U bevindt zich hier: Verenigingen en Opleidingen » Veilig Sportklimaat » Trainers en coaches » T&C van 6-12 jarigen

Trainen en coachen van 6- tot 12-jarigen - Vertrouwen in jezelf en in de ander (4 dagdelen)

Zelfvertrouwen groeit door sport

Kinderen in de leeftijdsgroep 6-12 jaar zijn volop in ontwikkeling. Ze worden zich bewust van wat ze goed en minder goed kunnen, ze leren zich te verhouden tot anderen (leeftijdsgenoten en volwassenen), ze ontwikkelen hun eerste zelfbeeld en mogelijk ook hun eerste serieuze ambities. Zelfvertrouwen is in deze fase een centraal thema. Zonder zelfvertrouwen durft een kind geen nieuw gedrag uit te proberen of grenzen te verleggen.

De sportclub is bij uitstek de plek waar kinderen aan zelfvertrouwen kunnen winnen. Maar helaas is het ook de plek waar zich juist een gebrek aan zelfvertrouwen kan ontwikkelen. Als trainer-coach kun je niet alleen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de sporttechnische vaardigheden, maar óók aan de ontwikkeling van het zelfvertrouwen van je sporters!

In deze bijscholing krijg je kennis, inzichten en vaardigheden aangereikt om volgens de principes en werkwijze van ‘themagericht trainen & coachen’ zelfvertrouwen bij kinderen tot ontwikkeling te brengen. Belangrijke kenmerken van deze themagerichte werkwijze zijn: plezier, positieve aandacht, gezamenlijk doelen stellen en zelfwaargenomen competentie. Oftewel: het kind wordt zich bewust van wat hij heeft bereikt.

Leerdoelen:

  • Bewust worden van je invloed op de ontwikkeling van kinderen van 6-12 jaar;
  • Kennis vergroten over de ontwikkeling van 6- tot 12-jarigen;
  • De principes en werkwijze van het themagericht trainen & coachen kunnen toepassen;
  • Themagericht trainen & coachen gericht kunnen inzetten op het thema zelfvertrouwen.

Meer weten?
Wil je leren hoe je op themagerichte wijze via sport een kind kan helpen? Schrijf je dan in of kijk voor meer informatie op de website van de Academie voor Sportkader. Daar is ook het overzicht van de geplande bijscholingen te vinden.

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF