U bevindt zich hier: Oranje / Topsport » Basketball Academies

NBB Basketball Academies: werken aan talent

Er wordt werk gemaakt van de ontwikkeling van basketballtalent in Nederland. Op meerdere plaatsen in Nederland  zijn óf worden initiatieven genomen om het niveau van het Nederlandse basketball omhoog te brengen door de talentenontwikkeling te verbeteren en te optimaliseren. Naast de Basketball Academies in Limburg, Zwolle, Utrecht, Groningen en Twente die in 2011 en 2012  van start gingen en een officiele NBB-status hebben, zijn er ook in Leiden, Rotterdam, Arnhem en Amsterdam basketballopleidingen die bezig zijn om ‘convenanten’ op te stellen met als doel een NBB Basketball Academy te worden. Bovendien wordt in Den Bosch, Friesland, het Delta-gebied (Zeeland en West-Brabant) en Almere gekeken of het haalbaar is om op die plekken ook een NBB Basketball Academy te beginnen.

Volgens Mark Schuurman, Manager Topsport bij de NBB, een positieve ontwikkeling: “Het doel is om meisjes en jongens die een droom hebben om topbasketbalster of topbasketballer te worden, professioneel te begeleiden. In samenwerking met vele partijen is het basketball in Nederland zich op een dusdanige manier aan het ontwikkelen, dat er voor getalenteerde spelers en speelsters een klimaat ontstaat, waarbij zij hun talent maximaal kunnen ontplooien. De combinatie met het reguliere onderwijs en het voltooien van een opleiding is daarbij essentieel voor jongeren in de leeftijd tot 18 jaar.”

De Nederlandse Basketball Bond is blij met de initiatieven in het land en ziet het als zijn taak daar sturing aan te geven. In de visie van de bond zullen alle talentenopleidingen in de toekomst NBB Basketball Academies worden. Er moeten minimaal tien Basketball Academies komen, verspreid over heel Nederland, zodat in alle regio’s jonge basketballers en basketbalsters worden opgeleid en beter worden gemaakt door goed opgeleide trainers; dat in combinatie met onderwijs op maat en goede medische begeleiding. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan zaken als maatschappelijk besef en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De NBB Basketball Academies zijn noodzakelijk voor het verhogen van het aantal trainingsuren en de maximale ontwikkeling van het talent. Dat is een vereiste, want de topsportambitie van het Nederlandse Basketball is om met de nationale teams te behoren tot de top van Europa en met de vrouwen zelfs deel te nemen aan de Olympische Spelen.

NBB video

 

  -  

Meer »

Evenementen kalender

Bekijk foto's

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF