U bevindt zich hier: Verenigingen en Opleidingen » Veilig Sportklimaat » Trainers en coaches » T&C van jongeren met autisme

Trainen en coachen van jongeren met gedragsstoornis - Autisme (1 dagdeel)

Snap het ‘onbegrepen’ kind

Een kind met autisme voelt zich in het begin niet vaak op zijn gemak bij een sportvereniging. Hij voelt zich onbegrepen, wordt ten onrechte in een G-team ingedeeld of aan zijn lot overgelaten in een regulier team. Met de juiste begeleiding van de trainer-coach krijgen/houden ook deze kinderen plezier in sport. Maar dan moet je autisme wel herkennen…

Kinderen en jongeren met autisme vinden het lastig te bedenken welke sport ze leuk vinden. Ze moeten het eigenlijk eerst ervaren, voordat ze een keuze kunnen maken welke sport en welke vereniging het beste voorzien in hun behoeften. Voor trainers en coaches is het daarom zaak dat ze autisme (h)erkennen. Dat is niet bepaald eenvoudig, want autisme is aan de buitenkant niet zichtbaar.

In deze bijscholing leer je gedragingen die voortkomen uit autisme, te herkennen en vooral te begrijpen. Je leert structuur aan te brengen in de tijd, activiteit, ruimte en jezelf binnen een training of wedstrijd. Zo kun je je communicatie aanpassen aan de sporter met autisme en zodoende een veilige en gestructureerde sportomgeving creëren. Je kunt er – kortom – voor zorgen dat sporters met autisme zich thuis voelen bij jou, in je team en binnen je vereniging.

Leerdoelen

  • Gedragingen die voortkomen uit autisme herkennen en begrijpen;
  • Communicatie kunnen aanpassen aan een sporter met autisme;
  • Structuur kunnen aanbrengen in tijd, activiteit, ruimte en jezelf binnen een training of wedstrijd.

Meer weten?
Wil je leren hoe je om kunt gaan met autisme in de sport? Schrijf je dan in of kijk voor meer informatie op de website van de Academie voor Sportkader. Daar is ook het overzicht van de geplande bijscholingen te vinden.

Aanvullende info - Iedereen kan sporten: Passend sportaanbod voor leerlingen met een ‘handicap’

In de publicatie 'Iedereen kan sporten' staat maatwerk en het respecteren van verschillen in een klas centraal. Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen is aandacht voor de samenstelling van de klas steeds belangrijker. Aan de ene kant komt dat omdat we steeds beter weten welke oorzaken ten grondslag kunnen liggen aan mogelijke beperkingen van leerlingen. Er is meer kennis en het zou goed zijn om die ook te benutten. Maar ook de instroom van leerlingen in het regulier onderwijs wordt steeds breder. Met invoering van de wet op passend onderwijs (01-08-2014) is de uitstroom naar het speciaal onderwijs ingeperkt en is het regulier onderwijs verplicht om een passend onderwijsaanbod te garanderen voor elke leerling, ongeacht zijn of haar leer- of ontwikkelingsbeperkingen.

Helaas blijken er geregeld leerlingen buitenspel te staan omdat ze vanwege hun beperking niet in staat zijn om op groepsniveau binnen het reguliere aanbod van sport- en beweegactiviteiten te participeren. Voor deze leerlingen zijn aanpassingen binnen het sport- en beweegaanbod nodig. Alleen dan kunnen zij ook de kracht van sport ervaren zowel op school als buiten school!

Download de publicatie voor meer informatie over sportaanbod voor leerlingen (en spelers) met een 'handicap':
- Iedereen kan sporten - Tips & tricks (NL)
- Having fun together through sports (ENG)

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF