U bevindt zich hier: Oranje / Topsport » Talentenhuis Basketball Nederland » Topsportstatus en talentprofiel

Topsportstatussen

Het topsportbeleid van NOC*NSF richt zich op een vaste positie bij de tien beste landen van de wereld. Eén van de voorwaarden daarvoor is dat topsporters zich optimaal kunnen voorbereiden op topsportprestaties. Aanvullend op de investeringen van de sportbond biedt NOC*NSF ter ondersteuning verschillende financiële en materiële voorzieningen. Het Ministerie van VWS en de NOC*NSF Partners in Sport verlenen hieraan hun medewerking.

Er bestaat een A- & B-status. Op dit moment hebben de speelsters van het nationale Vrouwen Rolstoelbasketbalteam een A-status en de spelers van het nationaal Mannen Rolstoelbasketbalteam een B-status.

Meer informatie over de rolstoel basketballteams vindt u hier.

Talentprofielen

In Nederland zijn er voor jonge talentvolle sporters die een talentenstatus hebben diverse voorzieningen beschikbaar. Dit kan per regio verschillen. Deze voorzieningen worden geleverd door de Centra voor Topsport en Onderwijs en deels gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Voorzieningen en talentprofielen
In 2007 zijn door NOC*NSF talentprofielen geïntroduceerd met als doel om landelijk op een transparante en uniforme manier de groep van meest talentvolle sporters en hun doorstroom in beeld te brengen. Dit generieke talentprofiel is in overleg met NOC*NSF door de verschillende sportbonden vertaald in een sportspecifiek talentprofiel (o.a. voor basketball). Dit alles resulteert uiteindelijk elk jaar in een namenlijst van jonge talentvolle sporters. Talenten worden op basis van leeftijd, prestaties en het te volgen programma ingedeeld in de categorieën:

- Internationaal talent status Mannen (18 statussen/ U20 Nationaal Team)
- Nationaal talent status Mannen (36 statussen/ U16/U18 Nationaal Team)
- Belofte status Mannen (100 statussen/ U14/ U15)

- Internationaal talent status Vrouwen (18 statussen/ U20 Nationaal Team/CTO)
- Nationaal talent status Vrouwen (36 statussen/ U16/U18 Nationaal Team )
- Belofte status Vrouwen (100 statussen/ U14/ U15)

Voorzieningen (diensten) voor deze talentvolle sporters worden via de Olympische Netwerken beschikbaar gesteld. In samenwerking met de sportbonden en Olympische Netwerken is door NOC*NSF een minimumpakket aan voorzieningen samengesteld dat beschikbaar is voor talenten in Nederland. Er kunnen echter verschillen zitten in de voorzieningen per Olympisch Netwerk.

Klik hier voor de contactgegevens van een Olympisch netwerk in jouw omgeving.
Hier vind je meer informatie over de voorzieningen zie er zijn voor talenten.

Talentprofielen
Heb jij of heeft uw kind/leerling recht op een van de bovengenoemde statussen? Download de profielen hieronder om te zien welke eisen bij welke status horen.

De NBB is bezig om het talenthuis te herstructureren. Uiteindelijk zal de NBB een aantal Academies formeel accrediteren. Gedurende de transitie periode geldt de volgende regeling:

Je speelt bij een NBB Basketball Academy

  •        Dan heb je hebt recht op een beloftestatus.
    Deze status behoud je tijdens je hele opleiding op de NBB Academie. Mocht je tijdens je opleiding in de bovenbouw je plek op de NBB Academie verliezen, kun je een verlenging van de belofte status aanvragen om te voorkomen dat je van school moet wisselen tijdens je opleiding. Bij selectie voor een nationaal team zal de NT status worden toegekend.

Hier kunt u de talentprofielen downloaden.
Talentprofiel Mannen
Talentprofiel Vrouwen

Meer informatie over het topsportbeleid van NOC*NSF vind u op de website van NOC*NSF.

Vragen?

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF