U bevindt zich hier: Verenigingen en Opleidingen » Trainersopleidingen » Basketball Trainer 3 » Lesmateriaal

Lesmateriaal BT3

Op deze pagina staat aantal belangrijke informatie over de documenten dat de cursist gedurende zijn leertraject kan gebruiken.

Klik hier voor alle downloads voor de BT3 opleiding. 

Handleiding Workshops

Allereerst is er de Handleiding Workshops, waarin alle workshops van de BT3 staan beschreven. Dit document geeft een overzicht van de inhoud van de workshops die aangeboden worden ter ondersteuning van het leertraject voor de opleiding tot Basketball Trainer niveau 3. De cursist krijgt in de workshops de handvatten aangereikt, waarmee hij in de praktijk aan de slag kan. Daarnaast zijn in dit document de opdrachten beschreven die schriftelijk moeten worden uitgewerkt. Deze opdrachten vormen een belangrijk onderdeel van het leertraject en sluiten aan bij de eindtermen van de Proeven van Bekwaamheid. Alle opdrachten moeten worden opgenomen in het portfolio.

Download de Handleiding Workshops BT3

Readers

In de handleiding BT3 wordt verwezen naar literatuur die is opgedeeld in diverse readers. De Readers BT3 bevatten grotendeels de lesstof vanuit het oude TA-boek, maar zijn voorzien van een nieuwe lay-out, een inhoudelijke screening en update en ook gecategoriseerd per workshopthema.

Portfolio & POP

Het opstellen van het portfolio is één van de twee examenonderdelen. Daarnaast zal de cursist een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP), en hieraan gekoppeld een Persoonlijk Actieplan (PAP), op moeten stellen. Alle drie de documenten zijn noodzakelijk om tot een goede afronding van je opleiding voor Basketball Trainer 3 te komen.

Overig

Het lesgeefformulier kan worden gebruikt om trainingen voor te bereiden en deze dienen ook in het portfolio te worden toegevoegd (zie voor de aantal de workshopbeschrijvingen).

Indien een cursist op wil voor zijn PvB, zal de leercoach een give and go verklaring moeten afgeven.

Een uitgebreide beschrijving van de diverse opleidersrollen vindt u op de downloads pagina onder het kopje 'Downloads voor opleiders'.

Evenementen kalender

Bekijk foto's

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF