureau Markteffect zijn uitgevoerd, heeft in Q1 van 2018 een kwalitatief vervolg plaatsgevonden. In twee online communities zijn in totaal 37 werkenden en scholieren/studenten, leden en oud-leden, mannen en vrouwen gevraagd door te praten over diverse onderwerpen. De resultaten van alle onderzoeken worden geanalyseerd en aan de hand daarvan wordt een actieplan opgesteld, waarin mogelijk het differentiëren van aanbod of bindingsvormen een plek krijgt.

Verenigingsondersteuning
In 2016 en 2017 hebben we in samenwerking met de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo) het bestuurderscongres georganiseerd. De Nevobo heeft besloten een andere weg in te slaan met het congres en dit ook open te stellen voor haar coaches en scheidsrechters en ander kader. Dit heeft de NBB doen besluiten dit congres niet langer aan te bieden aan haar bestuurders, ook gezien de nog beperkte deelname vanuit basketbalverenigingen. In plaats daarvan zetten we in op structureel (bij)scholingsaanbod voor bestuurders, bijeenkomsten met verenigingen in de afdelingen en themabijeenkomsten.

Op zaterdag 17 november 2018 vindt het Nationaal Basketball Congres plaats in Amsterdam, gecombineerd met een voorronde van de Streetball Masters Tour en de interland van de Orange Angels tegen Spanje.

Kaderontwikkeling
Eind maart 2018 is een enquête uitgezet bij alle ons bekende opleiders (zowel BT als BS). In deze enquête zijn o.a. ook vragen gesteld over hoe de opleiders bijgeschoold willen worden. Aan de hand van de uitkomsten van deze enquête zal een visie op het opleiden en bijscholen van onze opleiders worden geformuleerd.

Door middel van de Verenigingsscheidsrechter van het jaar verkiezing wordt in 2018 meer bekendheid gegeven aan de Week van de Scheidsrechter. Verenigingen worden gestimuleerd om eigen acties te bedenken en deze te delen via #scheidsbedankt. Daarnaast worden ook de ‘eigen’ scheidsrechters jaarlijks in het zonnetje gezet, en is de campagne “Basketballscheids: goede beslissing! in 2017 van start gegaan.

Onder de projectleiding van twee (oud) internationals zijn er twee potential groepen gevormd die een uitgebreid, maandelijks programma hebben met bijeenkomsten en intervisies. Er vindt individuele coaching plaats en er wordt georganiseerd deelgenomen aan internationale toernooien waar FIBA instructors aanwezig zijn. In enkele afdelingen is er ook start gemaakt met P1-groepen. M.b.t. rolstoel zijn twee potentials in Q1 geslaagd voor hun IWBF status.

Internationaal succes
Na de benoeming van de vijf NBB Basketball Academies in 2017 ligt in 2018 de focus op het werken aan de kwaliteit van de afzonderlijke academies en de effectiviteit van de samenwerking. De academies hebben de taak op zich genomen de talenten te herkennen. Daarnaast is het talentenhuis vastgesteld en hiermee de structuur.

Onderdeel daarvan is de Orange Lions Academy, die eind augustus van start gaat. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Op korte termijn verschijnt op de website een interview met hoofdcoach Marco van den Berg over de voortgang, alsmede de selectie van spelers die van start gaan bij de Orange Lions Academy in Amsterdam.

NOC*NSF heeft besloten om de 3x3 Mannen te ondersteunen tot aan de Olympische Spelen in Tokyo in 2020. Deze financiële steun is mogelijk dankzij de extra tien miljoen euro die het kabinet vanaf 2018 jaarlijks beschikbaar stelt voor topsport. Bij de Vrouwen heeft NOC*NSF ingestemd met het voorstel van de NBB om een geïntegreerd (3x3 en 5-5) programma te mogen draaien met het NOC*NSF budget.

Marketing & Communicatie
In 2018 zijn tot nog toe alle NBB Bekerfinales, m.u.v. de MU18- en de rolstoelfinale, gestreamd. Voor de toekomst wordt gekeken naar één uitstraling van alle livestreams met bijvoorbeeld de stand in beeld, aandacht voor partners, etc.

In samenwerking met Markteffect, die eerder het verenigings-, leden- en uitstroomonderzoek hebben verricht, wordt een onderzoek voorbereid naar de binding van potentiële basketballers en liefhebbers.

Voor de stand van zaken op het gebied van Marketing, verwijzen we naar het Plan van Aanpak Marketing 2018, dat met verenigingen is gedeeld.

Interne organisatie
Er is een gewijzigd en prettiger leesbaar Wedstrijdreglement opgesteld door de Bondsreglements-commissie (BRC) en goedgekeurd door het bestuur. Dit Wedstrijdreglement gaat in per seizoen 2018-2019. Hierin zijn de noodzakelijke wijzigingen vanwege de invoering van Sportlink doorgevoerd.

In 2017 is een 0-meting uitgevoerd om de tevredenheid over de service van de NBB te meten onder betrokkenen: verenigingen, leden en vrijwilligers. De algehele tevredenheid over de dienstverlening door de NBB wordt door verenigingen beoordeeld met gemiddeld een 6,7. De algemene indruk van de NBB onder leden komt op een 6,5 en onder oud-leden op een 6,4. We streven ernaar deze cijfers uiteindelijk op tenminste een 7,5 te krijgen in 2020.

Het gebruik van het mobiele digitale wedstrijdformulier (mDWF) zat wekelijks rond de 98%, een goede score waar we tevreden op terugkijken. We blijven het gebruik monitoren, alsmede of er nog aanpassingen gedaan dienen te worden aan het mDWF.

Heeft u vragen over het MJBP 2017+ en/of jaarplan 2018, dan kunt u contact opnemen met Simone Volmer, Algemeen Directeur, via simone.volmer@basketball.nl.

Evenementen kalender

Bekijk foto's

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF