!
2019_scheidrechters_WeekvdScheidsrechter.jpg
28 juli 2020

De BS2 opleiding in een nieuw jasje; BS2 2.0

Voor de evaluatie van de BS2 opleiding is aan verenigingen gevraagd feedback te geven. Hieruit bleek dat bijna driekwart van de verenigingen tevreden is met de opzet van de opleiding. Er waren echter ook kritische opmerkingen over bijvoorbeeld de workshop Leiderschap en Sportiviteit en over het feit dat het spelregelbewijs te summier zou zijn voor het beheersen en toepassen van spelregelkennis als scheidsrechter. Daarnaast krijgen verenigingen vaak moeilijk twee oefenwedstrijden ingepland waardoor er te weinig mensen de BS2 opleiding afronden.

Met deze opmerkingen zijn wij aan de slag gegaan met als resultaat de BS2 2.0. Wat is er veranderd?

  • De workshop Leiderschap & Sportiviteit (2,5 uur) vervalt en een aantal elementen hiervan zijn nu opgenomen in de workshop arbitrage.
  • Er wordt een workshop spelregelkennis (2,5 uur) ingevoerd.
  • De workshop arbitrage zal bestaan uit de basis principes van de arbitragetechniek en de elementen communicatie en weerbaarheid.
  • De twee oefenwedstrijden worden teruggebracht naar een enkele wedstrijd, waarbij er uiteraard de mogelijkheid bestaat om meer wedstrijden te fluiten. De gedachte is dat het echte oefenen pas gebeurt als mensen een diploma hebben behaald. We vragen verenigingen wel om goede begeleiding te geven bij de eerste echte wedstrijden van BS2 scheidsrechters.
  • Deelnemers kunnen een PvB doen wanneer ze bij beide workshops aanwezig zijn geweest en minimaal 1 (oefen)wedstrijd is beoordeeld.

Voor de nieuwe en aangepaste workshops hebben we een tweetal PowerPoint presentaties gemaakt; een voor spelregelkennis en een voor arbitrage. Verder zijn alle werkdocumenten aangepast naar de nieuwe structuur Alle documenten zijn te downloaden via de downloads pagina.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met Caroline Stevens via caroline.stevens@basketball.nl.

Gerelateerde artikelen