!
2019_OrangeLionsVU20_MollyMcDowell.jpg

Basketball Trainer 2

Opleidingen 5-5

Basketball Trainer 2

De opleiding Basketball Trainer 2 (BT2) is als volgt opgebouwd:

  • Workshop 1: Introductie POP/ PAP en training geven
  • Workshop 2: Training geven en EHBSO / Sportgezondheidsleer / Trainingsleer
  • Workshop 3: Training geven, Fundamentals
  • Workshop 4: Coaching en begeleiding
  • Workshop 5: Offense -  Defense
  • Workshop 6: Defense - Offense
  • Workshop 7: Terugkomdag met bespreken PVB en nog ‘open vragen’

Voorafgaand aan de workshops wordt een informatiebijeenkomst gegeven van 1,5 uur.

Iedereen die lid is van de NBB en minimaal 14 jaar, kan deelnemen aan deze opleiding. Naast de contacturen in de workshop wordt van de kandidaten verwacht dat zij zich oriënteren op de inhoud van de verschillende en behandelde onderwerpen door middel van zelfstudie en het voorbereiden en uitwerken van (les)opdrachten.

Proeve van Bekwaamheid

De examens worden afgenomen via de zogenaamde Proeve van Bekwaamheid. Ga voor meer informatie over de PvB-procedure voor de BT2 naar deze pagina.

Randvoorwaarden voor deelname
Om te kunnen deelnemen aan de opleiding is het noodzakelijk dat u binnen uw eigen vereniging een praktijkbegeleider zoekt (trainer/coach met een basketballdiploma). De praktijkbegeleider werkt in opdracht van de leervereniging. Hij/zij begeleidt de cursist als trainer-in-opleiding bij het uitvoeren van de opdrachten in de daadwerkelijke praktijksituatie. De opdrachten maken deel uit van het leertraject dat de cursist volgt gericht op het behalen van een diploma. De praktijkbegeleider bespreekt met de cursist de opdracht, die in overleg met de leercoach is gekozen/ geformuleerd. De praktijkbegeleider zorgt ervoor dat de praktijksituatie voldoet aan de eisen die de opdracht daaraan stelt. De praktijkbegeleider is het eerste aanspreekpunt voor de cursist in de praktijksituatie. De begeleiding is afgestemd op de deelnemer en kan al naar gelang de opdracht en situatie verschillende vormen aannemen (aansturing, coaching, supervisie). Onderdeel van de begeleiding is altijd feedback op het handelen van de cursist.

Naast de praktijkbegeleider heeft een deelnemer ook een leercoach. De leercoach ondersteunt, adviseert, coacht, bewaakt het leertraject en daardoor de competentieontwikkeling van een cursist. Uitgaande van te verwerven en de al aanwezige competenties stelt hij samen met de cursist een (individueel) plan op voor het te doorlopen leertraject. De leercoach voert indien nodig gesprekken met de praktijkbegeleider over het plan en de mogelijkheden voor het uitvoeren van opdrachten in de praktijk. De leercoach stimuleert de cursist te reflecteren op de ontwikkeling van zijn/haar competenties.

Vrijstellingen
Wij adviseren deelname aan alle workshops.

Lesmateriaal
Deelnemers aan de opleiding kunnen gebruik maken van het beschikbare lesmateriaal op onze site.

Kosten
De BT2-opleiding wordt vrijwel uitsluitend nog intern bij en door verenigingen georganiseerd, in samenspraak met de NBB. De organiserende verenigingen bepaalt derhalve of en hoeveel kosten worden doorberekend aan deelnemers aan de opleiding. Indien de NBB de opleiding organiseert, bedraagt het cursusgeld € 300,-.

De PvB's verlopen altijd via de NBB en de kosten hiervoor bedragen € 60,- (alleen portfolio).

Voorwaarden
Op de Basketball Trainersopleidingen (niveau 2, 3 en 4) zijn de 'Inschrijf- en betalingsvoorwaarden opleidingen' van de Nederlandse Basketball Bond van toepassing.

BT2 organiseren bij uw vereniging?

Wanneer een vereniging een opleiding wil organiseren voor haar leden dient zij contact op te nemen met de medewerker opleidingen van de NBB, Brenda James. Zij bespreekt met de contactpersoon van de vereniging wat de mogelijkheden zijn en hoe de verdere procedure is.

Voor het organiseren van een BT2 is een procedure opgesteld, met daarin de stappen die genomen dienen te worden. Dit is een richtlijn, het exacte verloop wordt afgestemd door de NBB.

Aanmelden / registreren als belangstellende

Indien u zich als belangstellende wilt aanmelden voor een BT2, kan dat via het aanmeldformulier. Zodra er dan een opleiding van start gaat in uw regio, krijgt u van ons bericht.

Mocht u zich als deelnemer willen aanmelden voor een BT2-opleiding die reeds gepland staat, dan dient u via de betreffende opleiding uw aanmelding te registreren.