U bevindt zich hier: Verenigingen en Opleidingen » Veilig Sportklimaat » Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag

Iedereen die sport moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Om dit te bereiken doet de Nederlandse Basketball Bond actief aan preventie. Alle preventieve acties ten spijt, komen ongewenste omgangsvormen soms toch voor.

De meest bekende vorm is seksuele intimidatie. Hierbij kan het gaan om een schuine mop, een opmerking over iemands lichaam, een arm om de schouder of een klopje op de bil. Als degene die het ondergaat dit niet leuk vindt (ongewenst), moet het ophouden. Andere vormen van seksuele intimidatie zijn altijd ongewenst. Bijvoorbeeld mensen begluren in de kleedkamer of douche, aanranding en verkrachting. Dit moet niet alleen ophouden, maar er moet ook tegen de pleger worden opgetreden.

Ook pesten, discriminatie, agressie en geweld zijn ongewenste omgangsvormen. Het maakt dat mensen zich onveilig voelen. Daarom moet hier niet alleen tegen worden opgetreden, maar ook activiteiten worden ondernomen om het te voorkomen.

Meldplicht

Per 1 april 2019 is het ISR Reglement Seksuele Intimidatie gewijzigd. Vanaf diezelfde datum is ieder lid van de NBB dat een redelijk vermoeden heeft van het bestaan van een overtreding van het reglement SI, hiervan melding moet doen bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur van de vereniging is op haar beurt verplicht hiervan melding te doen bij de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak.

Vertrouwenscontactpersoon

Wanneer je te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen  roept dit veel emoties, vragen en dilemma’s op. Ook als je niet zelf het slachtoffer bent, maar het ziet gebeuren. Het is dan belangrijk te weten dat je in zo’n situatie bij een vertrouwenscontactpersoon (VCP) terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies. Of gewoon voor een luisterend oor.

Sommige verenigingen hebben een eigen vertrouwenscontactpersoon.
Verenigingen die dit niet hebben kunnen contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van de NBB. Dit geldt zowel voor het bestuur, coaches/trainers, alle leden en ouders van jeugdleden. Uiteraard wordt alles vertrouwelijk behandeld en gebeurt er niets wat je niet weet.

Leden van verenigingen die wel over een VCP beschikken, kunnen ook contact opnemen met de VCP van de NBB als zij dit prettiger vinden. Zorg als vereniging dat je leden bekend zijn met de mogelijkheden op dit vlak. Gebruik bijvoorbeeld de tekst uit dit document op de verenigingswebsite.

Daarnaast heeft NOC*NSF in samenspraak met de bonden een Vertrouwenspunt Sport opgezet, dat voor alle sporters en hun omgeving (trainers, coaches, ouders, teamgenoten, etc.) toegankelijk is.

Ga voor meer informatie naar een van onderstaande pagina's:

Evenementen kalender

Bekijk foto's

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF