!
webnbc.jpg
HomeBasketball

Nationaal Basketball Congres 2019 wederom een succes

30 november 2019

Dit evenement vindt plaats in het verleden

Nationaal Basketball Congres 2019

Op 30 november heeft de Nederlandse Basketball Bond (NBB) voor het vijfde jaar op rij het Nationaal Basketball Congres (NBC) georganiseerd. Na succesvolle edities in Amsterdam (2015 & 2018), Zwolle (2016) en Almere (2017) mag de editie in de Maaspoort in Den Bosch aan dit rijtje worden toegevoegd.

Workshops Nationaal Basketball Congres 2019

Hieronder worden de onderwerpen van de workshops van het Nationaal Basketball Congres (NBC) beschreven en kunt u de bijbehorende presentaties downloaden.

3x3 competitie

Doelgroep:bestuurders
Door: Ben Wiersema & Martin Ho Suie Sang

Nationaal en internationaal is het aanbod van 3x3 basketball de laatste jaren flink aan het groeien. Verenigingen geven steeds vaker aan dat ze ‘iets’ willen met 3x3 binnen hun club. Maar wat? En hoe? Voor wie? Is het geen bedreiging voor het traditionele vijf-tegen-vijf aanbod? 

Vanuit een initiatief van de afdelingscommissie is in afdeling Noord een succesvolle pilot van een 3x3 competitie gestart. Maar waar zijn de betrokken partijen tijdens deze pilot tegen aan gelopen? Wat zijn de reacties van deelnemende spelers en verenigingen? En kunnen verenigingen in andere afdelingen een dergelijke competitie ook opzetten? Ben Wiersema, lid van afdelingscommissie Noord, en Martin Ho Suie Sang, verantwoordelijk voor basketballontwikkeling binnen de NBB, spreken in een interactieve workshop over de opgedane ervaringen en de mogelijkheden van 3x3 aanbod binnen de vereniging.

Presentatie 3x3

Wat betekent het Sportakkoord voor jouw vereniging?

Doelgroep: Bestuurders
Door Bas van der Heijden, Sportformateur

Hoe houd je je sportclub vitaal? Met voldoende vrijwilligers en tevreden sporters? Hoe speel je in op de maatschappelijke veranderingen bij de club? Verenigingen hebben te maken met veel uitdagingen en zoeken naar manieren om toekomstbestendig te blijven. Daarom investeert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in lokale sportakkoorden. Dat zijn actieplannen om met de sport- en beweeg aanbieders de lokale samenleving meer te laten bewegen. Bas van der Heijden, Sportformateur, vertelt over de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van sport voor gemeenten en clubs. Daarbij laat hij zien hoe het lokale Sportakkoord kan helpen met de uitdagingen waar basketballverenigingen tegenaanlopen. Graag gaat Bas van der Heijden met jullie in gesprek over nut en noodzaak van het sportakkoord. Het is een kans die niet onbenut mag blijven voor je basketballvereniging!

Presentatie sportakkoord

Cultuur geeft energie en zorgt voor de juiste spirit in uw vereniging

Doelgroep: bestuurders
Door Herman Beekelaar en Adrie van Wonderen, Basketballvereniging Crackerjacks

Crackerjacks heeft zich in een paar jaar tijd ontwikkeld tot een vereniging, die zich met diverse activiteiten maatschappelijk heeft onderscheiden en die wordt gedreven door een grote groep betrokken vrijwilligers. Een vereniging die van een naar binnen gerichte organisatie en nauwelijks zichtbaar voor de buurt en gemeente, is veranderd in een vereniging die volop actief is in de samenleving. Herman Beekelaar en Adrie van Wonderen van Crackerjacks nemen u in een interactieve sessie mee met een inspirerend verhaal over betrokken vrijwilligers en leden, de energie en spirit die het geeft aan een vereniging, en welke dromen je kan realiseren vanuit het ‘clubgevoel’.

Presentatie Cultuur

Extra inkomsten door een slimmer sponsorbeleid of crowdfunding

Doelgroep: bestuurders
Door Rik van Kan, Marketing Specialist, SponsorVisie

Sponsoring is belangrijk voor sportclubs. Het is echter lastig om bedrijven te overtuigen om sponsor te worden. In deze workshop wordt duidelijk hoe je, door een andere benadering te kiezen het succes aanzienlijk vergroot. Maar wat bepaalt nu dat succes? Hoe werf je nieuwe sponsoren? Wat heeft jouw vereniging te bieden en hoe communiceer je op een slimme manier? Vragen die beantwoord worden in deze workshop. Niet alleen sponsoring komt aan bod. Fondsenwerving en financiering is veranderd. Steeds vaker worden bedrijven, nieuwe producten en creatieve projecten niet meer door één of enkele partijen gefinancierd, maar door een grote groep: Crowdfunding. Crowdfunding groeit exponentieel. Het biedt ook kansen voor jouw basketballvereniging! Rik van Kan, Marketing Specialist bij SponsorVisie gaat in op de vraag “waarom biedt Crowdfunding ook voor jouw vereniging een kans” en “hoe zet je Crowdfunding effectief in binnen jouw vereniging”? 

Presentatie Sponsorbeleid

Sociale veiligheid

Doelgroep: bestuurders
Door Astrid Cevaal, Projectleider VOG, Centrum Veilige Sport Nederland (NOC*NSF)

Komt pesten, agressie en seksuele intimidatie bij uw vereniging niet voor? Hoe zeker bent u daarvan? En mocht u toch een klacht binnenkrijgen, weet u wat u dan te doen staat? De kans dat uw leden bij de vereniging blijven is groter wanneer ze plezier ervaren en zich veilig voelen. Als bestuurder kunt u daarvoor bepaalde maatregelen treffen, zoals het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon of het screenen van trainers en/of vrijwilligers aan de hand van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Uit onderzoek is gebleken dat maar 12% van alle verenigingen gebruik maken van de gratis VOG-regeling. Vanaf 1 oktober 2019 kunt uw vereniging een beroep doen op de expertpoule (gratis) VOG-regeling. Het bestuur wordt dan bijgestaan bij het opzetten en implementeren van beleid sociale veiligheid, zodat ze voor de gratis VOG regeling in aanmerking komen. Met behulp van dit verenigingstraject beperkt de vereniging de kans op grensoverschrijdend gedrag en weet zij adequaat te handelen bij incidenten. Ook zal kort worden ingegaan op de meldplicht, die per 1 november 2019 ingaat. Wanneer start uw vereniging hiermee?

Presentatie Sociale Veiligheid

Video never lies: Het belang van video analyse

Doelgroep: arbiters

In deze workshop wordt aan de hand van verschillende clips spelsituaties besproken. Wanneer fluit een scheidsrechter wel en wanneer kan het spel doorgaan? In deze workshop komt ook het belang van video analyse aan bod en wordt aandacht besteed hoe je het maximale uit je videoanalyse kan halen.

Presentatie Video never Lies

Het belang van goede Individual Officiating Technique ( IOT)

Doelgroep: arbiters

Het maken van beslissingen als official is niet altijd gemakkelijk. Hoe zorg je ervoor dat je beslissing objectief, correct en snel gemaakt wordt? In de workshop over Individual Officiating Technique wordt aandacht gegeven aan het maken van beslissingen. Deze workshop geeft tips om betere en snellere beslissingen te kunnen maken in het veld.

Presentatie IOT

Gamemanagement: omgaan met elkaar. Wat verwacht een coach van een scheidsrechter en andersom?

Doelgroep: arbiters en coaches

Coaches en scheidsrechters faciliteren een goede basketbalwedstrijd. Beide groepen zorgen ervoor dat de spelers een mooie wedstrijd kunnen spelen. Samenwerking tussen coaches en scheidsrechter bevordert een goede wedstrijd. Daarom is het belangrijk dat beide groepen weten wat verwacht wordt. In deze workshop gaan coaches en scheidsrechters de discussie aan, met als doel dichter bij elkaar te komen.

Presentatie Gamemanagement

Creëren van het voordeel in de aanval
Doelgroep: coaches

Door Marco van den Berg

In het moderne topbasketball wordt succes in de aanval meer en meer bepaald door het herkennen en het snel aanvallen( en uitspelen) van het voordeel van de bal ten opzichte van de positie van de verdediging. De Orange Lions Academy stelt zich ten doel om alle spelers te leren een voordeel te herkennen en daarnaar te kunnen handelen zonder aarzeling. Hierdoor vergroot een speler zijn handelingssnelheid  en zal hij met ervaring aansluiting kunnen vinden met het topbasketball. Dit is in een notedop het belangrijkste leerdoel van de OLA.Op deze clinic zal de headcoach door middel van een demonstratie van trainingsmethoden met de spelers op de vloer laten zien hoe dit leermodel aangereikt wordt. Een aantal thema's die aangestipt worden zijn:switches aanvallen en het voordeel houdende pack-line defense aanvallen  en het voordeel realiserensnel beslissen in de kill-fase na het behalen van een voordeelleren beslissen op het laatst mogelijke moment bij een fullcourt 1-tegen-1 situatie

De filmpjes staan onder aan deze pagina. (geen presentatie beschikbaar)

Fundamentals

Doelgroep: trainer/coaches
Door Okke te Velde en Koen van Gerwen

In deze workshop zullen we het hebben over het belang van fundamentals in de opleiding van basketballers. Wat is het doel en waarom is het zo belangrijk? Daarnaast wordt ingegaan op de verschillende fundamentals.  

Presentatie Fundamentals

Differentieel leren in basketball training

Doelgroep: coaches
Door Ben Ponsioen en Peter Strikwerda

In een praktische workshop worden de mogelijkheden van differentieel leren uitgelegd en toegepast.Differentieel leren zorgt voor een hoger en bovenal meer blijvend leereffect. Variatie is enorm van belang binnen het differentieel leren. Hoe groter de variatie, hoe meer het brein wordt uitgedaagd tot het vinden van een ideale oplossing. Door het aanbrengen van variaties zorg je er ook voor dat een speler zich sneller en beter kan aanpassen aan bepaalde situaties.

Presentatie Differentieel leren

Let op: Deelnemers aan de workshop gaan zelf aan de slag. Dus sportkleding en sportschoenen mee.

Licentie punten
Alleen bij het volgen van 2 workshops(geldt voor alle bovengenoemde workshops) ontvang je licentiepunten:

TA/BT3 : 4 punten
TB/BT4 : 5 punten

Arbiters/commissarissen ontvangen 2 licentie punten bij een NBC workshop met een coach/arbitrage thema.