U bevindt zich hier: Verenigingen en Opleidingen » Nieuws » Gaat de NBB geldboetes vervangen met taakstraffen?

Terug naar overzicht

Gaat de NBB geldboetes vervangen met taakstraffen?

28 januari 2017 14:28:00

Eerste alternatieve sanctie opgelegd door NBB Tucht- en Geschillen Commissie

De Tucht- en Geschillen Commissie van de Nederlandse Basketball Bond (NBB) deelde onlangs een taakstraf uit, in plaats van een geldboete. BV Oegstgeest kreeg als sanctie het volgen van twee trainingen uit het programma Samen naar een Veiliger Sportklimaat (VSK) opgelegd. Nu ook bij een tweede strafzaak dezelfde keuze gemaakt is, rijst de vraag of de bond vaker dit soort straffen gaat hanteren. Is dat inderdaad het geval, en is deelname aan zo'n programma een zinvolle sanctie? We vroegen het een aantal betrokkenen.

BV Oegstgeest werd door het bondsbestuur aangeklaagd, omdat een coach en diverse ouders zich tijdens een jeugdwedstrijd zouden hebben misdragen. Dat komt bij basketbal lang niet zo vaak voor als bij diverse andere sporten, en dat wil de NBB ook zo houden. Er volgde een strafzaak. Om een beeld te krijgen waarom er in dit geval voor het eerst geen geldboete is opgelegd, is het goed te weten wat de rol van de Tucht- en Geschillen Commissie (TGC) is. Paul Bokern, voorzitter van de TGC: “Wij bewaken de orde binnen de NBB op alle momenten waar de reglementen worden geschaad. Denk daarbij aan alle gevallen waarin spelers en coaches van het veld worden gestuurd. Meestal wordt zo'n overtreding gerapporteerd door de scheidsrechters. De zaak BV Oegstgeest werd echter, na een klacht, door het bondsbestuur bij de TGC aanhangig gemaakt.”

De zaak en de taak
“In dit geval betrof het echter ontoelaatbaar gedrag van coach en ouders”, gaat Bokern verder. “Binnen de NBB werd al discussie gevoerd over alternatieve straffen. We realiseren ons dat een boete geen garantie biedt op een gewenst effect, terwijl dat wél het doel van een sanctie is. Vandaar dat in het geval BV Oegstgeest voor het eerst anders besloten is, door de betrokkenen de VSK-trajecten Lang Leve de Sportouder en Sportief Coachen te laten volgen. Inmiddels kijken we ook bij een andere vereniging of deze sanctie effectief is. Slaat dit soort taakstraffen aan, en willen we ze vaker hanteren, dan zullen de reglementen moeten worden aangepast. Al is het wellicht ook zinvol vanuit de NBB eens een themabijeenkomst te organiseren voor het probleem van ouders rond de velden. Hoe dan ook, we ervaren de manier waarop BV Oegstgeest de taakstraf heeft opgepakt als positief.”

Positief en passief
Dat laatste heeft direct te maken met hoe het bestuur van BV Oegstgeest reageerde op zowel de aanklacht als de uitspraak. Marieke Bosch, secretaris van de Zuid-Hollandse vereniging: “We waren weliswaar ongelukkig met de zaak en ervan geschrokken, maar we hebben de straf zo positief mogelijk opgepakt. Dat is volgens mij de enige manier om een effect te bereiken in dit soort situaties. We zijn alleen in het traject vóór de uitspraak te passief geweest. Zo was het beter geweest als we naar de zitting in Nieuwegein waren gegaan, zodat de TGC ons persoonlijk had kunnen horen.”

Geen mediatie, wel eyeopener
Volgens Bosch speelden er wel ‘verzachtende omstandigheden’. Ze schetst een beeld waar veel verenigingen, ook buiten het basketbal, zich in zullen herkennen: “Momenteel is er een tekort aan deskundig kader, omdat veel van onze jeugdspelers niet-basketballende ouders hebben. Zij willen heus BV Oegstgeest wel helpen, alleen ontbreekt ze daarvoor vaak de basketbalinhoudelijke kennis en ervaring. Hierdoor moeten we met weinig mensen veel doen. Begrijp me goed, voor ons geldt dat niet als excuus. Wij willen onder alle omstandigheden een veilig sportklimaat bieden, ongeacht de situatie binnen onze vereniging. En we zijn bereid daar hard aan te werken. De strafzaak heeft aangetoond hoezeer dat nodig is. Vanwege mijn eigen sociologische achtergrond ben ik overigens vóór taakstraffen. Een boete zie ik als afkopen van je verantwoordelijkheid, en daar geloof ik niet in. Wij hadden echter liever een mediatiesessie met de andere partij gehad, omdat we daar meer positief effect van verwachtten. Nu werd de straf door de betrokkenen als onterecht ervaren, waardoor het tijdens Lang Leve de Sportouder best lastig was de boodschap bij iedereen goed tussen de oren te krijgen. Aan de andere kant heb ik het gevoel dat onze ouders wel degelijk geluisterd hebben. Onze coach heeft na Sportief Coachen lang nagepraat met de trainer, wat hem veel waardevolle inzichten opleverde. Het bleek dat hij extra steun kon gebruiken bij het geven van training en het begeleiden van het team. We proberen hem nu zo goed mogelijk daarin tegemoet te komen. We hebben in ieder geval als vereniging van deze zaak geleerd. Onder andere bestuur en coaches hebben zichzelf de vraag gesteld waar we als BV Oegstgeest eigenlijk voor staan. Dat we deze niet direct konden beantwoorden, was een echte eyeopener.”

Eenzijdige uitspraak
Johan Smulders was de voorzitter van de TGC-kamer die de strafzaak BV Oegstgeest behandelde. “Volgens de vaste procedure vragen we eerst zowel de aanklager als de beklaagde hun visie op de kwestie te geven. Indien nodig én mogelijk, gaan we op zoek naar aanvullende informatie, zoals de voorzorgsmaatregelen die zijn getroffen om wangedrag te voorkomen. In deze casus hebben we onder andere op de website van BV Oegstgeest gekeken hoe het VSK-beleid van de NBB binnen hun vereniging verankerd is. Aan de hand daarvan kun je het betreffende bestuur vragen hoe er vanuit het eigen beleid op de casus is gereageerd. Dit kan eventueel worden meegenomen in de strafmaat. In deze zaak was er een tussenuitspraak, omdat er onvoldoende gegevens voorhanden waren. Maar hierop werd door de vereniging inhoudelijk niet gereageerd. Als kamer hebben we ons louter moeten baseren op de stukken die voor ons lagen. Zo is het een eenzijdige uitspraak geworden. Het was mooi geweest als beide verenigingen deze kwestie hadden opgelost zónder dat er een zaak aanhangig was gemaakt bij de TGC. Of als de uitkomst van het overleg tussen de verenigingen, en de maatregelen, met de TGC waren gedeeld - om ons te betrekken in de zaak. Nu hebben we feitelijk alles alleen moeten doen.”

Meest gewenste effect: nadenken
Terugkijkend op de zaak BV Oegstgeest doet Smulders een belangrijke aanbeveling: “Om te beginnen zijn we als TGC bij een diskwalificatie, of een strafzaak vanwege gedrag, altijd benieuwd naar de maatregelen die een bestuur naar aanleiding van de aanklacht treft. Die kunnen we eventueel bij de zaak betrekken. Ook ik leg liever geen geldboete op aan een vereniging, omdat het weinig anders is dan een afkoopsom die hoofdelijk over de leden wordt omgeslagen. Bovendien worden toekomstige situaties zo niet voorkomen. In dat kader vind ik het jammer dat er nog altijd clubs zijn die niet zelfstandig de weg naar het VSK-programma weten te vinden. Terwijl er toch veel informatie over te vinden is. In dat opzicht ben ik blij met de afloop van deze zaak, omdat de straf geleid heeft tot nadenken. En dat is toch uiteindelijk het meest gewenste effect wanneer je een sanctie oplegt.”

Tekst: Michel Kriek

Ga voor meer informatie over Lang Leve de Sportouder, Sportief Coachen en Veilig Sportklimaat naar deze pagina of neem contact op met Simone van den Biggelaar.

Evenementen kalender

Bekijk foto's

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF