U bevindt zich hier: Verenigingen en Opleidingen » Veilig Sportklimaat » Trainers en coaches » Herkennen en voorkomen van SI

Herkennen en voorkomen van seksuele intimidatie (1 dagdeel)

Het zal je maar gebeuren…

Net zoals in de ‘gewone’ maatschappij vindt er ook in de sportwereld seksuele intimidatie plaats. Variërend van seksueel getinte opmerkingen tot aanranding en zelfs verkrachting. Het is een illusie te denken dat dergelijke incidenten nooit bij jouw club zouden kunnen gebeuren. En dus kun je er als trainer-coach maar beter op voorbereid zijn om te weten wat je moet doen.

Als begeleider in de sport heb je de verantwoordelijkheid om de sociale veiligheid te waarborgen. Preventie van seksuele intimidatie is daarbij een belangrijk onderwerp. Het is goed dat je weet wat er onder deze noemer valt, wat de gevolgen ervan kunnen zijn en welke gewenste omgangsvormen er binnen de sport bestaan. Deze bijscholing geeft je inzicht in de thematiek en creëert bewustwording. Bovendien leer je de signalen van seksuele intimidatie te herkennen.

In de bijscholing komen de gedragsregels in de sport aan de orde en waar en hoe seksuele intimidatie meestal plaatsvindt. Je leert hoe je betrokkenen kunt aanspreken op ongewenst gedrag en je komt te weten wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor het slachtoffer én de beschuldigde. Daarnaast leer je om de juiste gedragscode uit te dragen naar de trainingsgroep en andere mensen ‘rond’ het team en binnen de club. Op deze manier lever je een preventieve bijdrage aan een veilige sportomgeving voor iedere sporter!

Leerdoelen

  • Bewust worden van de context waarbinnen je als trainer functioneert (machtsverhouding) en wat je daaraan kunt bijdragen;
  • De gedragsregels van NOC*NSF en eventuele aanvullingen van de eigen bond kennen om seksuele intimidatie te voorkomen;
  • Aan kunnen geven welk gedrag seksueel intimiderend is of daartoe kan leiden;
  • Ongewenst gedrag kunnen signaleren;
  • Weten hoe ongewenst gedrag moet worden gemeld bij de verantwoordelijke trainer of de vertrouwenspersoon;
  • Betrokkenen kunnen aanspreken op ongewenst gedrag;
  • Kunnen toelichten wat de gevolgen van seksuele intimidatie zijn voor slachtoffer en beschuldigde;
  • Kunnen omgaan met verschillen in opvatting over grensoverschrijdend gedrag.

Meer weten?
Wil je weten hoe je seksuele intimidatie kunt herkennen of voorkomen? Schrijf je dan in of kijk voor meer informatie op de website van de Academie voor Sportkader. Daar is ook het overzicht van de geplande bijscholingen te vinden.

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF