U bevindt zich hier: Oranje / Topsport » Basketball Academies » Arnhem/Nijmegen

NBB Basketball Academy Arnhem/Nijmegen

In 2012 is na de oprichting van de Stichting Jeugd Basketball Gelderland in samenwerking met de Nederlandse Basketball Bond, de Basketball Academy Arnhem ontstaan. In 2013 is daar de Basketball Academy Nijmegen aan toegevoegd. Vanuit de Stichting Jeugd Basketball Gelderland worden sindsdien jeugdige basketballers uit de regio in staat gesteld meer basketballuren te maken. Hierdoor kunnen ze onder de leiding van  goed opgeleide trainers, naast de trainings- en wedstrijduren die ze bij de verschillende verenigingen meemaken, hun talenten sneller ontwikkelen. We werken nauw samen met het onderwijs. Voor Arnhem is dat het Beekdal Lyceum en in Nijmegen de Stedelijke Scholen Gemeenschap Nijmegen (SSgN). Beide scholen zijn Topsport Talent Scholen, waardoor de talenten de gelegenheid krijgen voor een deel onder schooltijd te trainen en gebruik te maken van de extra faciliteiten die het onderwijs biedt; o.a. schoolloopbaanbegeleiding van de talenten, extra huiswerkbegeleding, aanpassing van rooster en examenplanning. Deelnemers aan de Academy’s zijn voor het grootste deel afkomstig van de verenigingen uit de regio: Arnhem Eagles, Wildcats en Wyba. Genoemde verenigingen werken samen bij het formeren van teams die uitkomen op het hoogste niveau, de Eredivisie U14, U16 en U18. Voor het seizoen 2015/2016 onder de naam TBG Dragons. Op deze wijze kunnen organisatie en intensiteit van trainingen op elkaar worden afgestemd. In dit seizoen vinden de Academy activiteiten plaats rondom de SSgN. De basketballtrainingen vinden plaats in de sportaccommodatie van de school, leerlingen worden begeleid door de topsport coördinator van de school om de combinatie topsport en onderwijs zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Onder schooltijd vinden extra workshops plaats met als thema voeding en mentale begeleiding. Ouders worden hier middels de organisatie van info avonden bij betrokken. Ook waar het gaat om de rol van ouders die ouders kunnen vervullen bij de optimale ontwikkeling van talenten. De samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) resulteert in fysieke begeleiding, het afnemen van testen en het organiseren van sportkeuringen. Via het Sport Medisch Centrum Maartenskliniek is een fysiotherapeut wekelijks betrokken bij de basketballtrainingen. Topsport Gelderland organiseert bijeenkomsten voor de sporters, hun ouders en de betrokken basketballverenigingen en houdt individuele gesprekken met de sporters. De samenwerking tussen alle betrokken partijen leidt steeds meer tot een optimale begeleiding van de basketballers in hun ontwikkeling naar de top.

NBB video

 

  -  

Meer »

Evenementen kalender

Bekijk foto's

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF