!
20210422 Hammink coach.jpg

Ontwikkeling van trainers en coaches

Kennis Hub

Trainers & Coaches

Ontwikkeling van trainers en coaches

De groeimindset

Op welk niveau de trainer/coach ook actief is, het is zijn/haar passie om de spelers verder te ontwikkelen, we noemen dit een groeimindset. En natuurlijk is dat voor een seniorenbasketballer anders dan een kindje dat net kennis maakt met de sport.

Wat overeenkomt is dat de weg naar succes is altijd weerbarstiger dan de theorie. Het is dus het “specialisme” van de coach om te ontdekken, te herkennen en te bespreken met zijn/haar sporters welke behoeften zijn hebben. En hier de meest ideale omstandigheden voor te creëren om de sporter te amuseren en te ontwikkelen.

groeimindset.jpg

Deze groeimindset is niet alleen belang voor de spelers, maar ook voor de coach zelf. De NBB wil via de coaches Orange Lions Academy, en samen met haar partners, graag actief bijdragen aan continue kennisontwikkeling van de trainers en coaches van de verenigingen. Dit draagt bij aan het spelplezier, het vergroten van de community en de ontwikkeling van het spelniveau. Dat doen we op verschillende manieren;

1) Opleidingen en educatie; de NBB ontwikkelt en organiseert in samenspraak met haar partners opleidingen en cursussen voor trainers en coaches.

2) Clinics: In de taakomschrijving van de Head coach van de Academy is verankerd dat hij/zij een bijdrage levert aan de opleiding van alle coaches. Onder supervisie van coach Shivek is er gestart met de “Young Potentials Course” en de zijn de “e-clinics” nieuw leven in geblazen. We geven een kijk in de keuken van OLA in al haar facetten en hopen hiermee ook andere trainers en coaches te inspireren.

3) Bibliotheek: De NBB levert, een actieve bijdrage aan het voorzien in oefenstof en relevante vakliteratuur voor de leden. In sommige gevallen zal hier abonnementsgeld voor worden gevraagd.

20191130_Coach_MAURICE_AARTS-0332.jpg

Database oefeningen