U bevindt zich hier: Oranje / Topsport » Basketball Academies » Utrecht

Utrecht derde stad met NBB Basketball Academy

Utrecht is de derde plek in Nederland die een NBB Basketball Academy krijgt. Eerder werden Weert en Zwolle al een opleiding voor basketballtalenten met het keurmerk van de Nederlandse Basketball Bond. Net als in Weert en Zwolle gaat het om een NBB Basketball Academy in oprichting, die zal worden omgezet in een officiële status als de opleiding aan alle door de NBB en NOC*NSF gestelde voorwaarden voor Regionale Talenten Centra blijft voldoen. Zaterdag 9 juni werd de Academy-status aan UBALL, de naam van de Academy, overhandigd door alle betrokken partijen. Dat zijn de Nederlandse Basketball Bond, de gemeente Utrecht, het SMA Utrecht, het Leidsche Rijn College en het Via Nova College. De feestelijke ondertekening van het convenant vond plaats tijdens de Awards BBQ van het jaarlijkse UBALL Gala in het restaurant De Heksenketel in Sportcentrum Galgenwaard.

Van links naar rechts: Otto Bos (algemeen directeur UBALL), José Manshanden (directeur DMO gemeente Utrecht) en Jelle Witvoet (bestuurslid NBB)

Trots
Peter Meurs, technisch directeur van UBALL, is blij met de officiële status van NBB Basketball Academy Utrecht. “We zijn er vreselijk trots op dat we na vijf jaar hard werken als derde stad in Nederland dit keurmerk krijgen. Het maakt het makkelijker in de contacten met de gemeente, maar ook naar nieuwe talenten toe. Het is nu toch een officieel iets. Ik wil alle betrokken partijen bedanken, vooral de gemeente Utrecht en de Vereniging Sport Utrecht. Zonder hen was het nooit gelukt. Maar ook het contact met de scholen is heel goed. Dit is een mooie dag voor UBALL. De nieuwe Basketball Academy is meer dan alleen basketball. We geven onze talenten, in samenwerking met de scholen en de ouders, ook tools mee waar ze de rest van hun leven wat aan hebben”.

Initiatieven
Utrecht is een van de plaatsen in Nederland waar al initiatieven zijn óf worden genomen om het niveau van het Nederlandse basketball omhoog te brengen, door de talentenontwikkeling te verbeteren en te optimaliseren. Naast de Basketball Academies in Weert, Zwolle en Utrecht zijn er ook in Groningen, Leiden en Amsterdam basketballopleidingen die bezig zijn om ‘convenanten’ op te stellen met als doel een NBB Basketball Academy te worden. Bovendien wordt in Den Bosch, Twente, Friesland, Rotterdam, het Delta-gebied (Zeeland en West-Brabant), Arnhem/Nijmegen en Almere gekeken of het haalbaar is om op die plekken ook een NBB Basketball Academy te beginnen.

Volgens Mark Schuurman, Manager Topsport bij de NBB, een positieve ontwikkeling: “Het doel is om meisjes en jongens die een droom hebben om topbasketbalster of topbasketballer te worden, professioneel te begeleiden. In samenwerking met vele partijen is het basketball in Nederland zich op een dusdanige manier aan het ontwikkelen, dat er voor getalenteerde spelers en speelsters een klimaat ontstaat, waarbij zij hun talent maximaal kunnen ontplooien. De combinatie met het reguliere onderwijs en het voltooien van een opleiding is daarbij essentieel voor jongeren in de leeftijd tot 18 jaar.”

De Nederlandse Basketball Bond is blij met de initiatieven in het land en ziet het als zijn taak daar sturing aan te geven. In de visie van de bond zullen alle talentenopleidingen in de toekomst NBB Basketball Academies worden. Er moeten minimaal tien Basketball Academies komen, verspreid over heel Nederland, zodat in alle regio’s jonge basketballers en basketbalsters worden opgeleid en beter worden gemaakt door goed opgeleide trainers; dat in combinatie met onderwijs op maat en goede medische begeleiding. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan zaken als maatschappelijk besef en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De NBB Basketball Academies zijn noodzakelijk voor het verhogen van het aantal trainingsuren en de maximale ontwikkeling van het talent. Dat is een vereiste, want de topsportambitie van het Nederlandse Basketball is om medio 2016 met de nationale teams te behoren tot de top van Europa en met de vrouwen zelfs deel te nemen aan de Olympische Spelen.

UBALL Utrecht Basketball Academy

Als speler wil je de top bereiken en het maximale uit je mogelijkheden halen. Bij de UBALL Utrecht Basketball Academy krijg je daar de kans voor. UBALL is een uniek samenwerkingsverband tussen verschillende professionals, zoals scholen, sportmedici en diverse talentcoaches. Door intensief samen te werken kunnen zij jonge, getalenteerde en gemotiveerde spelers, zoals jij, opleiden tot topbasketballers.

Op de Basketball Academy van UBALL Utrecht wordt vijf dagen per week, drie uur per dag, basketballtraining gegeven. Ook krijgen de sporters fysieke training in het krachthonk van de Sportcampus die ligt tussen de twee LOOT-scholen waarmee UBALL dit programma heeft opgezet (Het Leidse Rijn College en het ViaNova College). Deelname aan de UBALL Utrecht Basketball Academy is bedoeld voor basketballers die ambitie hebben om een topspeler of topspeelster te worden en dit willen combineren met een gedegen middelbare school opleiding.

Bij UBALL krijg je een fantastische kans om je basketballtalent te laten zien. Maar ook een kans om te bewijzen dat je uit het juiste hout gesneden bent. Want om bij UBALL te slagen heb je meer nodig dan talent alleen. Zo verwachten we dat je altijd vanuit het teambelang denkt en willen we dat je de door gaat waar anderen opgeven. Spelers van UBALL laten zich nooit meeslepen door stress of teleurstelling en tot slot moet je voldoende gemotiveerd zijn om jezelf beter te willen maken. Meer informatie over UBALL vind je op de website www.uball.nl.

Wanneer je denkt dat je ‘all the right moves’ hebt, maar ook het commitment om op mentaal vlak boven jezelf uit te groeien, neem dan contact op met Peter Meurs, technisch directeur UBALL (td@uball.nl of 06-54764798).

Klik hier voor een promofilmpje over UBALL, in mei 2012 gemaakt door studenten van de Hogeschool voor Journalistiek te Utrecht.

NBB video

 

  -  

Meer »

Evenementen kalender

Bekijk foto's

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF