U bevindt zich hier: Verenigingen en Opleidingen » Veilig Sportklimaat » Trainers en coaches » Er is meer te winnen

Er is meer te winnen - coachen op sociaal gedrag (4 dagdelen)

Focus op sociale en persoonlijke ontwikkeling

Bij een sportclub draait het niet alleen om het (aan)leren van sporttechnische vaardigheden. De sociale en persoonlijke ontwikkeling van de jonge sporter zijn minstens zo belangrijk. Te denken valt aan het functioneren in een groep, omgaan met tegenslag, doorzettingsvermogen en het accepteren van leiding. Niet voor niets wordt gesteld, dat - na het gezin en de school - de sportclub het derde opvoedmilieu is. Vanzelfsprekend is jouw rol als trainer-coach hierbij cruciaal.

Naarmate je als trainer beter in staat bent een positief en stimulerend sportklimaat te creëren en daarnaast óók op een goede manier weet te reageren op verstorend gedrag, zal je bijdrage aan de sociale en persoonlijke ontwikkeling van de sporters groter zijn. Hierdoor kun je je sporters vooral op persoonlijk vlak meer laten winnen.

Deze bijscholing leert je allereerst de vaardigheden om een positief en stimulerend sportklimaat te creëren waarbinnen je sporters zich sociaal veilig voelen en zich met plezier optimaal kunnen ontwikkelen. Kernbegrippen daarbij zijn ‘structureren’ en ‘stimuleren’. Een goede structuur betekent niet een knellend keurslijf van afspraken, maar geeft duidelijkheid en biedt juist ruimte voor ontwikkeling. Met stimuleren wordt onder meer bedoeld: positief coachen, aandacht geven aan het goede, primair de nadruk leggen op verbetering van de eigen vaardigheden en minder op het resultaat: winst of verlies.

Je traint tevens je vaardigheden om op de juiste wijze om te gaan met kleine en grote verstoringen. Als trainer sta je vaak voor de keus: negeren of ingrijpen? Wanneer en hoe reageer je? Welke reactie is in welke situatie het meest effectief? Soms zal je een sporter apart moeten nemen en hem in een kort gesprek ‘aan de zijlijn’ bewust maken van het effect van zijn gedrag. Hoe pak je dit aan?

Leerdoelen:

  • Bewust worden van jouw invloed op de sociale en persoonlijke ontwikkeling van de sporter;
  • Inzicht krijgen in gedrag en gedragsontwikkeling van jonge mensen;
  • Vaardigheden beheersen om een sociaal veilig, positief en stimulerend sportklimaat te creëren;
  • Effectief kunnen omgaan met verstorend en ongewenst gedrag;
  • Individuele sporters kunnen coachen op hun gedrag.

Een Veilig Sportklimaat:
Bovenstaande bijscholing is gericht op het aanreiken van de cruciale vaardigheid een positief, waarderend en stimulerend sportklimaat, kortom een ‘veilig sportklimaat’, te creëren. Daarnaast wordt veel aandacht gegeven aan duidelijkheid en structuur bieden, grenzen stellen en omgaan met ongewenst gedrag.

Meer weten?
Wil je je sporters vooral op persoonlijk vlak meer laten winnen? Schrijf je dan in of kijk voor meer informatie op de website van de Academie voor Sportkader. Daar is ook het overzicht van de geplande bijscholingen te vinden.

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF