U bevindt zich hier: Verenigingen en Opleidingen » Veilig Sportklimaat » Good practices » VBC Akrides

Het arbitragebeleid van VBC Akrides

Bij basketballvereniging VBC Akrides uit Velsen vormt arbitrage een belangrijk onderdeel van de vereniging. Het beleid dat ze hiervoor hebben opgesteld viel zelfs landelijk op met als resultaat dat VBC Akrides de landelijke en sportbrede campage ‘Onze Scheids, Mijn Held!’ 2012-2013 heeft gewonnen. Hieronder staat beschreven hoe het arbitragebeleid bij Akrides is ingericht.

Beleid
Bij VBC Akrides geldt het volgende per leeftijdsgroep:
- 12-13 jaar: spelregelboekje Miniregels en kennis hiervan nemen;
- 14-15 jaar: tafel- en jurycursussen voor alle leden (ouders welkom);
- 16-17 jaar: F-cursus verplicht voor alle leden (ouders welkom);
- 18-19 jaar: F-cursus verplicht voor alle leden die nog geen diploma hebben (ouders welkom), E-cursus verplicht voor alle leden die spelen op landelijk niveau of rayon niveau;
- Senioren: F-cursus verplicht voor alle leden die nog geen diploma hebben, E-cursus verplicht voor alle leden die spelen op landelijk of rayon niveau.

De ledenadministratie houdt bij welke diploma's behaald zijn. Het spelend lid krijgt twee seizoenen de tijd om zijn/haar licentie te behalen. Is dat niet gelukt dan volgt een contributietoeslag van € 50,- in het derde seizoen. Als de benodigde licentie alsnog wordt behaald in het derde seizoen volgt restitutie van de toeslag. Als dit niet het geval is wordt hij/zij vanaf het vierde seizoen ingedeeld op het tot dan toe behaalde spelregelniveau. Alle leden vanaf 16 jaar worden tussen de zes en acht keer per seizoen ingedeeld om te fluiten of te jureren.

Na behalen van de E-cursus vergoedt de vereniging de opleidingskosten voor ambitieuze scheidsrechters om een D-cursus te volgen om daarna door te stromen naar een hogere landelijke klasse.

Organisatie
VBC Akrides heeft een scheidsrechterscommissie (SRC) die uit vier leden bestaat. Daarnaast is er een bestuurslid dat scheidsrechterszaken in zijn portefeuille heeft. De SRC draagt zorg voor de begeleiding, opleiding en coördinatie van de scheidsrechters in de vereniging.

Elk seizoen evalueert de scheidsrechterscommissie twee keer en er wordt een jaarverslag gemaakt. Ook wordt het beleidsplan van de NBB ‘Samen voor Sportiviteit & Respect’ actief uitgevoerd en de laatste FIBA-spelregels zijn te vinden op de website onder het kopje 'Arbitrage'. Met regelmaat wordt een spelregelprijsvraag rondgestuurd waarmee de spelregelkennis actueel blijft.

Begeleiding
Er is altijd een scheidsrechtersbegeleider aanwezig in de sporthal. Wanneer scheidsrechters voor de eerste keer fluiten, wordt dit gemeld bij de coaches van beide teams om hiermee meer begrip te creëren voor de beginnende scheidsrechter.

De begeleider houdt het verloop van de wedstrijd in de gaten en is aanspreekpunt en vraagbaak voor zowel coach als scheidsrechter. Begeleiding en evaluatie door één van de begeleiders vind plaats voor, tijdens én na de wedstrijd met een begeleidingssheet van het speelveld ter verduidelijking.

Bij landelijke wedstrijden en rayonwedstrijden is er de ontvangst van de scheidsrechters en de begeleiding naar de kleedkamers. Bij alle door het rayon Noord-Holland en landelijk (NBB) aangeschreven wedstrijden is er een drankje voor de scheidsrechters. De landelijk aangeschreven scheidsrechters krijgen ook een broodje aangeboden vanwege hun langere reistijd.

Opleiding
Op U-10 toernooitjes en het jaarlijkse scholentoernooi worden de jongste aankomende scheidsrechters ingedeeld om te leren fluiten en leren zij het wedstrijdformulier in te vullen. Ook hier is begeleiding bij aanwezig. Omdat dit gebeurt in een ongedwongen, gemoedelijke sfeer en de nadruk ligt op leren basketballen, fluiten en jureren, is dit laagdrempelig en daardoor succesvol. Als zij na hun eerste basiscursus arbitrage slagen en het F-diploma hebben, krijgen zij een officieel FOX-fluitje cadeau van de vereniging.

Coördinatie
Iedereen die zelf in competitieverband speelt wordt opgesteld om te fluiten dan wel te jureren/schrijven vanaf 16 jaar. De wedstrijdplanner zorgt voor de indeling van de scheidsrechters, waarbij ervaren scheidsrechters ingedeeld worden met minder ervaren scheidsrechters. In de week voorafgaand aan thuiswedstrijden wordt een herinneringsmail gestuurd met daarin de taken. De aanwezigheid wordt gecontroleerd door de zaalwacht. Als er leden zijn die zich bewust onttrekken aan hun fluitverplichting dan volgt bij de 1e en 2e keer een boete en bij de 3e keer ook een boete en een schorsing van een aantal wedstrijden.

Tips & trucs
VBC Akrides heeft de volgende tips & trucs voor andere verenigingen:

- Beter jong geleerd, dan te laat (oud) begonnen.
- Niet alles hoeft direct volmaakt te zijn.
- Toon geduld en begrip, geef in het begin vaak complimenten en aanmoedigingen, zo voorkom je dat jonge scheidsrechters te snel afbranden.
- Ga eens bij een andere vereniging kijken of andere sport om te kijken hoe het arbitragebeleid daar is geregeld en hoe de scheidsrechters daar optreden.
- Besef dat scheidsrechters net als spelers ook gewoon fouten kunnen en mogen maken. Na het maken van een fout ontstaat een nuttig leermoment.
- Zorg dat het scheidsrechtersgebeuren actief wordt begeleid door een aantal mensen én iemand vanuit het bestuur.
- Plan een aantal vaste momenten in het seizoen in waarin je evalueert.
- Maak zaken bespreekbaar en communiceer duidelijk en helder je beleid en regels.

Meer informatie
Wil je meer weten van het arbitragebeleid van VBC Akrides? Neem eens een kijkje op hun website of neem contact op met de scheidsrechterscommissie. De contactgegevens zijn te vinden op de website.

Evenementen kalender

Bekijk foto's

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF