U bevindt zich hier: Verenigingen en Opleidingen » Trainersopleidingen » Aanvragen Proeve van Bekwaamheid (PvB) » Aanvraagformulier PvB BT4 k.v.

Aanvraagformulier PvB BT4

(kosten vereniging)

dd-mm-jjjj

Gegevens praktijkbeoordeling 4.1 – Geven van trainingen
(niet eerder dan een maand na vandaag):
 

Gegevens praktijkbeoordeling 4.2 – Coachen van wedstrijden 
(niet eerder dan een maand na vandaag):

Indien uw portfolio alleen hard copy beschikbaar is, deze gelieve op te sturen naar Nederlandse Basketball Bond, t.a.v. B. James, Postbus 2651, 3430 GB Nieuwegein

Voeg hier uw pasfoto toe

Met uw inschrijving verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te zijn met de voor deze opleiding geldende inschrijf- en betalingsvoorwaarden.

Evenementen kalender

Bekijk foto's

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF