U bevindt zich hier: NBB Organisatie » Veel gestelde vragen » Trainersopleidingen

Trainersopleidingen

Ik wil graag een trainersopleiding volgen, waar kan ik dat aangeven?

Meld je aan bij de NBB als belangstellende door het aanmeldformulier belangstellende in te vullen.

Ik wil graag deelnemen aan een trainersopleiding die is gepland, waar kan ik me aanmelden?

Zodra een opleiding is gepland, wordt deze bekend gemaakt op de website van de NBB. Hierbij is vermeld onder welke voorwaarden en op welke wijze belangstellenden zich kunnen aanmelden.

Ik ga een trainersopleiding volgen, maar denk in aanmerking te komen voor vrijstellingen, hoe kan ik deze aanvragen?

Dien een verzoek in bij de medewerker opleidingen van de NBB voor een Eerder Verworven Kwalificatie (EVK) of Eerder Verworven Competentie (EVC). Zorg hierbij voor voldoende motivatie en documenten (diploma’s, certificaten, etc.). De medewerker opleidingen legt het verzoek voor aan de toetsingscommissie, die besluit of vrijstelling wordt verleend.

Ik wil bij mijn vereniging een trainersopleiding organiseren, hoe pak ik dat aan?

Neem contact op met de medewerker opleidingen van de NBB. In overleg wordt bekeken of en op welke wijze dit mogelijk is.

Mijn coachlicentie is verlopen, hoe kan ik deze verlengen?

Ga naar het aanvraagformulier licentie om een nieuwe licentie aan te vragen. Mocht je niet voldoen aan de gestelde voorwaarden om je licentie te kunnen verlengen, maak dan gebruik van het aanvraagformulier dispensatie. Zie ook de routing verlenging coachlicenties.

Ik wil gaan coachen, maar voldoe (nog) niet aan de licentie-eisen, mag ik dan wel gaan coachen?

Wanneer je niet voldoet aan de gestelde licentie-eisen, kan je hiervoor dispensatie aanvragen. Maak hiervoor gebruik van het aanvraagformulier dispensatie. De licentie-eisen zijn opgenomen in dit handboek en in het wedstrijdreglement.

De coach van een van onze teams kan door omstandigheden een (aantal) wedstrijd(en) niet coachen, hoe kunnen we hier mee omgaan?

Neem voor de eerste wedstrijd waar het probleem zich voordoet contact op met de afministratief medewerker van de NBB (indien het de Eerste-, Promotie- of Eredivisie betreft) of met de afdelingsmedewerker (in alle overige gevallen). Er wordt dan bekeken of de vervanger in aanmerking komt voor een tijdelijke dispensatie.

Ik heb een buitenlands trainersdiploma of –licentie, kan ik deze laten omzetten naar een NBB licentie?

Dien een verzoek in bij de coördinator opleidingen van de NBB om de buitenlandse diploma/licentie om te zetten naar een door de NBB erkende licentie. Het verzoek moet worden ondersteund door een uitgebreide CV en behaalde buitenlandse diploma’s. De vereniging mag een dergelijk verzoek ook indienen namens de coach.

Ik heb een coachclinic in het buitenland gevolgd, krijg ik hier licentiepunten voor?

Zorg dat je na het volgen van de clinic een deelnamebewijs krijgt van de organisatie. Deze stuur je naar de medewerker opleidingen van de NBB, die bepaald of en hoeveel licentiepunten worden toegekend.

Ik heb een bijscholing gevolgd bij een externe organisatie, krijg ik hier licentiepunten voor?

Zorg dat je na het volgen van de bijscholing een deelnamebewijs van de organisatie krijgt. Deze stuur je naar de medewerker opleidingen van de NBB, die bepaald of en hoeveel licentiepunten worden toegekend.

Ik wil bij mijn vereniging een clinic voor trainers/coaches organiseren, waar moet deze aan voldoen zodat deelnemers licentiepunten kunnen verdienen?

Dien een aanvraag in bij de coördinator opleidingen van de NBB. Geef hierbij aan wie de inleiders zijn, wat de tijdsduur van de clinic is, welke onderwerpen aan de orde komen en wanneer en waar de clinic gepland staat. De coördinator opleidingen bepaalt of deelnemers aan de clinic in aanmerking komen voor licentiepunten en zo ja, hoeveel voor welk niveau.

Ik ben geslaagd voor mijn PVB’s, wat nu?

Het NBB bondsbureau krijgt van de PVB Beoordelaar door dat je bent geslaagd en de NBB zal er zorg voor dragen dat je een diploma en licentie ontvangt.

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF