U bevindt zich hier: Oranje / Topsport » Basketball Academies » Noord

Groningen heeft een NBB Basketball Academy

Maandag 1 oktober 2012
Basketball RTC Noord heeft het keurmerk van NBB Basketball Academy gekregen. Tijdens de open dag van eredivisieclub GasTerra Flames tekenden de partners – Topsport Talent School H.N. Werkman College, gemeente Groningen,  Medisch Centrum Zuid,  Nijestee en de NBB – het convenant. Daarmee is Groningen na Limburg, Zwolle, Utrecht en Twente de vijfde plek in Nederland met een officiële NBB Basketball Academy.

De partners en de talenten samen poserend (foto Arnold Meijer)

Hein Gerd Triemstra, technisch bestuurslid van Basketball RTC Noord, is zeer ingenomen met de erkenning door de NBB. “Dit is een bevestiging van wat we al heel lang aan het doen zijn. De voorloper van Basketball RTC Noord was de basketballschool, waar we in 2005 mee zijn gestart. Van die eerste lichting spelen nu acht jongens in de eredivisie. Met terugwerkende kracht is dat ook een mooie erkenning. Maar als we toen de financiële mogelijkheden gehad die we nu hebben, hadden we nog betere spelers kunnen opleiden. Voor de marketing is het goed, maar in de praktijk zal er niet veel veranderen. We gaan gewoon daar waar we  mee bezig waren.” 

In 2011 is in Groningen een nieuw opleidingstraject voor jonge basketballers gestart. Passend bij de landelijke ontwikkelingen van sportbonden en NOC*NSF worden op verscheidene plaatsen in Nederland Regionale Training Centra opgezet. Het is logisch dat in een basketballstad als Groningen zo’n basketbalopleiding thuishoort.

De ondertekening van het convenant (foto Arnold Meijer)

Om die reden is besloten het ideale opleidingsmodel neer te zetten. In dit model vormen het gezin, school en sport de pijlers, die in harmonie samenwerkend de ontwikkeling van een talent centraal stellen. Alleen door goede samenwerking en afstemming is het mogelijk talenten op te leiden voor de top. Het Werkman College en het Johan Cruyff College van het Noorderpoort nemen het voortouw in het aanbieden van een ideaal schoolprogramma, waarbij de sport centraal staat en het schoolprogramma zich aanpast.

In het onderwijs zijn de afgelopen jaren veel meer mogelijkheden voor talentontwikkeling ontstaan. Bij de NBB Basketball Academy Noord trainen vijftig jongens en meisjes onder de 18 jaar zeven keer per week in combinatie met hun schoolopleiding. De teams U18, U16 en U14 spelen in de nationale competities. De andere jongens en meisjes spelen bij hun eigen club. Triemstra: “Een mooi voorbeeld van wat we bereiken is Janis Ndiba, die afgelopen zomer met de meisjes onder 16 aan het EK heeft meegedaan en daarna met het Nederlands team VU17 aan het WK in Amsterdam.”

In het trainingsprogramma komen alle fysieke, technische, tactische en mentale aspecten van het basketball aan bod. De beschikbare kennis en ervaring van basketball op Europees topniveau wordt vertaald naar het aanbod op de trainingsvloer voor de jonge talenten. Dat betekent in de praktijk veel trainen op alle onderdelen van het basketballspel.
De enthousiaste trainersstaff wordt begeleid door hoofdcoach Anjo Mekel. Deze opzet zorgt er voor, dat niet alleen de ontwikkeling van de spelers maar ook die van de trainers de nodige aandacht krijgt. Alle betrokkenen zorgen er voor dat met hard werken en geduld er in de toekomst nog meer talent de stap naar de top kan maken.

Sinds de start van Basketball RTC Noord in september 2011 is er afgelopen jaar hard gewerkt en veel progressie gemaakt. Met de ondersteuning van de voornaamste partners GasTerra Flames, Noorderpoort, Werkman College, gemeente Groningen, Medisch Centrum Zuid, Nijestee en andere sponsors is er een solide fundament voor talentontwikkeling in Groningen gelegd.

Het doel is meisjes en jongens die ervan dromen topbasketbalster of topbasketballer te worden, professioneel te begeleiden. In samenwerking met vele partijen is het basketball in Nederland zich op een dusdanige manier aan het ontwikkelen, dat er voor getalenteerde spelers en speelsters een klimaat ontstaat, waarbij zij hun talent maximaal kunnen ontplooien. De combinatie met het reguliere onderwijs en het voltooien van een opleiding is daarbij essentieel voor jongeren in de leeftijd tot 18 jaar.

NBB video

 

  -  

Meer »

Evenementen kalender

Bekijk foto's

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF