!
Shivek en Wessel.jpg

Clinics Orange Lions Academy

Kennis Hub

Aanbod voor trainers en coaches

Clinics Orange Lions Academy

De NBB, is in 2021 gestart met het (structureel) aanbieden van clinics, in dit geval online. Onze doelgroep betrof alle coaches dit zich intrinsiek gemotiveerd voelen om zichzelf te verbeteren.

De clinics staan onder leiding van een van de hoofcoaches of bondscoaches van OLA, in dit geval van Arik Shivek.

Ontwikkelingen

In 2021 zijn er een 10 tal sessies georganiseerd met zowel basketball specifieke onderdelen als generieke onderdelen in een basketbalcontext. Tevens hadden we met Nenad Trunic, naast de sessies van Arik Shivek, een 3tal sessies van een door FIBA erkende FECC lecturer

Doelstelling is om ook in het najaar een aantal sessies te organiseren.

Programma, afronding & examinering

Clinics tellen uiteraard mee voor de licentiepunten.

Toelating & Financiën

De serie E-clinics heeft kosteloos plaatsgevonden, waarbij geen toelatingscriteria worden gehanteerd.

De kosten zijn gefinancierd uit het opleidingsbudget en deels vanuit de algemene middelen van de Orange Lions en onze partner Topsport Amsterdam.

Meer informatie

Voor meer informatie of feedback ten aanzien van deze cursus contact opnemen met Jorrit Beerens.

Resultaten

In 2021 hebben gemiddeld 65 personen per clinic deelgenomen.

De clinics zijn opgenomen en integraal terug te kijken op het youtube kanaal