U bevindt zich hier: Verenigingen en Opleidingen » Scheidsrechtersopleidingen

Scheidsrechtersopleidingen

De Nederlandse Basketball Bond organiseert opleidingen voor scheidsrechters en officials op verschillende niveaus:

Bekijk het overzicht met de kenmerken van de verschillende scheidsrechtersopleidingen, een beknopte weergave van voorwaarden, kosten en contactpersonen.

Voorwaarden
Op de Basketball Scheidsrechtersopleidingen (niveau 2, 3 en 4) zijn de 'Inschrijf- en betalingsvoorwaarden opleidingen' van de Nederlandse Basketball Bond van toepassing.

Het spelregelboekje, dat benodigd is voor deze cursussen is alleen nog digitaal beschikbaar: download het spelregelboekje.

Naast de spelregels zijn ook de mechanics van belang binnen arbitrage.

VSK-bijscholingen

Met het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ wil de sport ongewenst gedrag tegen scheidsrechters en officials voorkomen en aanpakken. Vanuit dit programma zijn verschillende bijscholingen ontwikkeld om scheidsrechters en officials te helpen bij het vervullen van hun rol.

Training Mentale Weerbaarheid
Regelmatig worden scheidsrechters en officials tijdens of na de wedstrijd geconfronteerd met kritiek op hun functioneren. Soms leidt dat tot intimiderend of agressief gedrag. Hoe gaat een scheidsrechter daarmee om? Hoe leidt een scheidsrechter dat in goede banen, hoe zorgt hij voor dat het niet escaleert? Die vragen staan centraal tijdens de training Mentale Weerbaarheid.

Lees meer over de training Mentale Weerbaarheid.

Cursus praktijkbegeleiding
Veel (verenigings-)scheidsrechters en –officials hebben behoefte aan meer en betere begeleiding. Zij willen zich graag verbeteren, net als sporters hebben zij behoefte aan coaching. Hiervoor wordt de cursus praktijkbegeleiding ingezet.

Lees meer over de cursus praktijkbegeleiding.

Extra (bij)scholingsmomenten licentie-4 scheidsrechters

Op 27 september a.s vindt in Nieuwewegen een extra clinic plaats over instructie 3PO mechanics. De clinic wordt gegeven door Edwin Wallaart en Paul den Hartog en vindt plaats in ’t Veerhuis te Nieuwegein (adres: Nijemonde 4, 3434 Nieuwegein). Aanvang 19.30 uur. Sportkleding is aan te raden.

De clinic is toegankelijk voor alle arbiters die nu landelijk fluiten (of landelijk gaan fluiten komend seizoen). 

Klik hier om u aan te melden voor dit (bij)scholingsmoment

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF