U bevindt zich hier: Verenigingen en Opleidingen » Nieuws » Waardevolle bijeenkomsten met verenigingen in de afdelingen

Terug naar overzicht

Waardevolle bijeenkomsten met verenigingen in de afdelingen

26 juni 2018 14:15:22

In juni hebben in alle vijf de afdelingen bijeenkomsten plaatsgevonden met de verenigingen. Hierbij een terugkoppeling wat op hoofdlijnen is besproken met de aanwezigen.

 

Afdelingscommissie
Na de integratie van de Rayons en de landelijke NBB zijn afdelingscommissies ingesteld volgens een instellingsbesluit. Inmiddels zijn deze commissies in verschillende afdelingen niet (volledig) bezet en rijst de vraag of we dit wellicht met elkaar anders moeten inrichten. Hierover is gesproken met de huidige leden van de afdelingscommissies en is ook aan de verenigingen gevraagd wat de wens is. Het bestuur komt op basis van de input met een nieuw voorstel richting de AV van november en zal dit in aanloop daar naartoe bespreken met de huidige commissieleden.

Er is een zgn. ‘Transitie in de sport’ gaande, waarin wordt geconstateerd dat de omgeving om ons heen, de maatschappij en de mensen veranderen, en dat dit ook iets betekent voor de (basketbal)sport, haar verenigingen en de sportorganisaties, zo ook de NBB. Zo zijn er bijvoorbeeld steeds meer mensen die op een andere manier sporten dan de ‘traditionele’ manier bij een vereniging, met vaste trainingsmomenten. De behoefte schuift op naar ‘wanneer en waar ik wil en met wie ik wil’. Daar kunnen we nu als basketbalsport vaak niet aan voldoen, niet in aanbod en niet in lidmaatschapsvormen. Twee onderwerpen die ook als aandachtspunten in het meerjarenbeleidsplan 2017+ zijn benoemd. Ook voor andere veranderingen, zoals digitalisering en samenwerking met andere bonden en organisaties, hebben we de nodige aandacht. Wanneer dit leidt tot concrete veranderingen of ontwikkelingen, informeren we daar de verenigingen over.

Vrijwilligers
De rol van de vrijwilliger is ook aan het veranderen. Nog steeds zijn er veel mensen die wat willen doen voor hun vereniging en hun sport, echter minder vaak in een langdurige functie zonder duidelijk einde. Liever zetten mensen zich in voor kortlopende projecten en voor afgebakende taken. Hier hebben verenigingen mee te maken, maar ook binnen de NBB organisatie. Met de ontwikkeling van een nieuw vrijwilligersbeleid wordt dit nadrukkelijk meegenomen. Daarin komt ook terug welke taken we, als NBB, door professionals willen laten doen en wat (ondersteund) door vrijwilligers. Daarnaast wordt bekeken hoe het nog leuker gemaakt kan worden om vrijwilliger bij de NBB te zijn, door bijvoorbeeld scholing te bieden, netwerkmogelijkheden te organiseren of het kunnen bezoeken van evenementen.

Sportlink
Het project om Sportlink in te voeren is afgerond, wat niet wel zeggen dat daarmee de ontwikkeling van Sportlink is afgerond. Er zijn nog diverse functionaliteiten die op het wensenlijstje staan, dan wel die nog moeten worden opgeleverd.

De verenigingen zijn over het algemeen positief over Sportlink, in het bijzonder over het digitale wedstrijdformulier en de aanvullende mogelijkheden voor de eigen vereniging. Er zijn verschillende zaken aangegeven die nog niet optimaal functioneren, deze worden voor zover mogelijk opgepakt met Sportlink.

Niet spelende leden
Op de AV in 2016 is het contributietarief voor niet spelende leden (NS-leden) aangepast van € 21,21 naar € 10,- per lid per jaar. De voorwaarde hierbij was wel dat alle juryleden bij landelijke competitiewedstrijden lid zijn van de NBB, op afdelingsniveau is dit niet vereist en wordt dit niet gecontroleerd.

Na analyse is gebleken dat het aantal NS-leden van 2016 naar 2017 is gestegen van bijna 5.300 leden naar bijna 6.000 leden, een stijging van 700. Qua contributie-inkomsten betekent dit, vanwege het lagere tarief, een daling van ruim € 52.000 op een totale daling van € 75.000. De rest van de daling komt door een verschuiving van leden van wedstrijdspelend naar andere categorieën. In totaal is het ledenaantal licht gestegen.

Met het oog op de begroting 2019 wordt gekeken of het nodig is een aanpassing voor te stellen voor de contributietarieven, vanwege deze daling aan inkomsten op deze post. Tijdens de bijeenkomsten is gesproken over een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het ontstane tekort in de begroting.

Bereikbaarheid bondsbureau
In 2017 heeft Markteffect in opdracht van de NBB een onderzoek gedaan onder verenigingen, leden en oud-leden. Een van de onderwerpen in deze onderzoeken was de dienstverlening van de NBB. Deze wordt door de respondenten beoordeeld met gemiddeld een 6,7. Dat kan en moet beter: vanuit de werkorganisatie streven we naar tenminste een 7,5 in 2020.

Door de verhuizing is het bondsbureau niet altijd even goed bereikbaar geweest in het begin van dit kalenderjaar. Dit is inmiddels verholpen. Om zo snel en goed mogelijk geholpen te worden, adviseren we direct contact op te nemen met de medewerker, in plaats van contact op te nemen via het algemene telefoonnummer of het algemene e-mailadres. Iedere collega beschikt over een voicemail, welke kan worden ingesproken als u teruggebeld wilt worden. Het voicemailbericht wordt vervolgens per e-mail naar de medewerker gestuurd, waardoor deze niet over het hoofd gezien kan worden.

Indien u niet naar tevredenheid wordt geholpen, geen reactie krijgt of klachten heeft over de dienstverlening, dan horen we dat graag van u. Wanneer de signalen ons bereiken, kunnen we zorgen voor verbetering. We zijn een dienstverlenende organisatie, we zijn er voor de verenigingen en de leden, we zijn er voor u!

Nationaal Basketball Congres
Op zaterdag 17 november a.s. vindt het Nationaal Basketball Congres plaats. Een week eerder dan u gewend bent, in verband met de koppeling met de interland van de Orange Angels tegen Spanje.

In de ochtend vindt de Algemene Vergadering plaats in het Frans Otten Stadion. In de middag zijn er workshops voor bestuurders, trainers/coaches en scheidsrechters/officials. Deze vinden zowel in het Frans Otten Stadion als in het ernaast gelegen Sporthallen Zuid plaats. In Sporthallen Zuid vindt in de middag ook een voorronde van Streetball Masters plaats en in de avond spelen daar de Orange Angels. Meer informatie over het programma en de inschrijving volgen na de zomer.

We hopen u allen te zien op 17 november in Amsterdam!

Evenementen kalender

Bekijk foto's

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF