U bevindt zich hier: Verenigingen en Opleidingen » Nieuws » Gemeenteraadsverkiezingen 2018: zet uw sport(club) op de lokale agenda!

Terug naar overzicht

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: zet uw sport(club) op de lokale agenda!

27 februari 2018 11:31:27

Op 21 maart 2018 worden in 335 gemeenten de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoogstwaarschijnlijk ook in jouw gemeente! Sport nu op de agenda zetten van de lokale politiek, loont de komende 4 jaar! Vanuit het Sportcampagneteam NL (/NOC*NSF) is onderstaande mail aan alle lokale lijsttrekkers gestuurd. Vanzelfsprekend is deze algemeen van aard. Maar wellicht kan deze mail  jou helpen om de specifieke wensen en ambities van jouw sportclub (nogmaals) bij de lokale politiek onder de aandacht te brengen! Hoe? Door input te geven via een brief, mail of tijdens een ontmoeting. Inspiratie nodig? Zie handleiding voor sportclubs en de toolkit voor Sportcampagne Teams.

De Sportcampagne is een initiatief van NOC*NSF, sportbonden, Vereniging Sport en Gemeenten, Sportkracht12 en met medewerking van het Kenniscentrum Sport en het Mulier Instituut.

Mail aan alle lijsttrekkers

Geachte lijsttrekker,

U bent zich vast al aan het oriënteren met welke lokale partijen u straks het liefst in de coalitie of oppositie wilt. Over welke onderwerpen bent u het ‘eens’ en over welke (nog) niet? Sport en bewegen is een onderwerp waar vaak alle partijen het belang van inzien en u mooie afspraken over kunt maken met de andere partijen in de raad. Uit onderzoek van het Mulier Instituut en GFK blijkt dat de Nederlander vindt dat gemeenten in sport moeten investeren. Sport kan een nog grotere betekenis hebben voor de samenleving dan nu het geval is.

Ook de sport zelf vindt dat. De sport is in transitie, verandert mee met de samenleving. 82% van de sportclubs in Nederland wil graag haar maatschappelijke rol versterken. Zij staan open om mee te denken met uitdagingen van andere sportclubs, het onderwijs, de kinderopvang en de zorg in de omliggende wijken en de gemeente als geheel. Een flink deel van de clubs wil graag uitgroeien naar een open club. Zij hebben daar wel hulp van de gemeente bij nodig.

Uit het onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat een ruime meerderheid van de bevolking het belangrijk vindt dat de gemeente zich blijft inzetten voor sportstimulering en beheer en onderhoud van accommodaties. In het GFK onderzoek wordt dit nader gespecificeerd. Bijna de helft van de Nederlanders vindt dat de gemeente een gezonde leefomgeving moet bevorderen door de samenwerking tussen sport, onderwijs en zorg te stimuleren (zie ook het Sportcampagnefilmpje).

Ook het verbeteren van de overgang van bebouwde kom naar het platteland of natuurgebied (26%) en het investeren in toegankelijke, kwalitatief hoogstaande accommodaties (25%) wordt door Nederlanders als een belangrijke taak van de gemeente gezien.

Hoe de gemeente en de sportsector dit samen kunnen realiseren, kunt u nog eens nalezen in ‘Investeren en meedoen’, ‘Bouwstenen voor Lokaal Sportbeleid’ en het recent door Vereniging Sport & Gemeenten gepubliceerde visiedocument ‘Sport stimuleert’.

Investeer in sport en geef sport een mooie plek in het coalitieakkoord! Betrek sportclubs bij de verdere concretisering en uitwerking hiervan.

Met sportieve groet,

Sportcampagneteam NL

Evenementen kalender

Bekijk foto's

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF