U bevindt zich hier: Afdelingen » Oost » Competitiezaken » Wedstrijd kan niet doorgaan

Procedure bij niet doorgaan wedstrijd t.g.v. weersomstandigheden

Het kan voorkomen, dat ploegen binnen onze Afdeling geconfronteerd worden met zeer slecht weer. Indien via officiële kanalen een advies wordt gegeven om niet de weg op te gaan, dan mogen verenigingen besluiten om wedstrijden niet te spelen wegens te slechte weersomstandigheden. Het wel of niet spelen is een beslissing van het bestuur van het uitspelende ploeg. De competitieleider kan en wil hierover geen beslissing nemen aangezien hij vanaf zijn woonplaats niet kan beoordelen of het terecht of niet terecht is dat u wel of niet gaat.

Wel gelden de normale regels voor het afzeggen van een wedstrijd:

De coach kan zijn/haar eigen wedstrijdsecretaris informeren, waarna deze zo snel mogelijk contact opneemt met de tegenstander (contactinformatie van alle clubs is in de module Ledenadministratie van ISS-Online te vinden). 
OF 
De coach van het betreffende ploeg mag zelf (als hij/zij de contactgegevens heeft) zo snel als mogelijk contact opnemen met de club waartegen moet worden gespeeld, om hen te melden dat ze niet zullen komen. Vervolgens moet de coach ook de wedstrijdsecretaris van zijn eigen club informeren.
De wedstrijdsecretaris moet het niet opkomen van het ploeg ALTIJD per e-mail bij de tegenstander bevestigen met een CC naar de competitieleider (egbert.stegeman@basketball.nl)
E-mail moet VOOR AANVANG VAN DE WEDSTRIJD verzonden zijn!
Bij Afdeling wedstrijden in de klassen met aangeschreven scheidsrechters op verenigingsnaam dienen ook de aangeschreven verenigingen die de scheidsrechters moeten leveren tijdig telefonisch op de hoogte te worden gesteld van het niet doorgaan van een wedstrijd

4.Bij alle Afdeling wedstrijden senioren 1e klasse altijd de scheidsrechterscommissie (secretaris+herinplanner) informeren. Deze zal dan de scheidsrechters die op naam zijn ingedeeld  en eventuele waarnemers/beoordelaren op de hoogte brengen.

Procedure in geval van niet opkomen bij vastgestelde wedstrijd

Welke stappen u moet ondernemen, indien u een wedstrijd afzegt:

Indien een ploeg om wat voor reden dan ook een wedstrijd niet kan spelen dient vooraf de tegenstander telefonisch op de hoogte te worden gebracht. De competitieleider dient ook zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte gebracht te worden omtrent de af te zeggen wedstrijd en de oorzaak van afzeggen.
Bij Afdeling wedstrijden in de klassen met aangeschreven scheidsrechters op verenigingsnaam (groep 2) dienen ook de aangeschreven verenigingen die de scheidsrechters moeten leveren tijdig telefonisch op de hoogte te worden gesteld van het niet doorgaan van een wedstrijd.
Bij alle Afdeling wedstrijden senioren 1e klasse altijd de scheidsrechterscommissie (secretaris+ herinplanner) informeren. Deze zal dan de scheidsrechters die op naam zijn ingedeeld  en eventuele waarnemers/beoordelaren op de hoogte brengen.

 

De contactgegevens van alle clubs staan in ISS. Om te voorkomen dat de clubs die zich willen afmelden de tegenstanders niet kunnen bereiken omdat de contactgegevens verouderd zijn, willen we alle clubs nadrukkelijk verzoeken om ISS steeds z.s.m. bij te werken.

Tegemoetkoming in zaalkosten bij het opnieuw plannen van wedstrijden welke conform de slecht weer procedure niet zijn gespeeld.

Het NBB bestuur heeft per bestuursbesluit aangenomen dat wanneer een wedstrijd niet doorgaat vanwege slecht weer (zie ‘slecht weer procedure’ in het competitieboek) en de verenigingen volgen de procedure punt voor punt, dat beide verenigingen de kosten voor het opnieuw vaststellen van de wedstrijd evenredig zullen betalen. Om niet in allerlei rekensommen te gaan belanden zal hiertoe worden uitgegaan van een bedrag van € 35,- per wedstrijd (In lijn met de zaalhuurvergoeding bij een NO van de tegenstander). Bij de inplanning van de wedstrijd op de nieuwe datum zal bij vereniging B € 17,50 in rekening gebracht worden en zal bij vereniging A een bedrag van € 17,50 worden bijgeschreven. Vereniging A zal met dit bedrag en het bedrag dat zij hier dan nog moeten bijleggen de zaal opnieuw moeten vastleggen.
Dit bestuursbesluit gaat met terugwerkende kracht in per 23-01-2015!

Procedure:
B.2.2 Procedure bij niet doorgaan wedstrijd t.g.v. weersomstandigheden
Het kan voorkomen, dat ploegen binnen onze Afdeling geconfronteerd worden met zeer slecht weer. Indien via officiële kanalen een advies wordt gegeven om niet de weg op te gaan, dan mogen verenigingen besluiten om wedstrijden niet te spelen wegens te slechte weersomstandigheden. Het wel of niet spelen is een beslissing van het bestuur van het uitspelende ploeg. De competitieleider kan en wil hierover geen beslissing nemen aangezien hij vanaf zijn woonplaats niet kan beoordelen of het terecht of niet terecht is dat u wel of niet gaat.
Wel gelden de normale regels voor het afzeggen van een wedstrijd:
1. De coach kan zijn/haar eigen wedstrijdsecretaris informeren, waarna deze zo snel mogelijk contact opneemt met de tegenstander (contactinformatie van alle clubs is in de module Ledenadministratie van ISS-Online te vinden). 
OF 
De coach van het betreffende ploeg mag zelf (als hij/zij de contactgegevens heeft) zo snel als mogelijk contact opnemen met de club waartegen moet worden gespeeld, om hen te melden dat ze niet zullen komen. Vervolgens moet de coach ook de wedstrijdsecretaris van zijn eigen club informeren.
2. De wedstrijdsecretaris moet het niet opkomen van het ploeg ALTIJD per e-mail bij de tegenstander bevestigen met een CC naar de competitieleider (egbert.stegeman@basketball.nl)
E-mail moet VOOR AANVANG VAN DE WEDSTRIJD verzonden zijn!
3. Bij Afdeling wedstrijden in de klassen met aangeschreven scheidsrechters op verenigingsnaam dienen ook de aangeschreven verenigingen die de scheidsrechters moeten leveren tijdig telefonisch op de hoogte te worden gesteld van het niet doorgaan van een wedstrijd
4. Bij alle Afdeling wedstrijden senioren 1e klasse altijd de werkgroep arbitragezaken (herinplanner + secretaris) informeren. Deze zal dan de scheidsrechters die op naam zijn ingedeeld en eventuele waarnemers/beoordelaren op de hoogte brengen.

Evenementen kalender

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF