U bevindt zich hier: Verenigingen en Opleidingen » Veilig Sportklimaat » Scheidsrechters en officials » Clubarbitrageplan

Clubarbitrageplan

De NBB is in seizoen 2013-2014 gestart met het begeleiden van verenigingen op het gebied van arbitrage, waarin een flinke slag gemaakt dient te worden. De basis van de aanpak wordt gevormd door het opzetten van arbitragebeleid op verenigingsniveau waarin alle aspecten worden behandeld. Een arbitrageplan levert de deelnemende club veel inzichten op, aangezien er zoveel aspecten aan bod komen. Denk daarbij aan werving, behoud, training, ontwikkeling, erkenning en verankering binnen  vereniging waar de scheidsrechter of official opereert.

Clubarbitrage zijn alle arbitrageactiviteiten van een vereniging. Clubarbitrage gaat niet alleen over de werving en opleiding van scheidsrechters, maar ook over structuur en organisatie, klimaat, cultuur, sportiviteit en respect, begeleiding, doorontwikkeling en aanwijzing. Wanneer er aandacht gegeven wordt aan clubarbitrage levert dit veel voordelen op. Zo zal de sportiviteit en respect tegen officials groeien, verbetert de spelregelkennis van de leden en zijn er minder excessen tijdens wedstrijden. Bovendien zijn er geen zorgen meer om de bemensing van wedstrijden en de leveringsplicht en is er meer plezier bij alle leden! Dit alles omdat wedstrijden geleid worden door gemotiveerde en gekwalificeerde scheidsrechters.

Voor verenigingen die zelfstandig aan de slag willen, is een toolkit gemaakt met handvatten voor clubarbitrage. De toolkit is hieronder te vinden.

 1. 10 tips voor een verenigingsscheidsrechter
 2. Basisboek voor Basketbalscheidsrechters
 3. Factsheet instellen arbitragecommissie
 4. Handleiding toevoegen functie officialcommissaris
 5. Checklist huidige situatie
 6. Tevredenheidsmeting arbitrage
 7. Draaiboek Arbitragecafé
 8. PowerPoint presentatie Arbitragecafé
 9. In 10 stappen een BS2-opleiding bij jouw vereniging
 10. Scheidsrechtersontvangst – Welkom bij onze vereniging
 11. Routeboek 'Van protest naar fairplay'

Interesse?
Verenigingen die ondersteund willen worden in het opstellen van een clubarbitrageplan kunnen contact opnemen met Antoine Pannen.

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF