!
Basketball

Licentie

Trainers en coaches

Licentie

Diploma's & licenties
Wanneer een trainersopleiding succesvol wordt afgerond, ontvangt de geslaagde van de NBB samen met zijn diploma, gratis zijn eerste coachlicentie. De NBB kent voor de trainers/coaches de volgende diploma's en licenties: niveau 2, 3, 4 en 'C'.

Geldigheid licenties
Coachlicenties zijn vijf jaar geldig. In de periode dat de licentie geldig is, dient de licentiehouder activiteiten uit te voeren en/of bijscholingen te volgen om de licentie te kunnen verlengen. De NBB kent een accreditatielijst waarin is aangegeven hoeveel punten behaald moeten worden om in aanmerking te komen voor verlenging van de licentie en welke activiteiten en/of bijscholingen in aanmerking komen om licentiepunten te verzamelen. De accreditatielijst is opgenomen in het Handboek Trainers en Coaches.

Verlengen licenties
Wanneer een coachlicentie is verlopen, kan verlenging worden aangevraagd via het aanvraagformulier. Zie ook de routing verlenging coachlicenties.

Licentie-eisen per competitieniveau
Voor het coachen van wedstrijden, georganiseerd door de NBB is, afhankelijk van het niveau waarop de ploeg in de competitie uitkomt, een licentie vereist. In onderstaande tabel is opgenomen welke licentie voor welk niveau vereist is (de getallen geven het niveau aan van de minimale vereiste licentie).

Licentie-eisen per competitieniveau
Competitieniveau Coachniveau
Mannen
Coachniveau
Vrouwen
Coachniveau
Jeugd U20 t/m U24 (DTL)
Coachniveau
Jeugd U12 t/m U18
Eredivisie 4 licentie 4 licentie 4 licentie 3 licentie
Promotiedivisie 4 licentie 4 licentie 3 licentie
Eerste divisie 3 licentie 3 licentie 3 licentie
Tweede divisie 3 licentie 3 licentie 3 licentie 2 diploma*
Afdeling 1e klasse 2 diploma* 2 diploma* 2 diploma* 2 diploma*
Afdeling 2e klasse Geen eisen Geen eisen Geen eisen Geen eisen
Afdeling 3e klasse Geen eisen Geen eisen Geen eisen Geen eisen
Etc. Geen eisen Geen eisen Geen eisen Geen eisen

Dispensaties
Mocht niet voldaan kunnen worden aan de licentie-eisen of aan de voorwaarden om uw licentie te verlengen, bestaat de mogelijkheid om dispensatie aan te vragen.

Het is afhankelijk van de situatie of, voor hoelang en onder welke voorwaarden dispensatie wordt verleend.

Dispensatie kan worden aangevraagd door gebruik te maken van het aanvraagformulier dispensatie coaches.