U bevindt zich hier: Verenigingen en Opleidingen » Veilig Sportklimaat » Good practices » EVBV Octopus

EVBV Octopus wil in veilige handen zijn

In mei van dit jaar heeft het bestuur van EVBV Octopus uit Vught hun strategisch beleidsplan 2013-2017 vastgesteld. Hieruit zijn tien doelstellingen voortgekomen, waaronder het opstellen van beleid rondom ongewenst gedrag en het aanstellen van vertrouwenspersonen. Om deze doelstellingen te realiseren maakt de Vughtse basketballvereniging onder andere gebruik van de toolkit ‘In veilige handen’ van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en van de kansen die het programma ‘Samen naar een veiliger sportklimaat’ biedt.

Er is een projectgroep van start gegaan, bestaande uit vijf personen, waaronder de voorzitter van EVBV Octopus, Koen van Dinther. Daarnaast is ook Welzijn Vught vertegenwoordigd in de projectgroep. Sinds de start in mei zijn er reeds enkele zaken gerealiseerd:

 • Er zijn twee vertrouwenspersonen benoemd;
 • Er is een meldprotocol seksueel misbruik/ongewenst gedrag opgesteld;
 • De trainers en coaches zijn in september geïnformeerd over het project.

Daarnaast is de projectgroep nog bezig met enkele zaken:

 • Alle trainers en coaches van 18 jaar en ouder zijn verzocht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen;
 • De bestaande gedragsregels worden aangepast naar ‘The Starting Five’ (zie verderop);
 • Er wordt een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) gedaan, onder andere door een enquête onder de leden;
 • Er wordt een aparte pagina op de website ingericht met alle relevante informatie;
 • Bij de jeugd tot en met U12 gaat worden gewerkt met het Dunkers Skills Be a Basketball STAR lespakket, waarbij bewustwording en verandering van gedrag centraal staat.

Vervolgens zullen de statuten en het huishoudelijke reglement worden aangepast, indien dit nodig blijkt te zijn. Wanneer er behoefte aan is, zullen er tevens bijeenkomsten worden georganiseerd om verdere toelichting te geven over het project of vragen te beantwoorden.

Alle trainers, coaches, scheidsrechters en bestuursleden van EVBV krijgen de mogelijkheid workshops en bijscholingen te volgen die in het programma ‘Samen naar een veiliger sportklimaat’  door de NBB worden aangeboden.

The Starting Five
EVBV Octopus heeft haar gedragsregels de naam ‘The Starting Five’ meegegeven. Deze vijf uitgangspunten staan centraal binnen EVBV Octopus: plezier, sportiviteit, respect, betrokken, betrouwbaar. Elk van deze uitgangspunten is vervolgens verder uitgewerkt en het  geheel wordt breed gecommuniceerd naar alle geledingen van de vereniging.

Het is een groot project, maar het is dan ook een onderwerp wat de aandacht verdient. Bovendien werpt het nu al zijn vruchten af, merkt voorzitter Koen van Dinther: “Gewenst gedrag staat op de agenda. Er wordt positief over gesproken. Geschreven beleid en regels alleen is niet voldoende. Door deel te nemen aan VSK cursussen en trainingen voor ons kader en het lespakket STAR bij onze jeugd in te voeren zorgen we ervoor dat iedereen binnen EVBV Octopus ‘In veilige handen’ is.”

Voorzitter Koen van Dinther was te gast bij Avolu FM, waarin hij duidelijk uitlegt wat het project inhoudt. Luister het fragment terug.

Kijk voor meer informatie op de website van EVBV Octopus of neem contact op met de voorzitter via koen@evbv-octopus.nl.

Project 'In veilige handen' EVBV Octopus nadert haar voltooiing

Bij EVBV Octopus, de basketballvereniging uit Vught, nadert het project ‘In veilige handen’ haar voltooiing. Er zijn twee vertrouwenscontactpersonen gestart, protocollen zijn opgesteld, de gedragsregels zijn vernieuwd onder de noemer ‘The Starting Five’ en diverse onderdelen vanuit het VSK-programma zijn afgerond.

Zo heeft het bestuur deelgenomen aan de workshop ‘Sportief Besturen’ en heeft het een gouden certificaat ontvangen met het online spel ‘Sportief Besturen’. Verder zijn er twee kaderavonden geweest vanuit het verenigingstraject ‘Sportief Coachen’ en is met het kader de theatervoorstelling ‘Wel winnen hè’ bezocht. Recentelijk heeft de vereniging de verenigingsbox ontvangen met zeer waardevolle extra informatie en handvatten.

Bij de jeugdleden gaat EVBV Octopus werken met Dunkers Skills Be a Basketball STAR. Ook hebben alle vrijwilligers die met de jeugd werken een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG) aangevraagd. Voor de scheidsrechters is samen met JRC uit Boxtel een F-cursus georganiseerd waarbij met name op weerbaarheid en gedrag is geoefend.

Na al deze activiteiten staan er nog twee zaken open. Het eerste is de aanpassing van de statuten en het huishoudelijk reglement, wat in juni zal worden voorgelegd aan de leden tijdens de AV. Het tweede is het visualiseren van de nieuwe gedragsregels ‘The Starting Five’ en hiervoor zijn de eerste stappen gezet op 23 februari jl.

‘The Starting Five’ behelst vijf gewenste gedragingen te weten:

 • Plezier
 • Respect
 • Sportiviteit
 • Betrokken
 • Betrouwbaar

Het visualiseren van de nieuwe gedragsregels was wel een belangrijk issue: “Hoe krijgen we, anders dan het alleen opnemen op de website, onze gedragsregels onder de aandacht, ook bij bezoekers tijdens wedstrijden?” EVBV Octopus gaat dat op twee manieren doen:

1. Roll-up banners
Er zijn twee roll-up banners gemaakt waarop de gedragsregels zijn weergegeven. Tijdens de thuiswedstrijden van 23 februari jl. zijn deze in gebruik genomen. Bij elke wedstrijd staat nu een banner bij de ingang van de sporthal en een bij binnenkomst in de zaal.

2. Ondersteunende kaartjes
Mochten ondanks de banners toch nog mensen ongewenst gedrag vertonen worden deze aangesproken op hun gedrag. Hierbij worden kaartjes uitgereikt waarop de vijf gedragsregels zijn uitgewerkt, zodat mensen deze nog eens rustig kunnen nalezen.

Bij de introductie van de banners en de kaartjes was een wethouder van de gemeente aanwezig. Hij stond versteld dat een relatief kleine vereniging als EVBV Octopus zoveel werk heeft gemaakt van het tegen gaan van ongewenst gedrag: “Een voorbeeld voor andere Vughtse sportverenigingen!” EVBV Octopus heeft alleen maar positieve reacties gekregen op deze visualisatiemethode.

Eerste ervaringen
Tijdens het eerste thuisweekend zijn al enkele kaartjes uitgedeeld. De reacties hierop waren wisselend. De ene keer heel positief, de andere keer meer gereserveerd.

De eerste ervaring met de vertrouwenspersonen is ook geweest. Enkele jeugdleden die binnen het team werden gepest zijn door de vertrouwenspersonen geholpen. Het thema is bespreekbaar gemaakt. De medespelers waren zich niet bewust van hun gedrag en het is uitgesproken en verbeterd. Of dit ook naar boven was gekomen zonder vertrouwenspersonen zullen we wel nooit weten, maar in ieder geval hebben de trainers nu wel ondersteuning van vakkundige vertrouwenspersonen.

EVBV Octopus maakt werk van het tegengaan van ongewenst gedrag en zal dat ook blijven doen. Dit is de kern voor alle leden om het gevoel te krijgen: “Ja, bij EVBV Octopus ben ik in veilige handen.”

Voor meer informatie over ‘The Starting Five’ kijk op de website van EVBV Octopus of bekijk de uitgebreide beschrijving van de gedragsregels.

Evenementen kalender

Bekijk foto's

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF