!
CA210327 Christian Aarts-0862.jpg

Visie

Kennis Hub

Opleidingen en educatie

Visie

Goed opgeleid kader is essentieel voor onze sport. Zeker als we willen groeien.

Trainers en coaches zijn het eerste aanspreekpunt van de spelers op de club. Ze zorgen ervoor dat er op een leuke, goede en positieve manier wordt getraind, zodat alle kinderen zich veilig voelen op de club en het beste uit zichzelf te halen. Op elk niveau. Samen met gekwalificeerde scheidsrechters, zorgen zij voor een ordentelijk en goed verloop van de wedstrijden.

Om te zorgen dat het kader goed geschoold is, organiseren we vanuit de NBB diverse opleidingen, cursussen en clinics, deze zijn gericht op trainers en coaches en op arbiters. Ook werken we samen met verschillende partners ter bevordering van het kennisniveau en het “life long learning”.

De kernwaarden van de NBB hebben zijn invloed op de afdeling opleidingen & educatie:

  • Passie; we hebben passie voor het spel, en voor opleiden; we bieden dan ook up to date aanbod, in verschillende opleidingen, cursussen, clinics.
  • Slagvaardig; de opleidingen worden laagdrempelig georganiseerd, waardoor verenigingen slagvaardig kader kan opleiden. We maken gebruik van de kansen die het Sportakkoord ons biedt.
  • Toekomstgericht; we streven naar modern onderwijs via het “hybride leren”; een combinatie van E-learning, gecombineerd met fysieke (intervisie)bijeenkomsten en praktijkonderwijs
  • Inclusief: de opleidingen mogelijkheden zijn aantrekkelijk voor een grote diversiteit aan deelnemers, met verschillende niveaus en leerstijlen
  • Team; het samenspel tussen deelnemer, leercoach, expert, praktijkbegeleider en PVB beoordelaar dient duidelijker afgebakend te worden. Samen werken we aan de verbetering van onderwijs, met inachtneming van andermans kwaliteiten.