U bevindt zich hier: Verenigingen en Opleidingen » Veilig Sportklimaat » Good practices » DAS

"Wij runnen onze vereniging steeds meer als een bedrijf"

VOG in Huishoudelijk Reglement DAS Delft

Bij DAS Delft hebben ze hun zaakjes goed voor elkaar. Snel en efficiënt heeft de Zuid-Hollandse club de Verklaring Omtrent het Gedrag geregeld. Dit als belangrijk onderdeel van VSK – Samen Naar een Veiliger Sportklimaat. Maar ook om de club verder te professionaliseren, vertelt voorzitter Ronald Hofmeester. “Het VSK-pakket is voor een aantal belangrijke zaken een handig hulpmiddel, waaronder het regelen van de VOG.”

Je zou zeggen dat je niemand meer hoeft uit te leggen dat een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) bijdraagt aan een veiliger sportklimaat. Het is één van de speerpunten van het VSK-pakket dat NOC*NSF heeft samengesteld. Toch is niet iedereen direct van het nut overtuigd. Bovendien zijn er clubs die aanhikken tegen ‘alle rompslomp’. Volgens Ronald Hofmeester, voorzitter van DAS Delft, valt dat allemaal reuze mee. “Wij runnen onze vereniging steeds meer als een bedrijf. Vandaar dat we ieder jaar een aantal pijlers professionaliseren. Het VSK-pakket is voor een aantal belangrijke zaken een handig hulpmiddel, waaronder het regelen van de VOG. Dat project hebben we onlangs naar ieders tevredenheid afgerond. Ik wil voorzitter zijn van een club die er alles aan doet om ‘foute dingen’ te voorkomen.”

Van elkaar leren
Toen Ronald voorzitter kon worden van de Delftse basketbalclub had hij meteen wat noten op zijn zang. Sterker nog, hij stelde een aantal voorwaarden. “Ik wilde dat er een aantal zaken ingrijpend zou veranderen. Noem het maar professionaliseren. Wij zijn een actieve club en werken daardoor met veel vrijwilligers. Zoiets kun je niet doen zonder voor ieder lid een veilige omgeving te creëren. In het beginjaar van het VSK-programma was de aanvraag van een VOG voor al onze bestuursleden, trainers, coaches, teambegeleiders en andere vrijwilligers nog te bureaucratisch. We hadden de indruk dat het ons te veel tijd zou gaan kosten. Vandaar dat we tot januari 2015 hebben gewacht. Het idee kwam overigens in eerste instantie niet van onszelf. Ik was een keer op bezoek bij Grasshoppers in Katwijk aan Zee. Daar zag ik dat ze dit soort zaken goed hadden geregeld. Op het prikbord in de sporthal hing zelfs een lijstje met vertrouwenspersonen. Mooi om te zien. Toen ik zelf in het bestuur kwam heb ik gezegd dat we dit ook voor DAS Delft moesten regelen. Het is goed dat basketbalclubs in het land van elkaar leren. Alleen op die manier komen we allemaal verder.”

Vertrouwenspersoon of niet
De eerste twee hordes die moesten worden genomen voor het invoeren van de VOG waren één bestuursvergadering en – vervolgens - de Algemene Ledenvergadering (ALV) van DAS Delft. “Binnen het bestuur viel de beslissing snel. De enige die in eerste instantie tegen was, werd algauw de grootste pleitbezorger van de VOG. Goed uitleggen waarom je zoiets doet is dus belangrijk. Daarnaast hebben we in de ALV besproken of mijn vrouw vertrouwenspersoon kon zijn. Meer kandidaten dan Diana, en één man, hadden we voor deze nieuwe functie immers niet. Toen iedereen akkoord was, is afgesproken dat we het een halfjaar lang zouden aanzien. Ze kon meteen aan de bak met een eerste case. Het enige wat ik ervan weet is dat die zaak naar ieders tevredenheid is opgelost. Wij zijn heel open, behalve waar het de inhoud van dergelijke dossiers betreft. Die is alleen bij onze vertrouwenspersonen bekend. Inmiddels staat alles goed op de rails. Het verstrekken van de VOG is inmiddels opgenomen in ons huishoudelijk reglement. Vrijwilligers tekenen bij ons een contract. Ze moeten binnen twee maanden hun VOG kunnen overleggen, anders kunnen ze bij ons niet aan de slag”, aldus de voorzitter.

Veel aanvragen
Zoals gezegd lopen er bij DAS Delft nogal wat vrijwilligers rond. Hun aantal groeit richting de honderd. Is het geen enorme klus om voor al die mensen in één keer een VOG aan te vragen? Vertrouwenspersoon Diana Hofmeester: “Het invoeren van de VOG is misschien niet de leukste klus die je als vrijwilliger op je kunt nemen, maar hij is wel heel erg belangrijk. Toen ik, samen met René van Blitterswijk, werd aangesteld als vertrouwenspersoon, lag er meteen een casus op me te wachten. Daar kwam later dat jaar nog een tweede voorval bij. Je merkt dan meteen dat je, ook al ben je een breedtesportvereniging, dat professioneel moet aanpakken. De Verenigingsbox helpt daarbij – dat pakket biedt handvatten voor alles en iedereen. De VOG is er een vast onderdeel van. Negentig aanvragen, zoals in ons geval, is best een hele klus. Maar je moet zaaien eer je kunt oogsten. Aanvragen doe je gewoon online bij Dienst Justis, een onderdeel van het Ministerie van Justitie. Heel simpel. Wanneer je voldoet aan de VSK-criteria is het nog gratis ook. Dit houdt in dat je een vertrouwenspersoon hebt binnen je vereniging; een preventief aannamebeleid voert; en je vrijwilligersbeleid zichtbaar is gemaakt op je website. De gegevenscontrole van justitie is geautomatiseerd, er komen weinig mensen aan te pas. Binnen vijf à zes dagen is je aanvraag behandeld. Voor het nieuwe seizoen hebben we circa twintig nieuwe VOG’s nodig. Daar draaien we onze hand niet meer voor om.”

Veiligheid is voorwaarde
Het werk dat Diana voor DAS Delft doet loopt inmiddels op rolletjes. “Als kleine non-profitorganisatie willen we onszelf constant verbeteren. We hanteren nu een preventief aannamebeleid; de achtergrond van nieuwe vrijwilligers wordt eerst zorgvuldig gecheckt; en met wie ermee stopt houden we een exitgesprek. Professionalisering – en formalisering – is onze manier om DAS op een hoger plan te brengen. Veiligheid – ook als het gaat om open kunnen zijn over je seksuele geaardheid – is een voorwaarde om met plezier te kunnen sporten. Die twee gaan bij ons hand in hand. We willen dat onze leden bij de club blijven. Het liefst een leven lang. Daarom beginnen we al bij de kleintjes met het op gang brengen van het bewustwordingsproces. Beter vroeg dan te laat hiermee beginnen. Dat een van je leden afhaakt, alleen omdat hij of zij zich niet veilig voelt binnen je club, wil je niet. Met de juiste aanpak kun je het voorkomen. Het implementeren van de VOG heeft veel tijd gekost, maar het is nu al een goede investering in onze toekomst gebleken. Je laat er bovendien mee zien dat je de inzet van je vrijwilligers waardeert. Dat deden we al, door ze af en toe in het zonnetje te zetten, en ze tijdens al onze evenementen goed te verzorgen. Met heldere regels en richtlijnen én vertrouwenspersonen hebben we daar weer wat aan toegevoegd.”

Voorbereid op toekomst
Kortom, DAS Delft is goed op zijn toekomst voorbereid. Met de genoemde professionaliseringsslag, én het geruststellende gevoel dat diverse belangrijke zaken goed geregeld zijn, kan een eventuele klip makkelijker worden omzeild. Ook al omdat door het gebruiken van de Verenigingsbox de organisatie voelbaar is opgefrist. De handen van voorzitter Ronald jeuken dan ook om een aantal nieuwe projecten eveneens met succes af te ronden. “Met de VSK-gerelateerde zaken zijn we lekker opgeschoten. Verder hebben we nu, dankzij een sponsor, voor half geld de hele vereniging in een nieuw tenue gestoken en hebben we al heel wat scheidsrechters op cursus gehad. Onze volgende uitdaging is de sporthal. De gemeente heeft besloten dat wij, evenals de badminton- en de tafeltennisvereniging, er voor 2017 uit moeten. Binnenkort hebben we een gesprek hierover met de verantwoordelijke wethouder. Onze hal is veertig jaar oud, dus het is inmiddels een opknappertje. Aan de andere kant ligt hij heel gunstig wat betreft bereikbaarheid en parkeergelegenheid. Bovendien hebben we drie velden, wat ons de ruimte biedt om in de toekomst met G-teams en het rolstoelbasketbal aan de slag te gaan. Wie weet is het een oplossing als wij de sporthal zelf gaan opknappen en exploiteren. En we willen ook weer eens terugkeren in de eredivisie. Dat betekent nóg meer vrijwilligers. Dan is het een hele geruststelling te weten dat DAS Delft zijn zaakjes goed voor elkaar heeft”, besluit Ronald Hofmeester onder toeziend oog van zijn vrouw Diana.


Tekst: Michel Kriek.

Evenementen kalender

Bekijk foto's

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF