U bevindt zich hier: Verenigingen en Opleidingen » Nieuws » Nationaal Basketball Congres » Workshops NBC 2017

Workshops Nationaal Basketball Congres 2017

Hieronder worden de workshops van het Nationaal Basketball Congres (NBC) beschreven. 

Een BS2-opleiding organiseren: Maar hoe dan? 

Doelgroep bestuurders
Door Sybren Bosch (NBB), Caroline Stevens (NBB) en Marieke Bosch (BV Oegstgeest) 
Download de presentatie hier.

Een Basketball Scheidsrechter 2 (BS2) fluit wedstrijden op verenigingsniveau. Waar vroeger vaak moest worden gewacht op een docent vanuit de NBB, heeft de vereniging nu de mogelijkheid om het zelf op te pakken. De BS2-opleiding wordt door en bij de vereniging georganiseerd. Maar wat zijn de onderdelen van zo'n opleiding? Hoe kom je aan een goede expert? En hoe organiseer je de begeleiding op een goede manier? Bij deze workshop kom je erachter hoe je een BS2-opleiding moet organiseren. En we besteden ook aandacht aan BasketballMasterz, het online spelregelbewijs voor alle leden vanaf 14 jaar. Hoe werkt BasketballMasterz en hoe motiveer je deelnemers om de spelregels te leren kennen? Je komt het allemaal te weten!

Waar is de betrokken ouder? 

Doelgroep: Bestuurders
Door Corinne van de Griendt (KNBSB) 
Download de presentatie

Ze zitten op zaterdagochtend nog wel op de tribune, maar zodra zoon- of dochterlief is uitgespeeld, spoeden ouders zich naar huis. De boodschappen moeten immers ook nog gedaan worden. Herkenbaar? Veel sportverenigingen zouden ouders maar al te graag meer betrekken bij alles dat nodig is om een club te laten draaien. In de huidige maatschappij lijkt dat steeds lastiger. Maar wat kun je als club doen om de ouderbetrokkenheid te verhogen? Tijdens deze sessie krijg je meer inzicht in wat het oplevert om hier als vereniging actief op in te zetten, en tips om de ouderbetrokkenheid te verhogen.

De meerwaarde van Sportlink

Doelgroep: bestuurders
Door Bart Holleman (Sportlink)
Download de workshop hier

Alle basketballverenigingen maken met ingang van dit seizoen gebruik van Sportlink: een compleet online pakket voor de ledenadministratie met daarbij ook de nieuwe Basketball.nl app voor het vastleggen van de wedstrijden. Maar Sportlink is meer dan dat. En dat laten we graag zien tijdens onze workshop. Hoe gaat jouw vereniging om met het werven van vrijwilligers? Zijn de financiën op orde? En hoe bereik je elk weekend weer alle leden en fans? Wij laten je zien hoe het leuker en gemakkelijker kan. En we gaan bestuurders bij elkaar brengen, zodat clubs elkaar meer en meer gaan helpen. Kortom een interactieve sessie die je niet mag missen!

De BV Sportclub

Doelgroep: bestuurders
Niels Laan (Accountmanager DAS)
Download de presentatie hier

Het besturen van een vereniging vraagt steeds meer van haar bestuurders. De verschillen tussen het runnen van een bedrijf en het besturen van een sportvereniging vervagen steeds meer. De BV Sportclub is een feit! Een financieel gezonde club, nieuwe privacywetgeving, als bestuurder heb je hier mee te maken. DAS voor de Sport (www.das.nl/sport) is partner van de NBB en ondersteunt sportverenigingen bij de bedrijfsvoering van de club. Tijdens deze workshop voor sportbestuurders praten we je bij over actuele juridische en financiële onderwerpen uit de praktijk. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet werk en zekerheid in relatie tot de sport en de rechtspositie van de bestuurder komen aan de orde. 

Inspiratiesessie 4 inzichten voor bestuurders

Doelgroep: bestuurders
Door Hikmet Weeling (NOC*NSF) 
Download de presentatie hier

Bij het besturen van een vereniging komt meer kijken dan alleen het beheersen van een kunstje. Vanuit jouw positie kun je veel invloed op de anderen hebben, maar als je dit niet met de juiste tone of voice doet, dan werkt het mogelijk averechts. Besturen gaat om het verbinden van mensen, schakelen tussen personen met diverse achtergronden, vaardigheden, opvattingen en eigenschappen. Gebruik de 4 Inzichten op je eigen, persoonlijke manier om te groeien als bestuurder en daarmee te zorgen voor een betere en sterkere vereniging. Deze inspiratiesessie helpt je om de juiste focus te houden binnen de vereniging en inzicht te krijgen in jezelf en anderen. 

Bekijk de video over '4 inzichten voor bestuurders'.

Route naar internationaal succes

Doelgroep: bestuurders & trainers/coaches
Door Krijn de Schutter (Technisch Directeur NBB)

https://youtu.be/PkpLeYcP4k8

De route naar internationaal succes begint bij de clubs, maar hoe ziet die eruit en aan welke voorwaarden moet het Nederlandse basketball voldoen om de concurrentie te verslaan? Hoe organiseer je talentherkenning en hoe richt je talentenontwikkeling in? Welke rol speelt de Nederlandse competitie en waarom spelen talenten buiten Nederland? Wil je meer weten over deze onderwerpen, meld je dan aan voor de workshop van Krijn de Schutter. Bij zijn presentatie komen de belangrijkste voorwaarden voor internationaal succes aan bod en is er ruimte voor vragen en discussie. Deze presentatie is bedoeld voor iedereen die interesse heeft bij deze onderwerpen, maar niet direct betrokken is bij topsport en/of talentontwikkeling.

3x3 binnen de vereniging

Doelgroep: bestuurders & trainers/coaches
Door Martin Ho Suie Sang (Manager Basketballontwikkeling NBB)
Download de presentatie hier

3x3 Basketball is booming. Nationaal en internationaal is het aanbod van 3x3 basketball de laatste jaren flink aan het groeien. De Streetball Masters Tour in ons eigen land is daar een goed voorbeeld van en laat zien dat 3x3 basketball vooral bij jongeren erg aanslaat. Verenigingen geven steeds vaker aan dat ze ‘iets’ willen met 3x3 binnen hun club. Maar wat? En hoe? Voor wie? Is het geen bedreiging voor het traditionele vijf-tegen-vijf aanbod? Martin Ho Suie Sang, Manager Basketballontwikkeling bij de bond, nodigt clubs uit om aan de hand van een aantal voorbeelden en stellingen samen de kansen en mogelijkheden van 3x3 aanbod binnen de vereniging te verkennen. 

Arbitrage 2018+

Doelgroep: bestuurders & arbiters
Door Juliet Fransen & Antoine Pannen (NBB)
Download de presentatie hier

Een tevredenheidsonderzoek is pas effectief als er iets met de resultaten gebeurt. Juliet Fransen, Manager Competitie en Arbitrage bij de bond, en haar linkerhand Antoine Pannen willen maar al te graag aan de slag met de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek dat onder onze officials is gehouden. Daar hebben ze jullie bij nodig. Iedereen die mee wil denken over een activiteitenplan voor 2018 is van harte welkom bij deze workshop. Meld je aan en help mee de arbitrage nog beter te maken.

Zelfsturing spelers

Doelgroep: trainers/coaches
Door Hakim Salem (Bondscoach nationaal vrouwenteam)
Download de presentatie hier

In het moderne basketball moeten spelers op beslissende momenten zelf de juiste beslissingen nemen zonder directe aanwijzingen van een coach. Maar hoe zorg je als coach ervoor dat spelers zichzelf kunnen aansturen tijdens een wedstrijd? In een basketballwedstrijd kan dit een bepalende vaardigheid zijn voor succes. Hakim Salem, bondscoach van het nationale vrouwenteam, legt in deze workshop uit hoe binnen de vrouwenselectie met zelfsturing wordt omgegaan, om zo het maximale rendement uit de speelsters te halen.

Coach Clinic 3x3 basketball

Doelgroep: trainers/coaches
Door Brian Benjamin (Bondscoach nationaal 3x3 mannenteam)
Download de presentatie hier

2017 was voor het Nederlandse basketball ongekend succesvol. In de nieuwe Olympische discipline 3x3 basketball behaalden we maar liefst vijf medailles bij EK's en WK's in vier verschillende categorieën. Wat maakt Nederland zo goed in deze discipline? Brian Benjamin, bondscoach van de mannen die zilver wonnen bij het WK 3x3 in Nantes, neemt de workshopdeelnemers vanuit het perspectief van een trainer/coach meenemen in de wereld van 3x3. Daarnaast legt hij uit hoe 3x3 kan bijdragen aan de ontwikkeling van een speler in vijf-tegen-vijf basketball.

Het NBB Sportcafé: toepassing nieuwe spelregels

Doelgroep: arbiters & trainers/coaches
Door Antio Sinterniklaas (FIBA en A-Arbiter), Erik Braal (Coach Donar) en Thijs Volmer (Talentcoach CTO Amsterdam Vrouwenbasketball)
Download de presentatie hier

Coaches en scheidsrechters hebben samen een belangrijke rol in het sportieve verloop van een wedstrijd. Tijdens deze workshop is er aandacht voor de nieuwe spelregels en gaan internationaal arbiter Antio Sinterniklaas, Donar-coach Erik Braal (ronde 1) of CTO-coach Thijs Volmer (ronde 2) met de aanwezigen in discussie over de toepassing van de spelregels. Het is een interactieve workshop waarbij vooral gebruik wordt gemaakt van wedstrijdbeelden.

Evenementen kalender

Bekijk foto's

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF