!
2019_Orange_LIons_VU16_Time_out-Thijs_Volmer

Basketball Trainer 3

Opleidingen 5-5

Basketball Trainer 3

De opleiding Basketball Trainer 3 (BT3) is als volgt opgebouwd:

 • Introductie- intake, vaststellen POP/PAP
 • Training geven 1
 • Trainingsleer - conditieleer
 • Trainingsleer - conditieleer - SGL
 • Training geven 2
 • Coaching en begeleiding
 • Training geven - verdieping fundamentals
 • Offense en defense - halfcourt
 • Defense en offense - halfcourt
 • Offense en defense - Fullcourt
 • Terugkomdag en vaststellen PVB

Om de deelnemers optimaal te laten profiteren van de workshops en ervaringen te laten opdoen, is het van belang dat er bij de workshops een oefengroep wordt ingezet.

Voorafgaand aan de workshops wordt een informatie-/intakebijeenkomst gegeven van 4 uur. U heeft hier o.a. een gesprek met uw leercoach.

Iedereen die lid is van de NBB en minimaal 16 jaar, kan deelnemen aan deze opleiding. Naast de contacturen in de workshop wordt er van de kandidaten verwacht dat zij zich oriënteren op de inhoud van de verschillende en behandelde onderwerpen door middel van zelfstudie en het voorbereiden en uitwerken van (les)opdrachten.

Proeve van Bekwaamheid

De examens worden afgenomen via de zogenaamde Proeve van Bekwaamheid. Ga voor meer informatie over de PvB-procedure voor de BT3 naar deze pagina.

Als u zich heeft ingeschreven voor een opleiding dan wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.

Randvoorwaarden voor deelname:
Om te kunnen deelnemen aan de opleiding is het noodzakelijk dat u binnen uw eigen vereniging een praktijkbegeleider zoekt (trainer/coach met een basketballdiploma). De praktijkbegeleider werkt in opdracht van de leervereniging. Hij/zij begeleidt de cursist als trainer-in-opleiding bij het uitvoeren van de opdrachten in de daadwerkelijke praktijksituatie. De opdrachten maken deel uit van het leertraject dat de cursist volgt gericht op het behalen van een diploma. De praktijkbegeleider bespreekt met de cursist de opdracht, die in overleg met de leercoach is gekozen/ geformuleerd. De praktijkbegeleider zorgt ervoor dat de praktijksituatie voldoet aan de eisen die de opdracht daaraan stelt. De praktijkbegeleider is het eerste aanspreekpunt voor de cursist in de praktijksituatie. De begeleiding is afgestemd op de deelnemer en kan al naar gelang de opdracht en situatie verschillende vormen aannemen (aansturing, coaching, supervisie). Onderdeel van de begeleiding is altijd feedback op het handelen van de cursist.

Naast de praktijkbegeleider wordt er vanuit de NBB een leercoach aangesteld. De leercoach ondersteunt, adviseert, coacht, bewaakt het leertraject en daardoor de competentieontwikkeling van een cursist. Uitgaande van te verwerven en de al aanwezige competenties stelt hij samen met de cursist een (individueel) plan op voor het te doorlopen leertraject. De leercoach voert indien nodig gesprekken met de praktijkbegeleider over het plan en de mogelijkheden voor het uitvoeren van opdrachten in de praktijk. De leercoach stimuleert de cursist te reflecteren op de ontwikkeling van zijn/haar competenties.

Vrijstellingen
Met uw leercoach dient het leertraject worden afgestemd. Afhankelijk hiervan kan bekeken worden welke workshops u kan gaan volgen. Indien u geen vooropleiding heeft (CIOS, ALO, etc.), adviseren wij deelname aan alle workshops.

Lesmateriaal
Deelnemers aan de opleiding kunnen gebruik maken van het beschikbare lesmateriaal.

Kosten
Cursusgeld: € 650,00
PvB's: € 225,00

Voorwaarden
Op de Basketball Trainersopleidingen (niveau 2, 3 en 4) zijn de 'Inschrijf- en betalingsvoorwaarden opleidingen' van de Nederlandse Basketball Bond van toepassing.

BT3 organiseren bij uw vereniging?

Wanneer een vereniging een opleiding wil organiseren voor haar leden dient zij contact op te nemen met de medewerker opleidingen van de NBB, Brenda James. Zij bespreekt met de contactpersoon van de vereniging wat de mogelijkheden zijn en hoe de verdere procedure is.

Voor het organiseren van een BT3 is een procedure opgesteld, met daarin de stappen die genomen dienen te worden. Dit is een richtlijn, het exacte verloop wordt afgestemd met de NBB.

Bekijk de procedure voor een interne BT3-opleiding.

Aanmelden / registreren als belangstellende

Indien u zich als belangstellende wilt aanmelden voor een BT3, kan dat via het aanmeldformulier. Zodra er dan een opleiding van start gaat in uw regio, krijgt u van ons bericht.

Mocht u zich als deelnemer willen aanmelden voor een BT3-cursus die reeds gepland staat, dan dient u via de betreffende cursus uw aanmelding te registreren.