!
20210408-20210408-RV2_2350.NEF 3280.jpg

Bijscholing, zelfontplooiing en licenties

Kennis Hub

Arbitrage

Bijscholing, zelfontplooiing en licenties

Na het behalen van een diploma is het bijhouden van de opgedane kennis en vaardigheden erg belangrijk voor de ontwikkeling van de scheidsrechters. Bij de scheidsrechterstages worden regelmatig bijscholingen aangeboden over verschillende actuele onderwerpen. De NBB vindt het belangrijk om vaak bijscholingen aan te bieden om scheidsrechters de mogelijkheid te geven om zichzelf te ontwikkelen en beter te presteren.

Hieronder vind je de kalender met nieuwe bijscholingen en bijscholingen die eerder zijn georganiseerd. De kalender wordt regelmatig aangevuld.

Momenteel staan er geen bijscholingen gepland.

Informatie over licenties

Officials die een diploma hebben behaald tonen hiermee aan dat zij op een bepaald moment aan het niveau van de betreffende opleiding hebben voldaan.

Als een scheidsrechter of commissaris wedstrijden gaat begeleiden, moet worden vastgesteld dat de kennis actueel is en dat in geval van de scheidsrechter deze ook fysiek in staat is tot het goed leiden van wedstijden op een bepaald niveau. Om dit te kunnen waarborgen is het licentiebeleid opgesteld.

Licentiepunten

Om tot een verlenging van een licentie te komen dient een scheidsrechter of commissaris het laatste seizoen te hebben voldaan aan de “Eisen om licentie te verkrijgen” en tevens aan te tonen dat hij zijn kennis actueel houdt en uitbreidt (deskundigheidsbevordering). Dit kan worden gedaan door het bijwonen van stages, clinics, workshops, etc.

Afhankelijk van het niveau en soort van de bijscholingen worden hiervoor licentiepunten verstrekt. Deze punten dienen te worden verzameld, zodat aan het einde van de licentieperiode kan worden aangetoond dat er voldoende bijscholing is gevolgd. De scheidsrechter of commissaris is zelf verantwoordelijk voor het volgen van voldoende bijscholingen en het aantonen dat deze zijn gevolgd.

Scheidsrechters die in meerdere disciplines actief zijn kunnen met sommige activiteiten punten halen voor meerdere disciplines. Bijvoorbeeld een scheidsrechter actief in 5-5 en 3x3 die een arbitragecafé bezoekt kan twee licentiepunten gebruiken voor zijn 5-5 licentie en twee licentiepunten voor zijn 3x3 licentie.

Uitgifte van licenties

De uitgifte van de licenties gebeurt door de NBB. De NBB houdt ook bij hoeveel licentiepunten een scheidsrechter of commissaris heeft verzameld. Wanneer een scheidsrechter of commissaris deelneemt aan een activiteit die niet wordt georganiseerd door de NBB, moet de scheidsrechter of commissaris een bewijs van deelname sturen naar de NBB.

De scheidsrechters en commissarissen worden periodiek geïnformeerd over de status van de licenties, wanneer deze verlopen en hoeveel licentiepunten verzameld zijn (en nog moeten worden).

Downloads gegeven bijscholingen

SEIZOEN 2021-2022

SEIZOEN 2020-2021

SEIZOEN 2019-2020

SEIZOEN 2018-2019

SEIZOEN 2017-2018