U bevindt zich hier: Verenigingen en Opleidingen » Trainersopleidingen » Trainer-/coachlicenties

Trainer-/coachlicenties

Diploma's & licenties
Wanneer een trainersopleiding succesvol wordt afgerond, ontvangt de geslaagde van de NBB samen met zijn diploma, gratis zijn eerste coachlicentie. De NBB kent voor de trainers/coaches de volgende diploma’s en licenties: niveau 2, 3, 4 en ‘C’.

Geldigheid licenties
Coachlicenties zijn vijf jaar geldig. In de periode dat de licentie geldig is, dient de licentiehouder activiteiten uit te voeren en/of bijscholingen te volgen om de licentie te kunnen verlengen. De NBB kent een accreditatielijst waarin is aangegeven hoeveel punten behaald moeten worden om in aanmerking te komen voor verlenging van de licentie en welke activiteiten en/of bijscholingen in aanmerking komen om licentiepunten te verzamelen. De accreditatielijst is opgenomen in het Handboek Trainers en Coaches.

Verlengen licenties
Wanneer een coachlicentie is verlopen, kan verlenging worden aangevraagd via het aanvraagformulier.

Licentie-eisen per competitieniveau
Voor het coachen van wedstrijden, georganiseerd door de NBB is, afhankelijk van het niveau waarop de ploeg in de competitie uitkomt, een licentie vereist. In onderstaande tabel is opgenomen welke licentie voor welk niveau vereist is.

Niveau

Coach niveau mannen

Coach niveau vrouwen

Coach niveau
Jeugd
U18 t/m U22

Coach niveau
Jeugd
U10 t/m U16

Eredivisie

4

4

4

3

Promotiedivisie

4

4

3

2

Eerste divisie

3

3

3

2

Tweede divisie

3

3

3

2

Afdeling 1e klasse

3

3

2

2

Afdeling 2e klasse

2

2

2

n.v.t.

Afdeling 3e klasse

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Etc.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

N.B.  De getallen geven het niveau aan van de minimale vereiste licentie.

Dispensaties
Mocht niet voldaan kunnen worden aan de licentie-eisen of aan de voorwaarden om uw licentie te verlengen, bestaat de mogelijkheid om dispensatie aan te vragen.

Het is afhankelijk van de situatie of, voor hoelang en onder welke voorwaarden dispensatie wordt verleend.
Dispensatie kan worden aangevraagd door gebruik te maken van het aanvraagformulier dispensatie coaches.

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF