U bevindt zich hier: Oranje / Topsport » Meer topsport » Topsportstatus en talentprofiel

Topsportstatussen

Het topsportbeleid van NOC*NSF richt zich op een vaste positie bij de tien beste landen van de wereld. Eén van de voorwaarden daarvoor is dat topsporters zich optimaal kunnen voorbereiden op topsportprestaties. Aanvullend op de investeringen van de sportbond biedt NOC*NSF ter ondersteuning verschillende financiële en materiële voorzieningen. Het Ministerie van VWS en de NOC*NSF Partners in Sport verlenen hieraan hun medewerking.

Er bestaat een A- & B-status. Op dit moment hebben de spelers van het nationale Vrouwen Rolstoelbasketballteam een A-status en de spelers van het nationaal Mannen Rolstoelbasketballteam een B-status.

Meer informatie over de rolstoel basketballteams vindt u hier.

Talentprofielen

In Nederland zijn er voor jonge talentvolle sporters die een talentenstatus hebben diverse voorzieningen (bijvoorbeeld vergoeding van fysiotherapie of voedingsadviezen) beschikbaar. Deze voorzieningen worden geleverd door de Olympische Netwerken en deels gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Voorzieningen en talentprofielen
In 2007 zijn door NOC*NSF talentprofielen geïntroduceerd met als doel om landelijk op een transparante en uniforme manier de groep van meest talentvolle sporters en hun doorstroom in beeld te brengen. Dit generieke talentprofiel is in overleg met NOC*NSF door de verschillende sportbonden vertaald in een sportspecifiek talentprofiel (o.a. voor basketball). Dit alles resulteert uiteindelijk elk jaar in een namenlijst van jonge talentvolle sporters. Talenten worden op basis van leeftijd, prestaties en het te volgen programma ingedeeld in de categorieën:

- Internationaal talent status Mannen (18 statussen/ U20 Nationaal Team)
- Nationaal talent status Mannen (36 statussen/ U16/U18 Nationaal Team)
- Belofte status Mannen (100 statussen/ U14/ U15/ rayonselecties)

- Internationaal talent status Vrouwen (18 statussen/ U20 Nationaal Team/CTO)
- Nationaal talent status Vrouwen (36 statussen/ U16/U18 Nationaal Team )
- Belofte status Vrouwen (100 statussen/ U14/ U15/ rayonselecties)

Voorzieningen (diensten) voor deze talentvolle sporters worden via de Olympische Netwerken beschikbaar gesteld. In samenwerking met de sportbonden en Olympische Netwerken is door NOC*NSF een minimumpakket aan voorzieningen samengesteld dat beschikbaar is voor talenten in Nederland. Er kunnen echter verschillen zitten in de voorzieningen per Olympisch Netwerk.

Klik hier voor de contactgegevens van een Olympisch netwerk in jouw omgeving.
Hier vind je meer informatie over de voorzieningen zie er zijn voor talenten.

Talentprofielen
Heb jij of heeft uw kind/leerling recht op een van de bovengenoemde statussen? Download de profielen hieronder om te zien welke eisen bij welke status horen.

Hier kunt u de talentprofielen downloaden.
Talentprofiel Mannen
Talentprofiel Vrouwen

Meer informatie over het topsportbeleid van NOC*NSF vind u op de website van NOC*NSF.

Vragen?

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF