U bevindt zich hier: NBB Organisatie » Organisatie » Vacatures

Vacatures

Algemeen Directeur NBB

Boegbeeld, sportief en gedreven professional

Organisatie
De Nederlandse Basketball Bond (NBB) is opgericht op 15 juli 1947 en heeft momenteel zo'n 50.000 leden. Zij spelen basketball voornamelijk in competitieverband bij clubs. Het bestuur van de NBB is verantwoordelijk voor beleidsbepaling en besluitvorming binnen het mandaat van de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur wordt hierbij ondersteund door het bondsbureau. Het bureau is verantwoordelijk voor het voorbereiden van en de uitvoering van beleid op het gebied van Topsport, Basketball Ontwikkeling, Opleidingen, Verenigingsondersteuning, 3x3, Wedstrijdzaken en Arbitrage. De NBB behartigt de belangen van de verenigingen onder andere door het uitvoeren van (meerjaren)beleid voor topsport, verenigingsondersteuning (onder andere veilig sportklimaat) te bieden en zorg te dragen voor goed lopende competities.

Het meerjarenbeleidsplan 2017+ is ambitieus en heeft als missie; ” Basketball: iedereen, altijd en overal!”. Een plan gebaseerd op de kernwaarden; passie, teamwork, open en ondernemend. Je herkent het enthousiasme en liefde voor de sport. Het samen verantwoordelijkheid willen dragen met respect en waardering voor de ander. Het helder, eerlijk en transparant communiceren en het ondernemend handelen naar de wensen van alle doelgroepen.

Perfecte voorbeelden hiervan zijn de snelle ontwikkeling van 3x3 basketball: de populaire “pleintjesbasketball” tour georganiseerd onder de naam Streetball Masters.

Het bondsbureau is gevestigd in Nieuwegein, er werken ongeveer 20 medewerkers en er is sinds ongeveer een jaar op onderdelen van bedrijfsvoering verregaande samenwerking met de KNBSB (de Baseball en Softball bond).

Functie
De afgelopen jaren is er door bestuur, directie en medewerkers hard gewerkt aan het tot stand komen van een financieel gezonde organisatie, daarnaast is er een veranderingsproces in gang gezet waarin leden van de bond, de sporters, de vrijwilligers en de verenigingen centraal staan.
De NBB is op weg naar een gezonde en moderne sportbond, de fundamenten zijn gelegd en de eerste resultaten van de nieuwe missie zijn inmiddels zichtbaar maar moeten verder worden uitgebouwd.

De Algemeen Directeur is verantwoordelijk voor het verder door ontwikkelen en het veranderingsproces in goede banen te leiden. Het draagvlak bij bestuurders, leden, bureaumedewerkers en het brede terrein van betrokkenen en vrijwilligers is van groot belang om gewenste verbeteringen te kunnen doorvoeren.

Als Algemeen Directeur is het noodzakelijk te kunnen schakelen tussen verschillende rollen:

 • De inspirerende Directeur die het bondsbureau als team optimaal laat functioneren.
 • De verbinder die alle stakeholders binnen de NBB ruimte, aandacht en vertrouwen geeft.
 • De netwerker die ook buiten de NBB draagvlak genereert en overeenkomsten sluit.
 • Het boegbeeld is. Draagt met verve de nieuwe missie en kernwaarden uit. Uitstraling en daadkracht.

Profiel

 • Je hebt leidinggevende ervaring als eindverantwoordelijke in een commerciële- of maatschappelijke organisatie.
 • Je hebt affiniteit met de sportwereld, uiteraard bij voorkeur met basketball.
 • Je hebt een enthousiasmerende werking op je omgeving en draagt de waarden van de NBB op natuurlijke wijze uit.
 • Je hebt ervaring op het terrein van marketing, communicatie en commercie.
 • Je beschikt over een goede financiële kennis.
 • Je beschikt over academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt ervaring in een bestuurlijke context.
 • Je bent een gedreven en ambitieuze professional.

NBB biedt
Een bijzonder sportieve omgeving waar nog veel te ontwikkelen valt, maar waar ook de ruimte is om veel te leren.
De basketball community, verenigingen, leden, vrijwilligers, medewerkers, liefhebbers zijn trouw en enthousiast. Zij hebben behoefte aan een gepassioneerde aanvoerder en coach die ook zelf het voorbeeld geeft. De arbeidsvoorwaarden zijn prima, CAO sport schaal 14, en zijn overeenstemming met de zwaarte van de functie, rekening houdend met het maatschappelijke karakter van de NBB.

Reageren
Ben je geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd dan verzoeken wij je te reageren voor 1 juni door op ‘Klik hier om te reageren’ te klikken. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie graag bij de reactie vermelden. Deze vacature is in behandeling bij Henk van der Velde (K+V Werving en Selectie), partner (06-51 758 677).

Aan kandidaten die worden uitgenodigd door K+V wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

Commissarissen voor DBL en VBL

De Nederlandse Basketball Bond is op zoek naar nieuwe commissarissen. Het is een uitdagende functie, waarbij je letterlijk en figuurlijk op de eerste rij zit bij wedstrijden in de Dutch Basketball League en (soms) de Vrouwen Basketball League.

Voor een basketbalwedstrijd op het hoogste niveau komt veel kijken. Er zit een flinke organisatie achter van scheidsrechters, tafelofficials en reglementen. Dat alles om ervoor te zorgen dat een wedstrijd volgens de regels verloopt, zowel binnen als buiten de lijnen. Op het hoogste niveau bij de mannen en (incidenteel) de vrouwen zet de NBB commissarissen in die namens het bestuur toezicht houden tijdens de wedstrijd. Om voor bezetting bij alle duels te kunnen zorgen is de bond op zoek naar uitbreiding van de groe[ van commissarissen.

Wat wordt er van een commissaris verwacht?
Als commissaris zit je aan de wedstrijdtafel en ben je er (mede) verantwoordelijk voor dat de wedstrijd volgens de regels verloopt. Je werkt daarbij samen met de tafelofficials en houdt toezicht op hun werkzaamheden. Scheidsrechters kunnen jou om advies vragen als er onduidelijke spelsituaties zijn die een scheidrechter niet goed heeft kunnen waarnemen. Je moet dus wel over een goede kennis van de spelregels beschikken.

Maar een commissaris heeft ook voor en na de wedstrijd een belangrijke rol. Je controleert het speelveld, de apparatuur, de spelerskaarten en na afloop maak je een rapport op bij eventuele onregelmatigheden en tuchtzaken.

Je bent als commissaris onderdeel van de wedstrijd. Namens de bond houd je toezicht op het spel en zorg je ervoor dat niets de wedstrijd negatief kan beïnvloeden. Samen met de andere officials zorg je ervoor dat de regels volgens de essentie van het spel worden nageleefd en dat er een positieve sfeer is bij de wedstrijd.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?
Om commissaris te kunnen worden, moet je aan een aantal eisen voldoen. Je moet minimaal over een BS3/E-diploma beschikken (of bereid zijn die te halen), of je hebt ervaring als speler of coach op topniveau. Ook niet onbelangrijk is je inzetbaarheid (tachtig procent van de wedstrijden beschikbaar) en dat je zelfstandig kunt reizen. Behalve het feit dat je bij topduels op de eerste rij zit en de spin in het web bent, staat er per duel ook een vergoeding tegenover. Zoals is opgenomen in het Tarievenboek is dat dertig euro in het weekend en 37,50 euro voor midweekse wedstrijden.

Wij zoeken enthousiaste mensen die consequent zijn in hun beslissingen, communicatief vaardig, besluitvaardig, graag in een team werken, zorgvuldig zijn en die beschikken over een goede kennis van spelregels, reglementen en procedures.

Hoe meld je je aan?
Beschik jij over deze competenties en wil jij graag op de eerste rij zitten bij topwedstrijden in het Nederlandse basketball? Meld je dan aan als commissaris en stuur je motivatiebrief en (basketbal) CV voor 10 november naar antoine.pannen@basketball.nl

Als je meer wilt weten over de functie van commissaris, neem dan contact op met Juliet Fransen, Manager Competities & Arbitrage (juliet.fransen@basketball.nl of 030-7513504).

Stage

Open sollicitaties voor stages kunnen worden gestuurd naar info@basketball.nl

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF