U bevindt zich hier: 3x3 Basketball » Meer 3x3.. » City Streetball

City Streetball brengt jongeren in beweging

Bij City Streetball worden op een basketballpleintje voor jongeren
in die buurt clinics, 3-tegen-3 wedstrijden en toernooien georganiseerd. Dat doet de Nederlandse Basketball Bond in samenwerking met lokale verenigingen. Het project bevordert de integratie en stimuleert de gezondheid.

City Streetball verplaatst basketball van de traditionele zaal naar de openbare ruimte. De activiteiten op de pleintjes vinden plaats op een vaste dag en vast tijdstip. Deelnemers betalen een kleine bijdrage per keer. Er wordt niet alleen aan de basketballskills gewerkt, maar ook aandacht besteed aan sociaal-maatschappelijke waarden, door middel van STAR. Dat staat voor Sportiviteit,
Teamwork, Acceptatie en Respect.

In 2011 is City Streetball uitgebreid naar vier steden. Naast straatbasketballvereniging ST4R, die in 2010 in Den Haag al was begonnen met City Streetball, kregen ook Heerenveen (Dyna ’75), Tilburg (High Five) en Almelo (Triple Diamond Training) de status van City Streetball-stad. Van april tot en met oktober 2011 werden er activiteiten in deze steden georganiseerd op de lokale playgrounds.

City Streetball leverde in alle vier de steden de nodige hoogtepunten op. Zo waren er in Den Haag maar liefst 392 clinics in alle acht de stadsdelen. Daarnaast werd per basketballcourt, na een examenmoment, een team geformeerd met jongeren van 12 jaar en ouder. De focus lag daarbij op de STAR-waarden. Speciaal voor deze teams was er een onderlinge competitie.

Ook in Almelo verliep City Streetball 0546 onder leiding van Mathieu ten Dam succesvol. Het project leverde de lokale basketballvereniging de Uitsmijters drie nieuwe teams op. De clinics werden wekelijks door zo’n 60 jongeren gevolgd.

In Tilburg vond City Streetball 013 plaats op vier verschillende courts, waaronder het Center Court in het centrum van de stad. Op dit court werd ook wekelijks, speciaal voor de vrouwen, een drukbezochte Ladies Night georganiseerd. In totaal wist High Five maar liefst 200 nieuwe
streetball-leden te werven.

Dyna ’75 organiseerde in het kader van City Streetball 0513 activiteiten op drie verschillende basketballcourts in Heerenveen. Door de actieve inzet van de vereniging werd dit jaar het unieke ‘basketballcourt Heerenveen’ gerealiseerd. Dit court is voorzien van QR-codes op en rondom het veld. Deze code brengt je snel naar een speciale website waar alle City Streetball 0513 activiteiten van de vereniging staan beschreven.

Wil je meer weten, neem dan contact op met Gerge Emmen via 030 751 35 05.

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF