!
Algemeen_jeugdbasketbal
23 november 2020

Strategisch Fundament 2021+ moet zorgen voor explosieve groei basketball community

Door Ronald van Dam

Tijdens de komende (online) Algemene Vergadering van de Nederlandse Basketball Bond op zaterdag 28 november a.s. gaat veel aandacht uit naar het Strategisch Fundament 2021+ dat aan de achterban wordt voorgelegd. Daarmee wil het bestuur samen met de werkorganisatie en de verenigingen het basketball laten groeien naar een community van vijfhonderdduizend beoefenaars en liefhebbers. Voorzitter Joop Brakenhoff en Niels Meijer, bestuurslid Marketing, Basketbalontwikkeling en Events, leggen alvast uit hoe we dat met zijn allen gaan doen.

Waarom is dit Strategisch Fundament zo belangrijk voor het basketball in Nederland?

Joop Brakenhoff: “Het laat de verenigingen, leden en de basketballiefhebbers zien waar we naar toe willen: enerzijds bestaande verenigingen en leden steunen, anderzijds meer naar buiten treden, zowel op communicatief als commercieel gebied.
We geven met het Fundament aan dat we na een periode van defense, van een bijna faillissement in 2013, naar offense willen, waarbij we de basketballers willen binden en verbinden, ook om nieuwe geldstromen te vinden. Op die manier willen we op de langere termijn minder afhankelijk worden van de bijdragen van onze leden en sportkoepel NOC*NSF.
Daarnaast moet het ook allemaal eenvoudiger, transparanter en laagdrempeliger worden. Deze beweging moet iets van ons allemaal zijn. Het moet toegankelijker en leuker worden voor vrijwilligers en andere partijen die ook het basketball in Nederland willen laten groeien.”

Wat zijn de belangrijkste doelen die we willen bereiken?

Brakenhoff: “De basketball community laten groeien, met de focus op de basketballiefhebbers die nog geen binding hebben met de NBB. Daarnaast willen we de verenigingen sterker maken en verbinden met de basketballiefhebbers erom heen. Als bond moeten we financieel sterker worden. Een ander doel is door te investeren in kader de kansen op goede topsport, talentontwikkeling en topsporters te vergroten.”

Wat zijn de kernwaarden die onder het Fundament liggen en wat is het belang?

Brakenhoff: “Als eerste ‘passie’: we houden van basketball, zitten vol energie en hebben een drive om de doelstellingen te realiseren.
Als ‘team’ creëren we samen de basketbalbeleving, als speler of coach op het veld, als verenigingsbestuur, als bondbureau, of als project team met vrijwilligers.
De kernwaarde ‘slagvaardig’ betekent dat we ons in deze tijd nog sneller zullen moeten kunnen aanpassen, duidelijk moeten communiceren, en dat we vooral laagdrempelig moeten zijn. ‘Toekomstgericht’ staat voor dat we rekening zullen moeten houden met de veranderende omgeving, voor de huidige en toekomstige sportbeoefenaars, maar ook als het gaat om de relatie met verenigingen, NOC*NSF en potentiële sponsors en partners.
Als het gaat om ‘inclusief’ zijn, is basketball een van de weinige sporten met een grote mogelijkheid tot integratie: jong en oud, arm en rijk, valide of minder valide, man of vrouw welke huidskleur dan ook.”

2019_Basketball Nederland_Orange Lions_fotoshoot_groep_logo

Hoe gaan we het Strategisch Fundament uitwerken?

Niels Meijer: “We zijn straks met maar liefst met negen bestuursleden en de meesten zijn nieuw; allemaal met hun eigen achtergrond en expertise. De grote gemene deler is dat we vol energie het basketball in Nederland naar een volgend niveau willen brengen. Omdat we op veel verschillende fronten stappen willen maken, zal dat een andere manier van besturen vragen dan wellicht voorheen. Dichter tegen de organisatie aan. Gebruik makend van het grote netwerk dat we met zijn allen hebben, want we kunnen het niet alleen. Vanuit de verschillende portefeuilles zullen we samen met basketballend Nederland stap voor stap onze doelstellingen gaan realiseren.”

Hoe gaan we ervoor zorgen dat we naar die community van vijfhonderdduizend liefhebbers groeien?

Meijer: “We willen een marketing gedreven organisatie zijn. Dat houdt in dat we eerst goed moeten weten op wie we ons richten. Op die manier kunnen we veel scherper de behoeften van de doelgroep in kaart brengen en daar vervolgens mee aan de slag gaan. Dit vraagt een andere manier van werken, waarbij we meer opereren op basis van data in plaats van onderbuikgevoel.
Het sleutelwoord daarbij is ‘samen’. Nederland is te klein om gefragmenteerd te zijn. Er zijn al goede initiatieven die we moeten uitbouwen of verbinden. Maar we moeten het wel samen doen om er één grote unieke community van te maken.
We willen ook innovatief zijn. Een veranderende wereld vraagt om nieuw aanbod. Denk daarbij aan andere vormen van lidmaatschappen, meer basketbalaanbod op pleintjes en scholen, en aan de manier van communiceren over onze mooie sport. We gaan aan de slag met het positioneren van het merk Basketball Nederland. We willen aantrekkelijker worden voor onze bestaande doelgroep, maar ook voor de potentiële doelgroep en daarmee mogelijke investeerders.”

Waarom is dit Strategisch Fundament niet zomaar een stuk papier, maar echt iets wat we gaan doen?

Meijer: “Uit eigen ervaring kan ik zeggen: zonder een concreet doel en een uitgewerkte strategie is nog nooit een team kampioen geworden. Samen met de werkorganisatie hebben we invulling gegeven aan dit Strategisch Fundament. We zien onszelf als bestuur echt als verlengstuk van de organisatie en zullen het Fundament gebruiken als leidraad en om het proces te evalueren. Maar ook de verenigingen, spelers, vrijwilligers, partners en sponsors willen we betrekken bij dit document. Het is een strategie geworden met duidelijke stappen en prioriteiten. Waarin we ook focus hebben durven aanbrengen. Dat vraagt om scherpe keuzes, waarbij de missie altijd leidend is, zodat het bijdraagt aan het vergoten van de basketball community.”

Wie zich nog wil aanmelden voor de online AV kan dat nog doen tot uiterlijk dinsdag 24 november.

Gerelateerde artikelen