U bevindt zich hier: Verenigingen en Opleidingen » Veilig Sportklimaat

Samen naar een veiliger sportklimaat!

Basketball is emotie en passie. Basketball zorgt voor vriendschap en respect. En vooral: basketball is leuk om te doen én om naar te kijken! De NBB vindt, samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), sportkoepel NOC*NSF en de andere sportbonden, dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport. Samen met verenigingen zet de NBB zich in voor een sportomgeving waarin ieder individu zich veilig en prettig voelt en zichzelf kan zijn.

Deze ambitie is vertaald en uitgewerkt in het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ (VSK). Het doel hiervan is gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de sport aan te pakken.

Het VSK programma is gestart in 2012 en loopt tot en met 2016. In deze periode zal de boodschap van het programma in de organisatie en het aanbod van de NBB worden geïntegreerd. Dit wordt onder andere gedaan door het in te bedden in opleidingen voor trainers en scheidsrechters, in NBB-activiteiten, in de identiteit van de bondsorganisatie en verenigingen en in de communicatie.

De subsidie die de NBB ontvangt, wordt onder andere ingezet ter ondersteuning van verenigingen. Er worden verschillende activiteiten en producten aangeboden, voor diverse doelgroepen. Bekijk het aanbod voor:

Daarnaast is meer informatie te vinden over:

Meer weten over het programma? Neem contact op met Caroline Stevens via caroline.stevens@basketball.nl of 030 2020125.

Regis

Regis betekent in het Latijn Koning of ‘hij die voorgaat’. Dit is symbolisch voor het goede voornemen: ‘Samen naar een veiliger sportklimaat’ (VSK), het actieplan dat is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken.

Regis staat ook voor regisseren: als bond wordt samen met de verenigingen regie gevoerd over het initiatief. En Regis staat uiteraard voor registreren, want meten = weten. En daarmee creëer je vermogen om te sturen!

Binnen VSK is Regis een registratiesysteem voor het actieplan ‘Samen naar een veiliger sportklimaat’. Ten behoeve van VSK kunnen verenigingen zogenaamde interventies aanvragen bij de NBB en daardoor meedoen. Door middel van nauwgezette registratie in Regis meten we hoeveel interventies worden afgenomen en of deze producten ook effect hebben.

Hoe gaat Regis grofweg in zijn werk?
Feitelijk zijn dat drie dingen:

  1. Regis registreert het aantal aangevraagde interventies per vereniging.
  2. Regis onderzoekt de sfeer op de vereniging via de sportiviteitsmeting. Deze meting wordt jaarlijks afgenomen bij en via de primair contactpersoon van de vereniging.
  3. Regis maakt het evalueren van de kwaliteit van interventies mogelijk.

Verenigingen die voor het eerst deelnemen aan een VSK-activiteit (bijv. Sportief Besturen, Sportief Coachen, verenigingsbox) zullen de sportiviteitsmeting ontvangen. De link naar de vragenlijst wordt naar één contactpersoon van de vereniging gestuurd met de vraag deze in te (laten) vullen. Daarnaast ontvangt de contactpersoon ook een link naar een vragenlijst voor de leden. Hiermee kan de vereniging inzicht krijgen in hoe het gesteld is met sportiviteit en respect binnen de vereniging. Om de resultaten in te kunnen zien is het nodig de vragenlijst door tenminste 20 leden in te laten vullen.

De meting zal jaarlijks worden uitgestuurd, zodat we het effect van (o.a.) het VSK-programma over de jaren kunnen meten.

Bekijk ook onderstaand filmpje met een korte toelichting op Regis:

 

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF