!
_DSC4069.jpg

BT2: Assisterend trainer/coach

Kennis Hub

Aanbod voor trainers en coaches

BT2: Assisterend trainer/coach

De BT2 is de laatste jaren met name door verenigingen georganiseerd en gedoceerd en kwalificeert kader op niveau 2: “assistent trainer / coach”. Deze trainer coach zou, in theorie, onder leiding van een hoofdtrainer functioneren in bijvoorbeeld gemeenschappelijke trainingen. In de praktijk zien we echter dat deze coaches veelal zelfstandig opereren.

Programma

De opleiding Basketball Trainer 2 (BT2) is als volgt opgebouwd:

  • Workshop 1: Introductie POP/ PAP en training geven
  • Workshop 2: Training geven en EHBSO / Sportgezondheidsleer / Trainingsleer
  • Workshop 3: Training geven, Fundamentals
  • Workshop 4: Coaching en begeleiding
  • Workshop 5: Offense - Defense
  • Workshop 6: Defense - Offense
  • Workshop 7: Terugkomdag met bespreken PVB en nog ‘open vragen’

Voorafgaand aan de workshops wordt een informatiebijeenkomst gegeven van 1,5 uur. Geadviseerd wordt om naast deze workshops “pedagogiek” op te nemen of te verweven in workshop 3.

Afronding & examinering

De opleiding wordt geëxamineerd conform de competenties van trainers/coach, niveau 2 en valt hiermee onder de KSS. Het examen bestaat uit een (video)portfolio. Beoordeling van het portfolio geschied altijd door een beoordelaar van de NBB.

De examens worden afgenomen via de zogenaamde Proeve van Bekwaamheid. Ga voor meer informatie over de PvB-procedure voor de BT2 naar de downloadpagina.

Lesmateriaal

De NBB voorziet, op dit moment, in enigszins verouderd lesmateriaal. Deze zijn te vinden op de downloadpagina

Vrijstellingen

Er zijn vrijstellingen op basis van eerder geworven competenties mogelijk.

Financiën & Sportakkoord

Deze opleiding valt in 2021 nog onder de serviceregeling van het Sportakkoord en kan dus (deels) extern gefinancierd worden. In dat geval maken de NBB en organiserende vereniging afspraken over de wijze van organiseren.

Meer informatie & organisatie

Voor meer informatie omtrent de BT2, kunt u contact opnemen met Brenda James.

Leercoaches

De rol van leercoach wordt over het algemeen door de vereniging ingevuld