!
2019_OrangeLions_Hakim-Salem.jpg

Basketball Trainer 4

Opleidingen 5-5

Basketball Trainer 4

Iedereen die lid is van de NBB en minimaal 18 jaar, kan deelnemen aan deze opleiding. Naast de contacturen in de workshop wordt er van de kandidaten verwacht dat zij zich oriënteren op de inhouden van de verschillende en behandelde onderwerpen door middel van zelfstudie en het voorbereiden en uitwerken van (les)opdrachten.

Proeve van Bekwaamheid

De examens worden afgenomen via de zogenaamde Proeve van Bekwaamheid. Ga voor meer informatie over de PvB-procedure voor de BT4 naar deze pagina.

Als u zich heeft ingeschreven voor een opleiding dan wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.

Randvoorwaarden voor deelname:
Om te kunnen deelnemen aan de opleiding is het noodzakelijk dat u binnen uw eigen club een praktijkbegeleider zoekt (trainer/coach met een basketballdiploma). De praktijkbegeleider werkt in opdracht van de leervereniging. Hij/zij begeleidt de cursist als trainer-in-opleiding bij het uitvoeren van de opdrachten in de daadwerkelijke praktijksituatie. De opdrachten maken deel uit van het leertraject dat de cursist volgt gericht op het behalen van een diploma. De praktijkbegeleider bespreekt met de cursist de opdracht, die in overleg met de leercoach is gekozen/ geformuleerd. De praktijkbegeleider zorgt ervoor dat de praktijksituatie voldoet aan de eisen die de opdracht daaraan stelt. De praktijkbegeleider is het eerste aanspreekpunt voor de cursist in de praktijksituatie. De begeleiding is afgestemd op de deelnemer en kan al naar gelang de opdracht en situatie verschillende vormen aannemen (aansturing, coaching, supervisie). Onderdeel van de begeleiding is altijd feedback op het handelen van de cursist.

Naast de praktijkbegeleider wordt er vanuit de NBB een leercoach aangesteld. De leercoach ondersteunt, adviseert, coacht, bewaakt het leertraject en daardoor de competentieontwikkeling van een cursist. Uitgaande van te verwerven en de al aanwezige competenties stelt hij samen met de cursist een (individueel) plan op voor het te doorlopen leertraject. De leercoach voert indien nodig gesprekken met de praktijkbegeleider over het plan en de mogelijkheden voor het uitvoeren van opdrachten in de praktijk. De leercoach stimuleert de cursist te reflecteren op de ontwikkeling van zijn/haar competenties.

U zal als (potentiële) deelnemer van een BT4-opleiding altijd starten met een intakegesprek met een gekwalificeerde NBB-leercoach.

Vrijstellingen
Met uw leercoach dient het leertraject worden afgestemd. Afhankelijk hiervan kan bekeken worden welke workshops u kan gaan volgen. Indien u geen vooropleiding heeft (CIOS, ALO, etc.), adviseren wij deelname aan alle workshops.

Lesmateriaal
Deelnemers aan de opleiding kunnen gebruik maken van het beschikbare lesmateriaal op onze site.

Kosten
Intakegesprek: € 100,-
Cursusgeld: € 1.350,-
PvB's: € 650,-

Voorwaarden
Op de Basketball Trainersopleidingen (niveau 2, 3 en 4) zijn de 'Inschrijf- en betalingsvoorwaarden opleidingen' van de Nederlandse Basketball Bond van toepassing.

Aanmelden / registreren als belangstellende

Indien u zich als belangstellende wilt aanmelden voor een volgende BT4, kan dat via het aanmeldformulier. Zodra er een opleiding van start gaat, krijgt u van ons bericht.