!
Wat is basketball

Formulieren

Kennis Hub

Competitiezaken seizoen 2021 - 2022

Formulieren

Onderstaand zijn alle competitieformulieren te vinden.

Inschrijfformulieren

Verenigingen die zich willen inschrijven voor de afdelingscompetitie dienen gebruik te maken van onderstaand inschrijfformulier. Het formulier dient per team ingevuld te worden. Het inschrijfformulier is open van 1 april 2021 tot en met 15 mei 2021 voor de senioren competitie 2021-2022 en de jeugdcompetitie seizoen 2021-2022 eerste helft.

Inschrijfformulier afdelingscompetities 2021-2022

Verenigingen die zich willen inschrijven voor de landelijke competitie dienen gebruik te maken van onderstaand inschrijfformulier. Het formulier dient per team ingevuld te worden. Het inschrijfformulier is open van 1 april 2021 tot en met 1 mei 2021.

Inschrijfformulier landelijke competities 2021-2022

Verenigingen die zich willen inschrijven voor de afdelings- en/of landelijke competitie dienen naast de inschrijfformulieren ook eenmalig het opgaveformulier contactpersoon verenigingen in te vullen. Met dit formulier kan een vereniging aangeven wie het eerste aanspreekpunt is voor de NBB met zaken die te maken hebben met de inschrijving in de competitie.

Opgaveformulier contactpersoon verenigingen 2021-2022

Verenigingen die zich willen inschrijven voor de 3x3 competitie dienen gebruik te maken van onderstaand inschrijfformulier. Het formulier dient per team ingevuld te worden. Het inschrijfformulier is open van 1 april 2021 tot en met 15 juli 2021.

Inschrijfformulier 3x3 competitie 2021-2022 (pilot)

Verenigingen die zich willen inschrijven voor de Basketball Cup dienen gebruik te maken van onderstaand inschrijfformulier. Het formulier dient per team ingevuld te worden. Het inschrijfformulier is open van 1 april 2021 tot en met 1 mei 2021.

Teams die verplicht deelnemen aan de Basketball Cup, hoeven onderstaand formulier niet in te vullen.

Inschrijfformulier Basketball Cup 2021-2022

Elk team dat zich inschrijft voor een landelijke competitie en/of de eerste klasse senioren dient te voldoen aan de gestelde eisen van de leveringsplicht arbitrage. Via onderstaand formulier dient de vereniging de scheidsrechters op te geven. Voor elk team dient 1 formulier ingevuld te worden.

Opgaveformulier scheidsrechters 2021-2022

Wedstrijdformulieren

Een wedstrijd in het 5-5 Basketball wordt gespeeld op het digitaal wedstrijdformulier, maar het kan natuurlijk voorkomen dat deze niet werkt of tussentijds uitvalt. Een wedstrijd kan dan verder gespeeld worden met een papieren wedstrijdsheet. Een vereniging kan hieronder het wedstrijdformulier downloaden en uitprinten. We adviseren verenigingen om altijd een paar uitgeprinte formulieren in de hal aanwezig te hebben.

Wedstrijdformulier 5-5

Formulier U8/U10/U12 (slangenmodel)

Een wedstrijd in het 3x3 Basketball wordt niet gespeeld op een digitaal wedstrijdformulier, maar altijd op een papieren formulier. Een vereniging kan hieronder het wedstrijdformulier downloaden en uitprinten.

Wedstrijdformulier 3x3

Overige formulieren

Een speler mag in een seizoen voor slechts één vereniging uitkomen in competitiewedstrijden, behalve wanneer er overschrijving of een dubbele licentie is verleend. Verenigingen kunnen een dubbele licentie aanvragen middels onderstaand formulier.

Aanvraagformulier dubbele licentie

In het geval de aanvraag voor een spelerslicentie betrekking heeft op een speler die afkomstig is van een club die onder FIBA reglementen valt, wordt de aanvraag niet eerder in behandeling genomen dan nadat aan de door de FIBA gestelde regels is voldaan. Hiertoe dient een aanvraagformulier voor een letter of clearance (‘vrijgave’) ingevuld te worden en ondertekend door zowel de nieuwe club als de speler. Het Bondsbureau vraagt vervolgens de vrijgave aan bij de bond in het land waar de speler voor het laatst gespeeld heeft. Conform de internationaal geldende regels heeft een buitenlandse bond zeven dagen de tijd om de letter of clearance af te geven. Indien een bond hieraan niet voldoet zal het Bondsbureau de FIBA inschakelen en zal de clearance in de regel binnen twee dagen worden afgegeven. Pas ná binnenkomst van de letter of clearance (voor 17.00 uur tijdens een werkdag), en een dag na aanmelding in Sportlink, is een speler speelgerechtigd. (aanvraag voor een Letter of Clearances voor de NBA G-League kunnen via het bondsbureau worden aangevraagd).

Letter of Clearance

Wanneer in een wedstrijd een diskwalificerende fout (D-fout) uitgedeeld is, is de persoon die de D-fout gekregen heeft verplicht een verklaring in te sturen naar de Tucht- en Geschillencommissie (TGC). Deze verplichting geldt tevens voor scheidsrechters die de wedstrijd geleid hebben. Het TGC Formulier is te vinden via onderstaande link.

TGC Formulier

Voor minderjarige (<18 jaar) spelers/speelsters dienen ouders/verzorgers of wettelijke vertegenwoordiger bij het invallen in een oudere leeftijdsgroep, behouden bij het invallen in één leeftijdsgroep hoger, voorafgaand een verklaring van “geen bezwaar” op te stellen. Onderstaand is deze verklaring te vinden.

Verklaring van geen bezwaar (oudersverklaring)

Volgens het Wedstrijdreglement is het niet toegestaan om te spelen in een jongere leeftijdsgroep dan waar een speler volgens de regelementen behoort. In bepaalde situaties kan echter ontheffing worden verstrekt. Een vereniging kan via onderstaand formulier deze ontheffing aanvragen.

Dispensatieaanvraag spelers