!
Algemeen_jeugdbasketbal

Schoolbasketbal

Kennis Hub

Doelgroepen

Schoolbasketbal

STAR

Voor scholen die basketbal lessen willen aanbieden aan kinderen op de basisschool heeft de NBB de STAR-methodiek ontwikkeld. STAR staat voor Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect. Deze methodiek stimuleert de plezierbeleving in sport bij jonge kinderen. De bijbehorende lessenreeks ‘Be a STAR’ is een lessenreeks speciaal ontwikkeld voor en in samenwerking met het basisonderwijs. De lessenreeks bestaat uit één les in de klas en drie lessen in de gymzaal. De drie lesboekjes zijn gericht op de groepen 3-4, 5-6, 7-8 van het reguliere basisonderwijs.

Middels basketbal oefeningen maken de kinderen spelenderwijs kennis met deze belangrijke normen en waarden. Niet alleen binnen de gymles zijn ze van toepassing, maar ook op het schoolplein en in de klas. Door de nadruk te leggen op de STAR-waarden wordt de kans op plezierbeleving voor alle leerlingen verhoogd, niet alleen voor de op techniek uitblinkende kinderen.
Sportiviteit gaat niet alleen over Fair Play, maar ook zaken als gezondheid, elkaar helpen, elkaar begroeten komen ruimschoots aan bod. Teamwork betekent samenwerken, het tonen van sociaal gedrag en andere maatschappelijke gedragingen. Bij Acceptatie gaat om het kunnen omgaan met bestaande situaties en daarbij mensen nemen zoals ze zijn, maar ook zeker het accepteren van bepaalde normen en waarden. Iemand respecteren zoals die persoon is ongeacht huidskleur, geloof, uiterlijk, sekse en geaardheid. Respect staat voor het samenvatten van alle sociale vaardigheden, zoals luisteren, iemand uit laten praten, beleefdheidsvormen, plaag- en pestgedrag.
Middels basketbal oefeningen maken de kinderen spelenderwijs kennis met deze belangrijke normen en waarden. Niet alleen binnen de gymles zijn ze van toepassing, maar ook op het schoolplein en in de klas. Door de nadruk te leggen op de STAR-waarden wordt de kans op plezierbeleving voor alle leerlingen verhoogd, niet alleen voor de op techniek uitblinkende kinderen.

3x3

De spelvorm waar zowel bij het primair als bij het voortgezet onderwijs naar toe wordt gewerkt is 3x3 basketbal. De spelvorm 3x3 is al enige jaren een officiële discipline binnen de basketbalsport. 3x3 basketball wordt gespeeld met 3 spelers per team op een half veld, en kent een aantal specifieke afwijkende regels dan het reguliere 5-5 basketbal. In kleinere teams komen de sporters vaker aan de bal met meer succeservaringen tot gevolg. De dynamiek is ook anders omdat de wedstrijdjes korter zijn, zodat eventuele krachtsverschillen niet worden uitvergroot. Al deze elementen werken spelplezier verhogend. Klik hier voor meer informatie over 3x3 basketbal.

Schoolkampioenschappen

Tijdens het WK 3x3 basketball in Amsterdam in 2019 organiseerde de NBB voor het eerst het Nederlands Kampioenschap Schoolbasketbal voor basisonderwijs (groep 7/8) en voortgezet onderwijs (klas 1/2). Door de verspreiding van het corona-virus is er sindsdien geen NK meer georganiseerd. In 2022 staat het weer op de planning.

Clinics

Scholen die op zoek zijn naar gastlessen of clinics van ervaren basketball trainers kunnen het beste contact opnemen met een vereniging in hun gemeente of stad. Daarnaast zijn er een aantal professionele basketball clinicians die ingehuurd kunnen worden voor het geven van deze gastlessen of grootschaligere clinics. Mocht u hier naar op zoek zijn, stuur dan een mail naar info@basketball.nl.