U bevindt zich hier: Jeugd » STAR

STAR

Kinderen willen spelen en successen beleven. Succesbeleving maakt het spelletje leuk. Vaak krijgt degene die technisch het beste de oefening tot uitvoering kan brengen het meeste aandacht. Degene die minder goed is moet meer moeite doen om aandacht te krijgen terwijl deze zich misschien veel beter gedraagt. Maar wordt dit weleens gecomplimenteerd?

Om een ieder meer aandacht te schenken op zijn/haar eigen niveau is het belangrijk in de kennismaking met de sport de nadruk te leggen op het complimenteren van gedrag en eigen vaardigheid. Niet het vergelijken met anderen. Dat doen de deelnemers vanzelf onderling wel.

STAR lespakketten bestaat uit ingrediënten om dit mogelijk te maken. Door het drie tegen drie spelletje is er meer balcontact en krijgen de minder technische spelers ook de kans mee te doen. Doel is het belonen van het team/kinderen met het beste STAR-gedrag en niet degene met de meeste scores.

Tijdens de oefeningen leren de deelnemers hoe zich volgens de STARwaarden (Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect) te gedragen. Dit wordt benadrukt middels de speciale STARbal. Degene/de groep die het beste de STARwaarden toepast mag de volgende oefening met de speciale bal uitvoeren. Denk hierbij aan het team dat het beste samenwerkt, of elkaar het beste aanmoedigt. Op deze manier wordt niet  het technische aspect beloond, maar het sociale.

Aan het begin van de les komen de STARwaarden direct aan bod. Samen met de groep worden de gedragsafspraken voor de les vastgelegd in het STARcontract. Denk hierbij aan als de docent iets uitlegt is iedereen stil, of niet aan het materiaal of aan elkaar zitten zonder toestemming.

Dunker Skills Be a STAR

5 t/m 12 jaar - 15 t/m 30 kinderen - 50 minuten per les - 4 lessen
Tijdens schooltijd

Meer informatie over Dunker Skills Be a STAR

Dunker Skills Be a Basketball STAR

5 t/m 12 jaar -  t/m 16 kinderen - 60 minuten per les - 10 lessen
Na schooltijd, in de BSO

Meer informatie over Dunker Skills Be a Basketball STAR


De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF