!
Algemeen_basket_sfeer.jpg

Tucht

Kennis Hub

Reglementen

Tucht

Wanneer in een wedstrijd een diskwalificerende fout (D-fout) gegeven is door de scheidsrechter, is de persoon (speler/coach) die de D-fout gekregen heeft (de gedaagde) verplicht een verklaring te sturen naar de Tucht- en Geschillencommissie (TGC). Ook de scheidsrechters dienen een verklaring in te sturen.

De gedaagde en de scheidsrechters dienen gebruik te maken van onderstaand meldingsformulier. Zij dienen dit formulier te sturen naar tgc@basketball.nl, of per post naar

Tucht- en Geschillencommissie
p/a NBB
Postbus 2650
3430 GB, Nieuwegein

Meldingsformulier Tuchtzaak

De gedaagde kan daarnaast verzoeken een mondelinge toelichting te mogen geven tijdens de zitting van de TGC. De vereniging waar de gedaagde lid van is, is niet verplicht een verklaring in te dienen. Dit mag wel.

Voor meer informatie kunt u mailen naar tgc@basketball.nl.

Downloads:

Tucht en Geschillen rechtspraak

Normen TGC

Een D-fout! wat nu?