U bevindt zich hier: Verenigingen en Opleidingen » Veilig Sportklimaat » Trainers en coaches » Sportief coachen

Sportief coachen

Het gedrag van trainers en coaches is erg bepalend voor de sfeer binnen een vereniging. Een veilige sportomgeving waarin sporters zich optimaal ontwikkelen creëer je niet door schreeuwend en scheldend langs de lijn te staan. Wel door rustig te blijven, een compliment te geven en te vertellen hoe het beter kan.

Om trainers, coaches en bestuurders te helpen een veilige sportomgeving te creëren is het verenigingstraject ‘Sportief Coachen’ ontwikkeld. Het doel van dit traject is om binnen een vereniging te komen tot een gezamenlijke visie en afspraken over de begeleiding van sporters. Daarnaast leren trainers en coaches in twee bijeenkomsten de basisprincipes van ‘sportief coachen’. Dit door middel van discussies, praktijkopdrachten, presentaties en het bekijken van filmpjes. In de twee bijeenkomsten voor bestuurders staan het beleid van de vereniging en de borging van ‘sportief coachen’ binnen de vereniging centraal.

De doelen van het Sportief Coachen verenigingstraject zijn: 

  • Bewustwording van de eigen rol: wat zijn mijn rollen als trainer, coach, begeleider? Wat is mijn verantwoordelijkheid?
  • Inzicht krijgen in het effect van het eigen handelen: wat roept mijn gedrag op?
  • Is dit het effect wat ik voor ogen heb?

Het verenigingstraject is opgebouwd uit drie onderdelen: 

  • Structuur bieden: hoe doe ik dit als trainer, coach, begeleider?
  • Begeleiden van sporters: wat is het effect van mijn handelen, manier van coachen, en hoe zorg ik voor effectieve begeleiding met behulp van positief coachen?
  • Omgaan met de tegenpartij, ouders, toeschouwers en arbitrage: hoe geef ik zelf het goede voorbeeld en hoe spreek ik zo nodig betrokkenen aan op ongewenst gedrag?

Het traject bestaat uit twee bijeenkomsten van 2,5 uur. Daaraan voorafgaand is een gesprek met de technische commissie en/of het bestuur. Daarin worden de wensen van de vereniging besproken en de invulling van de avonden. Ook worden praktische afspraken gemaakt over de organisatie en de uitnodiging van de trainers, coaches, begeleiders. Als afsluiting is er een evaluatiegesprek en worden vervolgstappen voor de vereniging besproken.

Lees meer in de informatiefolder voor verenigingen.

Interesse?
Verenigingen die geïnteresseerd zijn in het traject ‘Sportief coachen’ kunnen contact opnemen met Caroline Stevens.

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF